دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

 

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

۸۸۰۶۸۳۲۶

 

 

 

چکیده:

آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته بررسی عدم النفع در نظام حقوقی ایران می باشد.تبیین مفهوم حقوقی عدم النفع و ارتباط آن با دیگر مفاهیم نظیر فوت منفعت،بحث و بررسی در مورد اختلافات موجود در این خصوص که خسارات ناشی از عدم نفع به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر از مهمترین مباحث طرح شده در این نوشتار می باشد.وجود اختلاف بین فقهاء و حقوق دانان  از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر چالش های جدی در این خصوص مطرح می سازد،چرا که نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در مبحث قانونگذاری نیز آثار و نشانه های آن به چشم می خورد .از طرفی برخی از فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع می باشند و از سوی دیگر پاره ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند.در میان حقوق دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.تصویب قوانین اخیر یعنی دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ که با اندک فاصله زمانی به تصویب رسیدند و اختلاف صریح دارند چالش های بیشتری را ایجاد کرده است.در نهایت تفسیر قوانین مدنی و آراء حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این امر رهنمون می سازد که خسارات ناشی از عدم التفع در صورتی که محقق و قطعی باشند حتما باید جبران شوند اما در صورت محتمل بودن نیز باز اختلافات و بحث های دامنه داری بروز می نماید.در این رساله به مباحث فوق به صورت مفصل و تحلیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

عدم النفع،منافع ممکن الحصول،منافع محقق الحصول،جبران خسارت

دانلود دموی فایل – چند صفحه – دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

 

 

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران – عمران

گرایش : مدیریت ساخت

 

 

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن

استاد راهنما :

دکتر سیّد فرزین فائزی

 

استاد مشاور :

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

 

نگارنده :

سید سعید حسینی

 

سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  تقدیم به :

 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم و تقدیم

به همه آنان که مرا علم آموختند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کلیه اساتید بزرگوارم برای زحمات فراوانی که متقبل شدند، دوستان خوبم و کلیه عزیزانی که مرا در انجام تحقیقات مربوط به پایان نامه یاری نمودند، کمال تشکر و سپاس خودرا ابراز می دارم.

 

                                                         سپاس گزاری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسئله ۲

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق. ۳

۱-۴- فرضیات تحقیق. ۳

۱-۵- اهداف تحقیق. ۴

۱-۶- روش تحقیق. ۵

۱-۷- خلاصه فصل. ۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

۲-۱- مقدمه. ۷

۲-۲- روش های  متداول و سنتی اجرای پروژه در کشور ۸

۲-۳- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC.. 9

۲-۴- ویژگی های بارز قراردادهای EPC.. 11

۲-۵- اجرای پروژه های متناسب با روش EPC.. 12

۲-۶- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC.. 14

۲-۶-۱-  مزایای انجام پروژه به روش EPC  از دید کارفرما.. ۱۴

۲-۶-۲- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار.. ۱۵

۲-۶-۳- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما.. ۱۶

۲-۶-۴- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار.. ۱۶

۲-۷- شیوه های مختلف سازمان پروژه های EPC.. 16

۲-۸- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC.. 17

۲-۹- تحلیل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC.. 21

۲-۱۰- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC.. 24

۲-۱۰-۱- مفاهیم تاخیر پروژه.. ۲۴

۲-۱۰-۲- تقسیم بندی تاخیرات.. ۲۴

۲-۱۰-۳- تاخیرات و جایگاه آن در مدیریت پروژه.. ۲۴

۲-۱۰-۴ -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات.. ۲۷

۲-۱۰-۵- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه.. ۲۹

۲-۱۰-۶- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها.. ۲۹

۲-۱۱- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC.. 30

۲-۱۲- خلاصه فصل. ۵۴

فصل سوم :  روش انجام تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- روش انجام تحقیق. ۵۹

۳-۳- ویژگی های تحقیق پیمایشی. ۶۰

۳-۴- روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر. ۶۱

۳-۵- ابزار اندازه گیری در تحقیق پیمایشی و نحوه طراحی  پرسشنامه در تحقیق حاضر ۶۱

۳-۶- اجزای اصلی پرسش نامه ۶۳

۳-۷- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی. ۶۴

۳-۸- نحوه گردآوری داده ها ۶۵

۳-۹- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه ۶۵

۳-۱۰- خلاصه فصل. ۷۳

فصل چهارم : نتایج و بحث

۴-۱- مقدمه. ۷۵

۴-۲- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری. ۷۵

۴-۲- ۱- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت.. ۷۵

۴-۲-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت.. ۷۶

۴-۲-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیلات.. ۷۶

۴-۳- آمار توصیفی عوامل های پژوهش.. ۷۷

۴-۴- آزمون پایایی داده ها ۷۸

۴-۵- میزان احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test) 79

۴-۶- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل. ۸۲

۴-۷- بررسی اثر انواع عوامل براهداف پروژه ۸۴

۴-۸- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع. ۸۵

۴-۹- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC.. 87

۴-۱۰- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت.. ۸۹

۴-۱۱- تحلیل نموداری میانگین عوامل. ۹۱

۴-۱۱- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با استفاده از روش AHP-Topsis 92

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۹۷

۵-۲- جمع بندی و نتیجه گیری. ۹۷

۵-۳- پیشنهادات ارائه شده بر اساس تحقیق حاضر. ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول ها

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

جدول ۲-۱-  موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای EPC صنایع نفت وگاز[۵] ۳۱

جدول ۲-۲- موثرترین عوامل هر فاز از نظر کارفرما و پیمانکار ۳۳

جدول ۲-۳- نحوه برآورده شدن هر کدام از سه اصل ذکر شده در هر یک از تکنیک های تحلیل تأخیر. ۵۰

جدول ۲-۴- دسته بندی تاخیرات توسط • نیکجو ، کیانی و نورنگ (۱۳۸۸) ۵۱

جدول ۲-۶- علل تاخیر در فاز تدارکات.. ۵۲

جدول ۲-۷- برخی علل تاخیر در فاز ساخت و اجرا ۵۳

جدول ۳-۱- اوزان عددی پاسخ ها برای احتمال و اثر وقوع هر عامل. ۶۳

جدول ۳-۲- اثرات عوامل تاخیر بر فاکتورهای پروژه ۶۴

جدول  ۳-۳- پرسشنامه جهت شناسایی عوامل تایثرگذار بر ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC. 66

جدول ۳-۴- نتایج تحلیل پرسشنامه اولیه. ۶۹

جدول ۳-۵- عوامل ذکر شده توسط پاسخ دهندگان به سوالات باز  پرسشنامه ۷۱

جدول ۳-۶- عوامل مورد بررسی در پرسشنامه نهایی جهت شناسایی بررسی ایجاد تاخیر تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC بر ۳ فاکتور هزینه، زمان و کیفیت.. ۷۱

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت.. ۷۶

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. ۷۶

جدول۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات.. ۷۷

جدول۴-۴- آمارتوصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده بر اساس نوع فاز ۷۷

جدول۴-۵ – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی. ۷۸

جدول۴-۶ – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی. ۷۸

جدول۴-۷ – آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی. ۷۹

جدول ۴-۸- طبقه بندی و اختصاص نماد Y جهت شناسایی بهتر عوامل ایجاد تاخیر در فازهای مختلف.. ۸۰

جدول ۴-۹-  عواملی که بیشترین اثر را بر زمان پروژه دارند: ۱۰ عامل با اهمیت تر. ۸۵

جدول ۴-۱۰-  عواملی که بیشترین اثر را بر هزینه پروژه دارند: ۱۰ عامل با اهمیت تر. ۸۶

جدول ۴-۱۱- عواملی که بیشترین اثر را بر کیفیت پروژه دارند : ۱۰ عامل با اهمیت تر. ۸۶

