ماه: آگوست 2016

  تکه هایی از متن : دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس موضوع: بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران تحقیق و گردآوری: عبدالله فرخی استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها شماره دانشجویی: 88068326       چکیده: آنچه…

Read More

    تکه هایی از متن :   دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران – عمران گرایش : مدیریت ساخت     شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی) …

Read More

  تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:     دانشگاه آزاد اسلامی                                         واحد علوم وتحقیقات خوزستان     پایان نامه کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته: حقوق گرایش: خصوصی   موضوع پایان نامه: تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری   استاد راهنما:…

Read More

عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآینده‌ای در حال دگرگونی است. یکی از عواقب چنین سیستم تحت تنشی، خطر از…

Read More

  باسمه تعالی     دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده علوم انسانی       نمونه برگ پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)   عنوان: ……………………………………..   نام و نام خانوادگی دانشجو:         دانشجویان گرامی؛ دستور نگارش پروپوزال در پایان همین فایل قرار داده شده لطفاً با توجه به این نکات پروپوزال را…

Read More

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر Islamic Azad University, Malayer Branch   فرم پیشنهاد تحقیق پایان‏نامه‌ كارشناسی ارشد عنوان تحقیق به فارسی: بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی عنوان به زبان انگلیسی : I investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral نام دانشجو: شهرام…

Read More

در تحقیقی دیگر با عنوان “ارتباط باورهای فلسفی و سبک رهبری مدیران مدارس”در مدارس راهنمایی استان مازندران که توسط (خلخالی 1390) انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران مرد و زن شاغل در مدارس راهنمایی دولتی غرب مازندران به تعداد 181 نفر بودند. نمونه ی این پژوهش (خلخالی 1390) بر مبنای جدول کرجسی و مورگان…

Read More

مدیریت کلاس اولین سطح مدیریت آموزشی است و پایه ی سطوح بالاتر مدیریت یعنی مدیریت مدرسه، مدیریت ناحیه و مدیریت کل نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و در شکل دادن به ساختر آموزش و فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی ، عاطفی ، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد….

Read More

مقدمه به طور کلی هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و چه روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ، آسان تر ، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند…

Read More

جی.اف. نلر در کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش به نقل از براملد نظریه بازسازی را در 5 نظر عمده عنوان کرده است، به این شرح خلاصه می کند. 1- آموزش و پرورش باید همین جا و هم اکنون خود را به ایجاد یک نظم اجتماعی نو متعهد سازد که ارزش های اساسی فرهنگ…

Read More