ماه: آگوست 2016

تعریف فلسفه: ساده ترین طریق، شناسایی فلسفه معنی کردن واژه فلسفه است کلمه فلسفه یا (Philosophy) از دو کلمه یونانی “Philia” به معنی دوست داشتن و “Sophia” به معنی خرد و حکمت مشتق شده است (شعاری نژاد، 1383) فلسفه عبارت است از اندیشیدن درباره اندیشیدن (موتون، ترجمه مجیدی 1387). «فلسفه عبارت است از نظامی از…

Read More

باورهای فلسفی ، یعنی به کارگیری روش فلسفی در تفکر و تحقیق در مسائل مربوط به فلسفه ، به طور مثال تربیتی. این تعریف بدین مفهوم است که ما در فلسفه تعلیم و تربیت به کوشش عقلانی برای مناقشه و تحلیل و نفد آن دسته از مفاهیم اساسی می پردازیم که کار تربیتی بر پایه…

Read More

پیشینه تحقیق خارج از کشور اسمیت (1965) در تحقیقی به عنوان “بررسی تاثیر باورهای فلسفی بر روابط انسانی مطلوب و میزان خلاقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا” نشان می دهد که تأثیر مدیر دارای ذهن فلسفی از چه راه هایی مطلوب است . از یک بررسی درباره ی 46 مدیر مدرسه چنین…

Read More

اهمیت و ضرورت از انجا که هرگونه الاح در زمینه عملکردهای آموزشی معلمان نیازمند شناسایی فلسفه آموزشی حاکم بر آن عملکردهاست در این تحقیق بر آن شدیم تا ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی آنان را مورد مطالعه قرار دهیم از طریق مقایسه فلسفه های آموزشی با استفاده از سؤالات مشخص و از…

Read More

مقدمه کلاس درس خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت است که مسؤولیت اداره آن و تحقق اهداف آموز شی و درسی به عهده معلم است. بنابراین، معلمان در نقش مدیر کلاس ایفای نقش می کنند. توجه به معلمان با این رویکرد دیدگاهی جدید، ولی نسبتاً توسعه یافته است. در این دیدگاه معلمان مدیرانی هستند که…

Read More

بزرگترین بیل مکانیکی چرخشی و بزرگترین دستگاه حفاری معدن در جهان میباشد، که توسط شرکت کروپ آلمان ساخته شده است.Bagger 288 از لحاظ فنی بگر یک وسیله حفاری چرخدار است، اما ظاهر آن به گونه ای است که تصور میکنید یک پروژه عظیم در حال حرکت بر روی زمین است، و با حرکت خود زمین…

Read More

  تکه هایی از متن :       2-1 مدیریت زنجیره تامین کشاورزی جیفورد[1] مدیریت زنجیره تامین را رویکردی جامع برای برآوردن نیازهای مصرف کننده از طریق بهبود مداوم فرایندها و ارتباطات پشتیبان توسعه کارا و جریان محصولات و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده تعریف  می کند. عناصر کلیدی این تعریف از…

Read More

چکیده امروزه کیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی درعرصه رقابت مطرح می‌باشد و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات و یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیت یاQFD یکی از ابزار مدیریت…

Read More

  تکه های  از متن :   ﭼﮑﯿﺪه:     اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻮارﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﺤﺖ اﺛـﺮ ﺑـﺎر ﻟـﺮزه ای و ﻃﺮاﺣـﯽ ﻟـﺮزه ای آن را اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔـﺰارش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺟـﺎﻧﺒﯽ و ﺳـﺨﺘﯽ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 3-1- تورم در اثر یخبندان به بالا آمدن سطح روسازی در اثر یخ زدن ذرات آب و تشکیل عدسی‌‌های یخ در خاک بستر…

Read More