جدول ۴-۱۲- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. ۸۷

جدول ۴-۱۲- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز تدارکات.. ۸۸

جدول ۴-۱۳- تحلیل عددی مربوط به فاز ساخت و اجرا: ۸۸

جدول ۴-۱۴- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی بر اساس سطوح اهمیت.. ۸۹

جدول ۴-۱۴- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز تدارکات بر اساس سطوح اهمیت.. ۹۰

جدول ۴-۱۴- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا بر اساس سطوح اهمیت.. ۹۰

جدول ۴-۱۵- ضریب تناسب هر یک از فاکتورهای رتبه بندی. ۹۳

جدول ۴-۱۶- رتبه بندی انواع عوامل به ترتیب اولویت به روش Topsis 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

شکل ۲-۱- وزن های به دست آمده فاز طراحی و مهندسی (ترکیب تمامی نظرات) ۳۲

شکل ۲-۲- وزن های به دست آمده فاز تهیه و تدارکات کالا (ترکیب تمامی نظرات) ۳۲

شکل ۲-۳- وزن های به دست آمده فاز ساخت و اجرا (ترکیب تمامی نظرات) ۳۲

شکل ۴-۱- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. ۸۲

شکل ۴-۲- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز تدارکات.. ۸۳

شکل ۴-۳-احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا ۸۳

شکل ۴-۳- اثر عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. ۸۴

شکل ۴-۴- اثر عوامل مربوط به فاز تدارکات.. ۸۴

شکل ۴-۵- اثر عوامل مربوط به فراز ساخت و اجرا: ۸۵

شکل ۴-۶- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. ۹۱

شکل ۴-۷-احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز تدارکات: ۹۲

شکل ۴-۸- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا ۹۲

 

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه حقوق

 

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                        واحد علوم وتحقیقات خوزستان

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

 

موضوع پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

 

استاد راهنما:

دکتر هیبت الله نژندی منش

 

استاد مشاور:

دکتر امید قاسمی

 

نگارنده:

ابوالحسن حیدری خالص

 

سال تحصیلی: ۱۳۹۲-۱۳۹۱

 

تقدیر:

سپاس بی کران، پروردگار یکتا را که به ما هستی بخشید، به طریق علم رهنمونان کرد، به همنشینی رهروان دانش مفتخرمان نمود وخوشه چینی علم ومعرفت را روزیمان ساخت.

برخود لازم می دانم از تمامی عزیزانی که در این راه مرا یاری نمودن سپاسگذاری کنم:

استاد محترم، جناب آقای دکتر بهنام غفاری فارسانی، که مسیر را بدرستی به من نشان دادن تا خطا از ثواب مشخص باشد.

استاد  محترم مشاور، جناب آقای دکتر امید قاسمی، که اثر حاضر را مطالعه نمودن ونظرات دقیق خود را در اختیار بنده قرار دادند.

استاد محترم داور، جناب آقای دکتر منصور عطاشنه، که در طول دوران تحصیل همواره مشکلات ما را تحمل کردن وپاسخگو بودن، همچنین زحمت خواندن ودر پی آن داوری این مشق را برعهده گرفتند.

استاد محترم راهنما، جناب آقای دکترهیبت الله نژندی منش، که با راهنمای ها ومساعدت هایشان در نگارش این پژوهش مرا یاری داده و برایم مسیر را آسان نمودند.

به رسم ادب و سپاس از زحمات ایشان؛

مرا ، تو ، بی سببی نیستی.

به راستی صلت کدام قصیده ای

ای غزل؟

ستاره باران جواب کدامین سلامی به آفتاب ، از دریچه ی تاریک؟

کلام از نگاه توشکل می بندد

خوشا نظر بازیا که توآغاز می کنی!

پس پشت مردمکانت،

فریاد کدامین زندانی است،

که آزادی را به لبان بر آماسیده ی گل سرخ ، پرتاب می کند.

ور نه این ستاره بازی

حاشا،

چیزی بدهکار خورشید نیست.

نگاه از صدای تو ایمن می شود.

چه مومنانه نام مرا آواز میکنی!

ودلت کبوتر آشتی ست، درخون تپیده، به بام تلخ

با این همه

چه بالا،

چه بلند،

پرواز می کنی…..!

تقدیم به:

دستهای پینه بسته ی؛ پدرم                                                                                        

دعاهای بی پایان؛ مادرم

خانواده ام؛ که بجز مهربانی ازآنها چیزی ندیدم

برادرانم؛ که تکیه گاهی هستن برای مسیر سخت زندگی

خواهرانم؛ که محبت می کردند وبس

وتقدیم به گلهایِ زیبایِ پنهانِ همیشه ماندگار؛ مریم

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………..صفحه

چکیده:………………………………………….۱

فصل اول: مقدمه…………………………….۲

فصل دوم: کلیات……………………………۹

بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه……………………………………….۱۰

گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه)…………………..۱۰

بند اول: تبیین موضوع ادغام……..۱۰

بند دوم: تبیین موضوع تجزیه……۱۴

گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه……………..۱۶

بند اول: بررسی نظریات موافقان.۱۷

الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها…………………………………………..۱۷

ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها……………………………………………….۱۷

بند دوم: بررسی نظریات مخالفان۱۹

الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها……………………………………………۱۹

ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها……………………………………………..۲۰

گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها……………………….۲۱

بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت………………………..۲۱

الف: بین المللی شدن شرکتها…..۲۱

ب: کسب قدرت…………………….۲۲

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت………………………..۲۳

الف: آزادی خرید وفروش……….۲۳

ب: تسهیل رقابت……………………۲۴

گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه………………..۲۵

بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه………………………..۲۶

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری…………………….۲۶

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه…………………………………………….۲۷

بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه……………۲۹

الف: معنا ومفهوم انحلال………..۲۹

ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه………………………………………۳۲

بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه…………………..۳۳

الف: معنا ومفهوم تصفیه…………۳۳

ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه……………………………………….۳۴

بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت………………………………………………۳۵

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن……………۳۶

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی…………………………………………….۳۶

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت………………………………………………۳۷

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران………………………۳۹

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا………………..۳۹

 • در اروپا…………………۳۹
 • در ایالات متحده آمریکا……………………………………………..۴۰
 • درآسیا……………………۴۲

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری………۴۲

فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی………۴۵

بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری…………..۴۶

گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن……………………….۴۶

بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات…………………………۴۶

الف: تعریف ادغام……………..۴۶

ب: جایگاه ادغام در معاهدات……………………………………………….۵۱

۱- معاهده ی رم………۵۱

۲- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)……………………..۵۳

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری..۵۴

الف: انواع ادغام………………۵۴

۱- ادغام ساده ……………..۵۵

۱-۱ادغام با تشریفات مختصر……………………………..۵۷

۱-۲ ادغام باتشریفات طولانی……………………………۵۹

۱-۳ ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ……………………………………..۶۰

۲- ادغام مرکب…………….۶۳

ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت……………………………………….۶۴

۱- تاثیرات ادغام برسهامداران………………………………………..۶۴

۲-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت…………………………………۶۸

۱-۱                   سهامدار مجنون……………………………………………..۶۹

۱-۲ سهامدار سفیه.۷۰

۱-۳ سهامدار صغیر……………………………………………۷۰

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری…………………………………..۷۲

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده ۱۴۳لایحه جدید……………………..۷۲

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………..۷۲

ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………..۷۵

ج: ادغام در شرکتها و موسسات………………………………………….۷۸

۱- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)…………….۷۸

۲- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی……………………………….۸۱

 • ادغام بانکها و موسسات…………………………………….۸۲

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن………………………………….۸۵٫

گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..۸۵٫

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………۸۵

بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………۸۷

بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران.. ۹۷

الف: قائم مقامی درادغام……۹۷

ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………..۹۹

بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..۹۹

بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………..۱۰۲

فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………۱۰۵

بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……..۱۰۶

گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………..۱۰۶

بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………۱۰۶

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………..۱۰۹

الف: انواع تجزیه…………۱۰۹

۱ -تجزیه کلی……….۱۱۰

۲-تجزیه جزئی………۱۱۱

ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری………………….۱۱۲

بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……۱۱۴

الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………۱۱۴

ب: احتراز از تراکم زیاد امور ………………………………………….۱۱۶

ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت……………….۱۱۷

بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت……………………………………..۱۱۸

گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات….۱۱۸

بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت .۱۱۸

الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده۵۹۷………۱۱۸

ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………..۱۲۰

بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………۱۲۱

الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا …………………….۱۲۱

ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………۱۲۲

ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….۱۲۳

د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………..۱۲۵ فصل پنجم: نتیجه گیری………………۱۲۸

منابع و ماخذ……………………………..۱۳۶

 

 

لینک متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآینده‌ای در حال دگرگونی است. یکی از عواقب چنین سیستم تحت تنشی، خطر از دست دادن پایداری پس از یک اغتشاش می‌باشد. سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (facts)، تجهیزات بسیار مؤثری در یک شبکه انتقال برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بدون از دست دادن حاشیه پایداری مورد نظر می‌باشد. ادوات facts همانند جبرانساز استاتیکی سنکرون (statcom) و جبران‌کننده‌ی VAR استاتیکی (svc)، آخرین تکنولوژی تجهیزات کلیدزنی الکترونیک قدرت در سیستم‌های انتقال توان الکتریکی برای کنترل ولتاژ و ضریب توان می‌باشد. جبرانساز استاتیکی سنکرون یک کنترل‌کننده‌ی موازی از خانواده‌ی ادوات facts می‌باشد. جبرانساز استاتیکی سنکرون ولتاژ را در ترمینال خود با کنترل توان راکتیو جذب شده از؛ یا تـزریق شده به سیـستم قدرت تنظیم می‌نماید. زمانیکه ولتاژ سیستم کم است، جبرانساز استاتیکی سنکرون توان راکتیو تولید می‌کند و هنگامیکه ولتاژ سیستم زیاد است، این جبرانساز توان راکتیو را از سیستم قدرت جذب می‌نماید.

در این پایان‌نامه کنترل‌کننده‌های مختلف جبرانساز استاتیکی سنکرون یعنی مبتنی بر منطق فازی و Fuzzy-pi برای بهبود پایداری گذرای سیستم‌های دو ماشینه طراحی شده است. کنترل‌کننده‌های پیشنهادی تحت محیط نرم‌افزار matlab/simulink پیاده‌سازی می‌شود. نتایج کنترل‌کننده‌های مبتنی بر فازی و Fuzzy-pi نصب شده با سیستم دو ماشینه، با جبرانساز استاتیکی سنکرون مبتنی بر کنترل‌کننده pi مرسوم مقایسه شده است.

 

کلمات کلیدی: پایداری گذرا، جبرانساز استاتیکی سنکرون، کنترل‌کننده‌ی منطق فازی، عدم قطعیت، میرایی نوسانات.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پروپوزال رایگان رشته تحصیلی: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی

 

باسمه تعالی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشکده علوم انسانی

 

 

 

نمونه برگ پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)

 

عنوان: ……………………………………..

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

 

 

 

 

دانشجویان گرامی؛

دستور نگارش پروپوزال در پایان همین فایل قرار داده شده لطفاً با توجه به این نکات پروپوزال را کامل فرمایید

(برگه توضیحات فقط جهت راهنمایی شماست و نیازی نیست که همراه پوپوزال پرینت و ارائه گردد)

توجه : این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد  ¨                                                                            دکترای حرفه‌ای   ¨

 

 

عنوان پژوهش به فارسی:  بررسی  ضمانت اجرای  قرارهای  تامین کیفری قانون آیین دادرسی کیفری ۹۳

 

عنوان پژوهش به انگلیسی:

study guarantee The implementation of security arrangements criminal Code of Criminal Procedure 93

 

سوال اصلی پژوهش:

 1. اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: ابراهیم                  نام خانوادگی : شفیعی                            شماره دانشجویی: ۹۳۰۵۲۷۱۷۷

رشته تحصیلی: حقوق                                                         گرایش: جزا و جرم شناسی

نام دانشکده: آزاد همدان                                                        تاریخ و سال ورود:

نشانی پستی:                                                                        تلفن ثابت:  

نشانی پست الکترونیکی:                                                       تلفن همراه:   ۰۹۱۸۲۰۰۱۷۰۱                                         

 

 

 

 

 

 

 1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     شماره  صفحه

۱- چکیده ۴
۲- مقدمه ۴
۲-۱- مبانی نظری ۴
۲- ۲- بیان مساله ۴
۲- ۳- اهمیت پژوهش ۵
۲-۴- هدف پژوهش ۵
بیان نوآوری  در قانون آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها ۵
بیان چالشهای آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها ۵
بیان راهکارهای و رفع چالش های آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها ۷
۳- پیشینه پژوهش: (حداقل دو تا سه صفحه شامل مروری بر آخرین پژوهشها و تشریح نواقص احتمالی یا قوت آنان) ۸
۴- تعریف واژگان کلیدی: ۸
۵- تعریف عملیاتی متغیر/ متغیرها ۸
۶- سوال/ سوال های پژوهش ۸
۷- فرضیه/ فرضیه های پژوهش ۸
۸- روش پژوهش: ۸
۸-۱- آزمودنیها: (تعداد آزمودنی ها، روش انتخاب و معیار انتخاب آنها، خصوصیات جمعیت شناسی آنها) ۸
۸-۲- طرح پژوهشی:( آیا طرح کیفی است یا کمی،توصیفی است یا توضیحی؛ چرایی انتخاب طرح) ۹
۸-۳- ابزار پژوهش: (ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون، مصاحبه، پرسشنامه، سیاهه واررسی، و… و نیز نحوه ۹
۸-۴- شیوه کار: (توصیف روش انجام کار و روش جمع آوری داده ها با جزییات کامل) ۹
۹- تجزیه و تحلیل داده ها: (توصیف ماهیت داده های جمع آوری شده و نوع تجزیه و تحلیل آماری مورد نیاز) ۹
۱۰- محدود یت های پژوهش: (ذکر موانعی که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثیر قرار دهد) ۱۰
۱۱- منابع پژوهش: (بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA ) ویرایش ششم؛ ذکر حد اقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر) ۱۰
۱۲- ضمائم: (نمونه ابزار پژوهش در صورت لزوم، فرمهای رضایت نامه در صورت لزوم، جداول …. ) ۱۰

 

 

۱- چکیده

چکیده

قانون آئین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم حضور به موقع او تضمین اجرای حکم، چند نوع قرار تامین پیش بینی کرده ست.  ماهیت حقوقی و مستندات فقهی قرارهای تامین کیفری نشان می دهد که برخی از این قرار ها با هدف حمایت از حقوق شاکی مورد توجه مقنن قرار گرفته اند.

سوال اصلی این پژوهش به این قرار می باشد که درصورت عدم رعایت قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی  کیفری چه ضمانت اجراهایی را ب دنبال خواهد داشت؟

فرضیه اصلی این پژوهش نوآوری های قانون آیین دادرسی  کیفری ۹۲ در حوزه قرارها چگونه می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بیان نوآوری، بیان چالشها و بیان راهکارها و رفع چالشهای آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها می باشد.

روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد. توصیفی از آن جهت که باید تمام پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی و خارجی به بسط و توضیح آن پرداخته شود. روش تحلیلی نیز می باشد از آن جهت که به بررسی و تحلیل ارتباطات اجتماعی برای دستیابی و اندازه گیری متغیرها می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات:

فیش برداری، مشاهده و تحقیق شبکه ای همچنین ابزارجمع آوری در این قسمت، همه اسناد چاپی مانند کتاب، مجلات، دایره المعارف، فرهنگ نامه ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، سالنامه ها، ماهنامه ها، لغت نامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد، است.

کلید واژه:  قرارهای تأمین کیفری، اخذ کفالت، ضبط وثیقه، وجه التزام، کفیل، وثیقه گذار

 

۲- مقدمه

۲-۱- مبانی نظری

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال ، تئوریها ، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

بررسی های دقیق و علمی فراوانی بر روی قرار های جدید قانون صورت نگرفته است. یک سری همایش و مقالاتی مشاهده می شود که به طور کلی به نو آوری های قانون توجه کرده اند و به طور مستقیم و جزئی به قرار های تامین و نظارت قضایی هم نپرداخته اند که از جمله می توان گزارش علمی همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری. قابل دسترسی در مجله پژوهش حقوق و سیاست را نام برد.

 

۲- ۲- بیان مساله

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت، خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.

همان طور که ملاحظه می کنیم ، قوانین موجود در کشور مان، اکثرا قدیمی بوده و قوانین جدیدی که وضع می گردد، کارکردهای لازم را ندارد تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد. این تغییرات گاه تا آن جا پیش رفته است که تاسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییر و تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، پیش بینی های جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.

با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرار ها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در قانون تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در قانون و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .

قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری  و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر میگردد.

ضرورت اخذ تامین کیفری،  ماده  ۱۳۲ قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص تکلیف مقام قضائی به صدور قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام تاکید نموده  و مقرر می دارد که « به منظور دسترسی به متهم وحضور بموقع وی در موارد لزوم وجلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی  از قرار های تامین کیفری زیررا صادرنماید.

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص الزامی ویا اختیاری بودن صدور قرار تامین پس از تفهیم اتهام ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می داشت که « بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم میتواند یکی از قرار های تامین زیر را صادر نماید. از فعل می تواند در این ماده برداشتهای مختلفی شده است عده ای از حقوقدانان معتقدند که وجود این فعل به معنا ی آن است که اخذ تامین از متهم اجباری نبوده واختیاری است چرا که مقام قضائی در صورت وجود بیم فرار یا پنهان شدن متهم از او تامین می گیرد بنابر این اگر بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود نداشته باشد نیاز به اخذ تامین نیست عده دیگری بر این عقیده اند که صدور قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام اجباری است وبازپرس نمی تواند بدون اخذ تامین متهم را آزاد نماید از ماده ۱۲۹ اختیاری بودن تامین برداشت نمی شود فعل « می تواند » که در صدر ماده آمده است ناظر به انتخاب نوع تامین از انواع ۵ گانه است نه اختیار در اخذ یا عدم اخذ تامین .(پروین،۱۳۸۳،ص۶۹)

ضمانت اجرای قرارهای تأمین کیفری، در میان قرارهای تأمین کیفری قرار التزام به حضور با قول شرف وقرار بازداشت موقت فاقد ضمانت اجرائی خاص می باشد اما سه نوع دیگر قرارهای تامین کیفری یعنی التزام به حضور با تعیین وجه التزام، قراراخذ کفیل با وجه الکفاله وقرار وثیقه دارای ضمانت اجرایی خاص  می باشند .شرایط وتشریفات ضمانت اجرای قرارهای فوق در ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است.

آزادی؛ گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت ها است که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کندکه هدف همه آن ها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان؛ حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.

ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گرددو از سوی دیگر دادرسی منصفانه و اصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابر این حد اکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرار های تامین کیفری در قانون این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد.از آنجا که قرار های تامین کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در قانون نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرار ها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.

 

۲- ۳- اهمیت پژوهش

 

اهمیت موضوع از ان جهت است که در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری ازاموردیگردرحاله ای از ابهام و هریک ازمحاکم به سلیقه خود و استنباط خویش از قانون عمل می کنند. عده ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و عده ای دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می دانند. ریشه این اختلاف نظر قدر مسلم نقص قانون است چرا که قانون وجود امری را پیش بینی کرده اما به نحوه اجرای آن اشاره ای نکرده است.در مجموع شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط و اخذ توسط اجرای احکام مدنی و طبق قوانین اجرای احکام مدنی انجام شود ولی ایرادات اساسی نیز بر آن وارد است که بررسی خواهد شد.

۲-۴- هدف پژوهش

بیان نوآوری  در قانون آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها

بیان چالشهای آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها

بیان راهکارهای و رفع چالش های آ.د. ک ۹۲ در حوزه قرارها

۳- پیشینه پژوهش: (حداقل دو تا سه صفحه شامل مروری بر آخرین پژوهشها و تشریح نواقص احتمالی یا قوت آنان)

در زمینه قرارهای تأمین کیفری، انواع آن و نحوه صدور آن تاکنون پایان نامه  ها و کتب متعددی به رشته تحریر در آمده اند. اما در زمینه ضمانت اجرای عدم رعایت آن از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار با توجه به کاربردی بودن آن و نظریات مشورتی متعدد صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه، ضرورت تجزیه و تحلیل دقیق این موضوع برای تدوین قوانین مناسب و کارآمد در این راستا احساس می شود.

موضوع انتخابی پایان نامه، موضوع گسترده ای می باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه؛ نگارش آقای نوذر یزدانی یا موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوقی تطبیقی، نگارش آقای حسین نیکزاد. البته موضوع بررسی قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران (قبل و بعد از انقلاب) نگارش اقای نجف جابری، لیکن این موضوع بیشتر به بررسی مبنایی قرارهای تأمین  کیفری پرداخته است و کمتر جنبه تطبیقی دارد. برخی نیز به تحقیق کتابخانه ای- میدانی در خصوص موضوع پرداخته اند. از جمله موضوع بررسی قرارهای تأمین در حوزه قضایی ورامین؛ در دانشگاه شهید بهشتی نیز موضوع: تأمین  از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران توسط آقای بهمن رازانی، و بالاخره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران توسط آقای الیاس محمودی نگارش یافته است.

۴- تعریف واژگان کلیدی:

قرارهای تأمین کیفری

صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود. بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند.

اخذ کفالت

کفیل در لغت به معنی ضامن و کسی که از دیگری کفالت کند، می‌باشد.  کفیل در اصطلاح حقوقی، کفیل شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.

کفالت: عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول) را نزد مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند.

ضبط وثیقه

معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری، وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.

وجه التزام

التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

کفیل

در واقع کفالت یک عقد است که یکنفر در در برابر یک شخصی متعهد می شود که یک نفررا هرگاه بخود حضور یابد ، به عنوان مثال علی به احمد تعهد می دهد هر گاه احمداز او خواست حسین  را در مقابل او حاضر نماید ( ماده ۷۳۴) قانون مدنی که در این صورت متعهد را کفیل و شخص ثالث را مکفول  و  طرف دیگر ا مکفول له می نامند و در مورد مثال فوق علی را کفیل واحمد را مکفول له وحسین را مکفول است

وثیقه گذار

وثیقه را در لغت به معنای «استوار» ، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:

۱) در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

۲) مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد; به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.کفالت «کفال» تعقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد کند. برابر ماده ۷۳۴ قانون مدنی، متعهد را کفیل، ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعهدله) را مکفول له گویند.

 

۵- تعریف عملیاتی متغیر/ متغیرها

وابسته / مستقل/ میانجی / پایش / مداخله جو

 

۶- سوال/ سوال های پژوهش

سوال اصلی

درصورت عدم رعایت قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی  کیفری  چه ضمانت اجراهایی را ب دنبال خواهد داشت؟

سوال فرعی ۱

نوآوری های قانون آیین دادرسی  کیفری ۹۲ در حوزه قرارها چگونه می باشد؟

سوال فرعی ۲

در قانون آیین دادرسی کیفری در صورت منع تعقیب متهم درمورد قرار تامین کیفری وی چه تصمیم از سوی  دادگاه باید اتخاذ گردد؟

 

۷- فرضیه/ فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

عدم رعایت قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت.

فرضیه فرعی ۱

نوآوری های قانون آیین دادرسی  کیفری ۹۲ در حوزه قرارها چگونه می باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری۹۲ در حوزه قرارها در نوع و تعداد قرارها نوآوری  صورت گرفته است.

فرضیه فرعی ۲

در قانون آیین دادرسی کیفری در صورت منع تعقیب متهم درمورد قرار تامین کیفری وی چه تصمیم از سوی  دادگاه باید اتخاذ گردد؟

در صورت منع تعقیب متهم، دادگاه از قرار تامین کیفری صادره رفع اثر  خواهد کرد.

 

۸- روش پژوهش:

۸-۱- آزمودنیها: (تعداد آزمودنی ها، روش انتخاب و معیار انتخاب آنها، خصوصیات جمعیت شناسی آنها)

روش تحقیق بشر در این پژوهش کتابخانه ای بوده و منابع مستندات فقهی و قانونی از نظر اندیشمندان فقیه و حقوقدان بکار گرفته شده است. همچنین به لحاظ رویکرد کاربردی و ملاحظه  رویه موجود به نظریات مطروحه توسط قضاوت در نشست های قضائی، نظریات مشورتی اداره حقوقی و بخشنامه های صادره نیز توجه شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد. توصیفی از آن جهت که باید تمام پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی و خارجی به بسط و توضیح آن پرداخته شود. روش تحلیلی نیز می باشد از آن جهت که به بررسی و تحلیل ارتباطات اجتماعی برای دستیابی و اندازه گیری متغیرها می باشد.

۸-۲- طرح پژوهشی:( آیا طرح کیفی است یا کمی،توصیفی است یا توضیحی؛ چرایی انتخاب طرح)

این پژوهش در دو بخش ارائه می گردد.

بخش اول در دو فصل جداگانه به مفاهیم و ماهیت می پردازد.

در فصل اول { مفاهیم } بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی قرار، و متناسب بودن قرار تامین مورد بحث قرار می گیرد.

فصل دوم  {ماهیت  } بصورت تفصیل به هر یک از قرار های التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت پرداخته است.

بخش دوم نیز شامل دو فصل با عناوین ضمانت اجرای عدم رعایت قرار و رویه عملی می باشد.

در فصل اول به نحو اخذ وجه التزام، شرایط شکلی اخذ وجه الکفاله و ضبط وجه الوثاقه، شرایط تحقیق مسئولیت کفیل و وثیقه گذار، حدود و مسئولیت آنها و شیوه خواستن متهم از نامبردگان پرداخته می شود.

فصل دو م {رویه علمی } شامل بررسی نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، رویه علمی، بخشنامه های موجود می باشد و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد.

 

۸-۳- ابزار پژوهش: (ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون، مصاحبه، پرسشنامه، سیاهه واررسی، و… و نیز نحوه تدوین آنها)

ابزار گردآوری اطلاعات:

فیش برداری، مشاهده و تحقیق شبکه ای

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی – اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که تعیین ماهیت اقاله و بررسی آثار آن در عقود معین مصرحه قانون مدنی در حقوق ایران است، با روش توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیده­های مورد بحث پرداخته شود.

اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از منابع داخلی از طریق کتابخانه ای و اینترنتی به دست آمده است. ابزارجمع آوری در این قسمت، همه اسناد چاپی مانند کتاب، مجلات، دایره المعارف، فرهنگ نامه ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، سالنامه ها، ماهنامه ها، لغت نامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد، است.

۸-۴- شیوه کار: (توصیف روش انجام کار و روش جمع آوری داده ها با جزییات کامل)

روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی – اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که تعیین ماهیت اقاله و بررسی آثار آن در عقود معین مصرحه قانون مدنی در حقوق ایران است، با روش توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیده­های مورد بحث پرداخته شود.

۹- تجزیه و تحلیل داده ها: (توصیف ماهیت داده های جمع آوری شده و نوع تجزیه و تحلیل آماری مورد نیاز)

روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی – اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیده­های مورد بحث پرداخته شود.

۱۰- محدود یت های پژوهش: (ذکر موانعی که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثیر قرار دهد)

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند.

از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است.

در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب، مجلات، آمار، بانک های اطلاعاتی و … در کشور به راحتی ممکن نباشد.

بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هریک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند.

 

 

۱۱- منابع پژوهش: (بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA ) ویرایش ششم؛ ذکر حد اقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر)

 

کتاب : نام خانوادگی ، نام، سال نشر،عنوان کتاب،مترجم، محل انتشار: ناشر، جلد

مقاله : نام خانوادگی، نام ، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره،صفحه

 1. زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، ج اول، تهران، انتشارات دانش پذیر، ۱۳۸۳٫
 2. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۲٫
 3. زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، ج اول، تهران، انتشارات دانش پذیر، ۱۳۸۳٫
 4. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۸۵٫
 5. آشوری، محمد،آیین دادرسی کیفری، ج دوم، تهران، انتشارات سمت، چ هشتم، ۱۳۸۶٫
 6. آشوری، محمد، عدالت کیفری، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶٫
 7. آشوری، بشیریه،هاشمی، یزدی، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف، عدالت، تهران، انتشارات گرایش،چ اول، ۱۳۸۳٫
 8. آقا بابایی، بنی اسمائیل، بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، قم، انتشارات وثوق، ۱۳۸۳٫
 9. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۵٫
 10. بوریکان، ژاک، سیموان آن ماری، آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، تهران، انتشارات خرسندی، چ اول، ۱۳۸۹٫
 11. جرج ولد و دیگران، جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، چ اول، انتشارات سمت،
 12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ هشتم،
 13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸٫
 14. دفتر مطالعات و بررسیهای اجتماعی قوه قضاییه، فراسوی توسعه قضایی، انتشارات قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۸۱٫

 

 

۱۲- ضمائم: (نمونه ابزار پژوهش در صورت لزوم، فرمهای رضایت نامه در صورت لزوم، جداول …. )

 

۱۳- اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

       ۱۴- اطلاعات مربوط به استادان مشاور

 

 

 

 

 

 

 

۱۵-  جدول زمان بندی مراحل انجام دادن پژوهش از زمان تصویب تا دفاع نهایی

 

تاریخ تصویب

 

از تاریخ

 

تا تاریخ

 

   
جمع آوری اطلاعات    
تجزیه و تحلیل داده‌ها    
نتیجه گیری و نگارش پایان‌نامه    
تاریخ دفاع نهایی    

 

 

الف :
امضاء

 

 

 

تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
امضاء

 

 

 

تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد مشاور :
امضاء

 

 

 

تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد مشاور :
 1. ۱۶٫ تأییدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب. نظریه کمیته تخصصی گروه

۱  . ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو :

¨                        ارتباط ندارد ¨                       ارتباط فرعی دارد ¨     ارتباط دارد

 

۲ . جدید بودن موضوع :

¨                             خیر¨                                  در ایران بلی¨       بلی

 

۳ ، اهداف بنیادی و کاربردی :

¨                                    مطلوب نیست¨                           قابل دسترسی نیست ¨       قابل دسترسی است

 

۴ . تعریف مسأله :

¨                                                     رسا نیست¨      رسا است

۵ . فرضیات :

 

¨                                 درست تدوین نشده و ناقص است¨    درست تدوین شده است

 

 ۶٫ روش تحقیق دانشجو :

¨                                 مناسب نیست ¨ مناسب است 

 

۷ . محتوا و چارچوب طرح :

 ¨                         از انسجام برخوردارنیست ¨از انسجام برخوردار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء نوع رأی سمت و تخصص نام و نام خانوادگی ردیف
        ۱
        ۲
        ۳
        ۴
        ۵

 

 

موضوع پژوهش پایان نامه خانم / آقای

رشته :¨ دکترای حرفه‌ای¨دانشجوی مقطع : کارشناسی ارشد

تحت عنوان :

رأی ¨ رأی از ¨ یا با تعداد ¨در جلسه مورخ                       کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا

¨ قرار نگرفت. ¨ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت

مدیر گروه                                    تاریخ                                           امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.نظریه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای / خانم :                                                      دانشجوی مقطع :           

رشته                                   که به تصویب کمیته تخصصی  رسیده بود, در جلسه مورخ :

در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء(تعداد            نفر)

قرار گرفت/قرار نگرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات امضاء نوع رأی

(موافق یا مخالف)

نام و نام خانوادگی ردیف
      دکتر علی غلامی مهرداد ۱
      دکتر رؤیا تاج بخش ۲
      دکتر جواد رجبی سلمان ۳
      دکترسید داریوش احمدی ۴
      دکتر جلیل اصلانی ۵

 

 

امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی رییس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
     

دکتر علی غلامی مهرداد

 

امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی مدیر کل تحصیلات تکمیلی واحد
    دکتر علی برهمند

 

 

 

 

 

فرم الف                 فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و پژوهشات استان همدان

این قسمت توسط سازمان مرکزی پر می شود.
   
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای :
نام ونام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

سال و نیمسال اخذ پایان نامه:

تعداد واحد پایان نامه:

گروه تحصیلی: علوم انسانی علوم پایه علوم پزشکی فنی ومهندسی کشاورزی هنررشته تحصیلی:

گرایش:

مشخصات استاد راهنما:                                                                         شماره شناسنامه:

نام ونام خانوادگی:                                                                                  استان محل تولد:

محل صدور:                                                                                          شهرستان محل تولد:

نام پدر:                                                                                                 تاریخ تولد:

نوع همکاری: تمام وقت۴۴ ساعت     تمام وقت۳۲ساعت     نیمه وقت     حق التدریس    تمام وقت بورسیه

تمام وقت طرح مشمولین             عضو هیأت علمی- قطع همکاری               مدعو

آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص           دکتری تخصصی  معادل دکتری  دکتری حرفه ای    فوق لیسانس

معادل فوق لیسانس    حوزوی معادل دکتری                □ حوزوی معادل فوق لیسانس

گروه عمده تحصیلی: پزشکی      علوم انسانی     علوم پایه         هنر      فنی و مهندسی     کشاورزی

رشته تحصیلی:           مرتبه علمی:            پایه مرتبه علمی:             گروه آموزشی:

امضای استاد راهنما

مشخصات استاد مشاور:                                                                    شماره شناسنامه:

نام ونام خانوادگی:                                                                            استان محل تولد:

محل صدور:                                                                                     شهرستان محل تولد:

نام پدر:                                                                                          تاریخ تولد:

نوع همکاری: تمام وقت۴۴ ساعت     تمام وقت۳۲ساعت     نیمه وقت    حق التدریس    تمام وقت بورسیه

تمام وقت طرح مشمولین             عضو هیأت علمی- قطع همکاری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص           دکتری تخصصی  معادل دکتری  دکتری حرفه ای    فوق لیسانس

معادل فوق لیسانس    حوزوی معادل دکتری                □ حوزوی معادل فوق لیسانس

گروه عمده تحصیلی: پزشکی      علوم انسانی     علوم پایه         هنر      فنی و مهندسی     کشاورزی

رشته تحصیلی:        مرتبه علمی:                پایه مرتبه علمی:               گروه آموزشی:

امضای استاد مشاور

امضای مدیر گروه مربوط                                                                                           امضای معاون تحصیلات تکمیلی واحد

 

فرم شماره ۱

 

فرم تعهد حسن انجام کار و نظارت دقیق اساتید راهنما و مشاور

 

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه/ رساله خانم/ آقای………………………………. دانشجوی مقطع………………… رشته………………………………… گرایش…………………… با عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

متعهد می شویم گزارشات دوره ای طرح فوق را به طور دقیق بررسی نموده و تطابق محتوا و فرمت آن را با اصول علمی کنترل نماییم.

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                   نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضا:                                                       تاریخ و امضا:

 

در تاریخ ……………………… فرم مزبور که به امضا اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده است، دریافت گردید.

 

امضا مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۲

 

 

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه/ رساله خانم/ آقای………………………………. دانشجوی مقطع………………… رشته………………………………… گرایش…………………… با عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. متعهد می شویم نتایج حاصل از پژوهش مذکور(در قالب کتاب، مقاله، طرح پژوهشاتی، اختراع ، اکتشاف و ……..) را به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان منتشر نمائیم.

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                   نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضا:                                                       تاریخ و امضا:

 

 

در تاریخ ……………………… فرم مزبور که به امضا اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده است، دریافت گردید.

 

امضا مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۳

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب………………………….. دانشجوی ورودی………….. مقطع……………………….. رشته ……………………..

گرایش…………………….. که موضوع پایان نامه/رساله ام تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………… در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهد می گردم:

الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه / رساله ام بر اساس اصول علمی و حاصل از پژوهشات خودم تهیه شود و درصورت استفاده از مطالب، نتایج پژوهشات، نقل قول ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان نامه/ رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.(بر اساس بخشنامه شماره۲۵۱۰۹۴/۸۷ مورخ ۲۹/۷/۸۷ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، چنانچه فرد دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باشد و موضوع تخلف به رساله دکترا یا پایان نامه کارشناسی ارشد وی مربوط باشد، ادامه تحصیل و فعالیت آموزشی نامبرده در هر مرحله از دوره های مذکور که باشد، متوقف شده و امکان ادامه تحصیل یا دفاع از پایان نامه(رساله) خود را نخواهد داشت. در صورتی که فرد فارغ التحصیل شده باشد، حسب نوع و میزان غیرقانونی استفاده و کپی برداری از آثار دیگران توسط وی با او برخورد خواهد شد و می تواند حتی منجر به لغو دانشنامه وی از طریق مراجع قانونی شده و می بایست علاوه بر محرومیت های مذکور، خسارات مادی و معنوی وارده به دانشگاه و افراد ذینفع دیگر را نیز بپردازد.)

ب) در صورتیکه از نتایج پژوهشاتم علاوه بر پایان نامه/رساله، کتاب، مقاله، اختراع، اکتشاف و هرگونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیرمالی نهادهای دولتی و غیردولتی از موضوع پژوهش اینجانب، مراتب را کتباً به دانشکده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایان نامه یا سایر اقدامات حقوقی می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضا

در تاریخ………………. فرم مزبور که توسط آقای/ خانم ………………………….. به امضا رسیده است دریافت گردید.                                         امضا مدیر پژوهش دانشکده

فرم شماره ۴

 

فرم تعهد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در قبال دریافت حمایت های مالی و غیرمالی از موضوع پژوهش

 

اینجانب………………………….. دانشجوی ورودی………….. مقطع……………………….. رشته ………………………………..گرایش…………………….. که موضوع پایان نامه/رساله ام تحت عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………… در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهد می گردم در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیرمالی نهادهای دولتی و غیردولتی از موضوع پژوهش اینجانب، مراتب را کتباً به دانشکده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایان نامه یا سایر اقدامات حقوقی می باشد.

 

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

در تاریخ……………… فرم مزبور که توسط آقای/خانم……………………………… به امضا رسیده است دریافت گردید.

 

 

 

امضا مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۵

 

 

اینجانب………………………….. دانشجوی ورودی………….. مقطع……………………….. رشته ……………………..

گرایش…………………….. که موضوع پایان نامه/رساله ام تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………… در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، اعلام می دارم:

الف) عضو هیات علمی و یا بورسیه هیچ یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نمی باشم و متعهد می گردم چنانچه در طول مدت تحصیل ، به عنوان هیات علمی یا بورسیه هریک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوم مراتب را کتباً به دانشکده  مربوطه اطلاع دهم 

ب) عضو هیات علمی/ بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد…………………….. می باشم.

 

صحت موارد فوق بر عهده اینجانب بوده و در صورتی که خلاف آن ثابت شود دانشگاه مجاز به انجام هرگونه اقدامات حقوقی می باشد.

***لازم به ذکراست برای دانشجویانی که عضو هیات علمی و بورسیه واحدهای دانشگاهی هستند، به مقالات چاپ و ارائه شده توسط آنها در مجلات علمی یا کنفرانس های برگزار شده در همان واحد، هیچ نمره ای تعلق نمی گیرد.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء:

 

 

در تاریخ………………. فرم مزبور که توسط آقای/خانم ………………………….. به امضا رسیده است دریافت گردید.

 

امضا مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۶

فرم تعهد دانشجو در مورد تکراری نبودن موضوع پایان نامه

 

 

اینجانب………………………….. دانشجوی ورودی………….. مقطع……………………….. رشته ………………………………..گرایش…………………….. که موضوع پایان نامه/رساله ام تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهد می گردم عنوان پایان نامه اینجانب تکراری نمی باشدو در صورتی که در هریک از مراحل پژوهش، تکراری بودن عنوان پایان نامه محرز گردد، دانشگاه مجاز می باشد هرگونه اقدام و برخورد قانونی را در مورد اینجانب اعمال نماید.

 

تذکر مهم: به همراه این فرم، دانشجو می بایست برگه جستجو از سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایران داک) مبنی بر عدم یافت رکورد از عنوان پایان نامه خود را تحویل دهد.

                                                                       

                                                                             نام و نام خانوادگی دانشجو:

                                                                               تاریخ و امضا

 

 

در تاریخ……………… فرم مزبور که توسط آقای/خانم……………………………… به امضا رسیده است دریافت گردید.

 

 

امضا مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۷

فرم تعهد تکراری نبودن موضوع در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 

 

ریاست محترم کتابخانه مرکزی واحد همدان

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه خانم/ آقای…………………………….. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد/دکتری رشته…………………………… در حال انتخاب موضوع رساله/پایان نامه می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و جستجوی عنوان پیشنهادی ذیل (از نظر تکراری نبودن موضوع) اعلام نظر فرمایند:

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 نام و نام خانوادگی مدیرگروه تخصصی

                                                                      امضا و تاریخ

 

مدیر محترم گروه تخصصی…………………………..

احتراما در پاسخ به استعلام به عمل آمده اعلام می دارد عنوان فوق در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه مرکزی واحد همدان مورد جستجو قرار گرفت و

عنوانی با همین عبارت یافت نشد 

عنوانی مشابه آن بصورت ذیل یافت شد

توضیحات( در صورتی که مشخصات پایان نامه/رساله ای تحت عنوان فوق تکراری بود، اطلاعات زیر تکمیل گردد):

نام استاد راهنما:

نام دانشجو:

رشته تحصیلی:

سال تحصیلی:

عنوان پایان نامه:

نام و نام خانوادگی کنترل کننده

سمت                                                                                                                            تاریخ و امضاء:

فرم شماره ۸

فرم تعهد تخصیص ظرفیت کد توسط استاد راهنما و مشاور

 

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای …………………………………، دانشجوی مقطع  کارشناسی ارشد رشته …………………….. گرایش……………………………………….. متعهد می‌شویم در زمان آمادگی دفاع دانشجو از پایان نامه/رساله که با ارائه مدارک به اداره پژوهش دانشکده محرز می گردد، ظرفیت خالی برای اخذ کد جهت دانشجوی مذکور موجود باشد در غیر این صورت دانشگاه اجازه دفاع را به دانشجو نخواهد داد. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمائیم.

 

 

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:                                                  نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اینجانب ………………… دانشجوی ورودی ………………………. مقطع کارشناسی ارشد رشته ……………………… گرایش …………………. متعهد می شوم در زمان ارائه مدارک به دانشکده جهت اعلام آمادگی دفاع، اساتید راهنما و مشاور ظرفیت خالی جهت اخذ و تایید کد را داشته باشند در غیر این صورت دانشگاه اجازه دفاع به دانشجو را نخواهد داد. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمائیم.

 

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۹

 

سیاهه وارسی پروپوزال توسط استاد محترم راهنما

 

مدیر محترم گروه ……………………

با سلام و احترام

به استحضار می­رساند فرم طرح تحقیق (پروپوزال) آقای/خانم …………………………………………….. توسط اینجانب بررسی و موارد ذیل مورد تائید می­باشد:

۱- کنترل مشخصات استادان محترم راهنما و مشاور از حیث درج صحیح مشخصات و مرتبه علمی دانشگاهی.

۲- بیان مسئله، فرضیات تحقیق (سوالات تحقیق) و اهداف بطور مناسب ارائه شده است.

۳- جنبه نوآوری موضوع تحقیق در حد قابل قبول می­باشد.

۴- مراجع و منابع معتبر و به­روز علمی برای انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.

۵- روش تحقیق و زمان­بندی انجام پژوهش مورد تائید می­باشد.

۶- به لحاظ اصول نگارش مورد تائید است.

۷- عنوان فارسی و لاتین پژوهش همخوانی دارند.

                                                                       

نام و نام­خانوادگی استاد راهنما:

امضاء:

 

فرم شماره ۱۰

سیاهه وارسی پروپوزال توسط استاد محترم داور

 

مدیر محترم گروه ……………………….

با سلام و احترام

به استحضار می­رساند فرم طرح تحقیق (پروپوزال) آقای/خانم ……………………………………………………. توسط اینجانب بررسی و موارد ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت:

۱- مشخصات استادان راهنما و مشاور از حیث ارتباط با موضوع و مرتبه علمی دانشگاهی.                             مناسب است.

دلیل نامناسب بودن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- بیان مسئله، فرضیات تحقیق (سوالات تحقیق) و اهداف بطور گویا ارائه شده است.                                  مناسب است.

دلیل نامناسب بودن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳- جنبه نوآوری موضوع تحقیق در حد قابل قبول می­باشد.                                                                 مناسب است.

دلیل نامناسب بودن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- مراجع و منابع معتبر و به روز علمی برای انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.                                مناسب است.

دلیل نامناسب بودن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵- روش تحقیق و زمان­بندی انجام پژوهش مورد تائید می­باشد.                                                            مناسب است.

دلیل نامناسب بودن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۶- به لحاظ اصول نگارش مورد تائید است.                                                                                      مناسب است.

دلیل نامناسب بودن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                    

                                                                                                      نام و نام­خانوادگی استاد داور:

                                                                                   امضاء:         

 


فرم شماره۱۱

تاریخ: …………………………..

شماره: ………………………..

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بسمه تعالی

استاد ارجمند جناب آقای / سرکار خانم ………………………………………..

با سلام

ضمن تشکر بدین وسیله راهنمایی پایان نامه ارشد آقای / خانم               دانشجوی رشته                   که در تاریخ                       در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به تصویب رسیده است، به جناب عالی واگذار می گردد. خواهشمند است علاوه بر هدایت و نظارت مستمر بر کار نامبرده در طول این تحقیق گزارش کتبی سیر پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار از ایشان گرفته، پس از تائید به مدیر محترم گروه ارائه فرمایید.

 

                                                                                                 علی غلامی مهرداد

                                                                                                    رییس دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۱۲

تاریخ: …………………………..

شماره: ………………………..

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بسمه تعالی

استاد ارجمند جناب آقای / سرکار خانم ………………………………………..

با سلام

ضمن تشکر بدین وسیله مشاوره پایان نامه ارشد آقای / خانم                   دانشجوی رشته                   که در تاریخ                       در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به تصویب رسیده است، به جناب عالی واگذار می گردد. خواهشمند است علاوه بر هدایت و نظارت مستمر بر کار نامبرده در طول این تحقیق گزارش کتبی سیر پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار از ایشان گرفته، پس از تائید به مدیر محترم گروه ارائه فرمایید.

 

                                                                                                 علی غلامی مهرداد

                                                                                                    رییس دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۱۳

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

باسمه تعالی

 

ریاست محترم دانشکده ………………..

 

با سلام

احتراماً اینجانب ……………………………… دانشجوی ورودی …………………  مقطع کارشناسی ارشد رشته ………………….. که در تاریخ ………………….. از پایان نامه خود تحت عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..دفاع نموده ام، باتوجه به اینکه امکان ارائه مقاله و اخذ پذیرش و مجوز چاپ آن در مجلات علمی معتبر برای اینجانب وجود ندارد، خواهشمندم دستور فرمایید نمره دفاع از پایان نامه ام که در جلسه دفاع توسط اعضای هیات داوری تعیین شده (حداکثر ۱۸ از ۲۰نمره)، به عنوان نمره نهایی منظور شود (۲ نمره مربوط به مقالات برای اینجانب محاسبه نشود). بدیهی است پس از امضاء این تعهد نامه حق هیچ گونه اعتراض یا درخواست در مورد تغییر نمره (حتی در صورت ارائه مدارک مقاله) نخواهم داشت.

 

 

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

 

 

 

 

فرم شماره ۱۴

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

باسمه تعالی

 

ریاست محترم دانشکده ………………..

 

با سلام

احتراماً اینجانب ……………………………… دانشجوی ورودی …………………  مقطع کارشناسی ارشد رشته ………………….. که در تاریخ ………………….. از پایان نامه خود تحت عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..دفاع نموده ام، متعهد میشوم که حد اکثر ۶ ماه پس از دفاع، کلیه امور مربوط به صحافی پایان نامه، ثبت نمره، و تسویه حساب را انجام دهم. چنانچه در این مدت در انجام امور فارغ­التحصیلی کوتاهی نمایم، دانشگاه مختار خواهد بود که دوباره پایان نامه را تمدید کرده و اینجانب در قبال پرداخت مجدد شهریه حق هیچ­گونه اعتراضی نخواهم داشت. لازم به ذکر است که در صورت درخواست دانشجو مبنی بر تمدید مهلت ۶ ماهه دوم بعد از دفاع، برای مقالات مستخرج از پایان نامه بایستی مستندات ارسال مقاله به مجلات معتبر به همراه درخواست دانشجو و نامه کتبی استاد راهنما جهت اخذ مجوز در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه شود.

 

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

 

 

 

 

فرم شماره ۱۵

گواهی شرکت در جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

 

بدینوسیله گواهی می شود:

دانشجو خانم/ آقای ………………………………. رشته ………………………..به شماره دانشجویی ……………………………………..

در جلسه دفاعیه دانشجو خانم/ آقای ……………………………………………………. مورخه……………………………….. با عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… که در دانشکده علوم انسانی به انجام رسیده، شرکت نموده است.

امضاء مدیر گروه

*********************************

بدینوسیله گواهی می شود:

دانشجو خانم/ آقای ……………………………….رشته ……………………….به شماره دانشجویی ……………………………….

در جلسه دفاعیه دانشجو خانم/ آقای ……………………………………………………. مورخه……………………………….. با عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… که در دانشکده علوم انسانی به انجام رسیده، شرکت نموده است.

امضاء مدیر گروه

*********************************

بدینوسیله گواهی می شود:

دانشجو خانم/ آقای ……………………………….رشته ………………………..به شماره دانشجویی ……………………………….

در جلسه دفاعیه دانشجو خانم/ آقای ……………………………………………………. مورخه……………………………….. با عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… که در دانشکده علوم انسانی به انجام رسیده، شرکت نموده است.

امضاء مدیر گروه

دستور نگارش پروپوزال

دانشجویان گرامی این متن به منظور راهنمایی شما عزیزان تهیه گردیده؛ لطفا با دقت مطالعه فرموده و در بندهای دوازده گانه فرم پروپوزال را با راهنمایی استاد خود تکمیل نمایید.

 • در سربرگ کلیه صفحات پروپوزال (در کنار شماره صفحات) عنوان مختصر پایان نامه نوشته شود.
 • عنوان کامل پروپوزال و نام و نام خانوادگی دانشجو به روی برگه اول نوشته شود. عنوان لازم است حدود بیست لغت و در برگیرنده متغیرها، و جمعیت آماری باشد. ممکن است برخی عنوان ها طولانی تر و برخی عنوان ها کوتاه باشند که در این موارد طبق تصمیم شورا عمل خواهد شد.
 • در صفحه دوم اطلاعات به دقت تکمیل شود.
 • فهرست مطالب و شماره صفحات داده شده در صفحه ۳ منعکس گردد.
 • در صفحه چهار چکیده نوشته میشود. چکیده لازم است در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد و در یک نگاه کلی به هدف، روش و جامعه آماری و ابزار های نمونه گیری بپردازد.
 • در صفحه پنجم مقدمه آورده شود. مقدمه خود شامل مبانی نظری، بیان مساله، اهمیت پژوهش، و هدف پژوهش باشد.
 • مبانی نظری در چند پاراگراف کلی نسبت به موضوع و پیش زمینه آن اطلاعات میدهد. در این بخش اشاره میشود که چرا این کار مهم است و چرا باید انجام شود. برای این منظور میتوان از ادبیات تحقیق نیز استفاده کرد و به سایر مطالعاتی از این دست اشاره داشت. در واقع بیان مساله انتظار خواننده را از موضوع مورد بحث روشن میسازد. (حد اقل یک صفحه)
 • بیان مساله باید ناشی از بحث اول باشد. به سوال تحقیق اشاره کند و آن را تشریح نماید. در این بخش باید گفته شود که پژوهشگر از چه رویکردی برای حل این مساله بهره میگیرد. مساله باید به روشنی بسط پیدا کند (حد اقل دو صفحه).
 • در اهمیت پژوهش لازم است به حل مشکل بپردازد و بیان دارد که حل چنین مشکلی چگونه میتواند سودمند باشد.
 • در یک نگاه کلی هدف از انجام این پژوهش را بیان مینماید. هدف میتواند بصورت جملات خبری باشد که در این صورت لازم است در پایان هر جمله نقطه گذاشته شود. اگر هدف بصورت تیتر کلی ارائه می­شود نیازی به گذاشتن نقطه در پایان جمله نیست.
 • پیشینه پژوهش حداقل در دو تا سه صفحه به آخرین پژوهش­ها و تشریح نواقص احتمالی یا قوت آنان می­پردازد.
 • واژگان کلیدی در بخش چهارم به طور مختصر اشاره و توضیح داده می­شوند. چنانچه واژه­ای جدای از بار معنایی و کاربردی خود در این پژوهش به کار گرفته شده، لازم است حتما در این جا توضیح داده شود.
 • در بخش پنج متغیرها به تفکیک اشاره شوند. اعم از اینکه وابسته، مستقل، کنترلی یا …. باشند.
 • در بخش ششم سؤال اصلی و در صورت لزوم سوالات فرعی نوشته شود. سؤالات در قالب یک جمله پرسشی آورده شود و در پایان علامت سوال گذاشته شود.
 • در بخش ششم به فرضیه یا فرضیات پژوهش اشاره شود. تعداد فرضیات باید متناسب با تعداد سؤالات باشد. از کلماتی مانند احتمالا، شاید، گمان میرود، ….. در فرضیه خودداری شود. فرضیات باید به صورت یک جمله خبری باشند. در واقع فرضیات پاسخ پژوهشگر به سؤالاتی که خود مطرح کرده است می­باشد و باید بر پایه مطالعات مقدماتی که انجام داده ارائه شود.
 • روش پژوهش دارای چند بخش است که لازم است هر یک به طور جدا توضیح داده شود.
 • در بخش آزمودنی­ها تعداد آزمودنی­ها، روش انتخاب و معیار انتخاب آن ها، خصوصیات جمعیت شناسی آن ها بیان شود. در اینجا لازم است ذکر شود که دقیقا جامعه مورد پژوهش فرد چیست و معیار انتخاب چنین جامعه­ای چیست.
 • در بخش طرح پژوهش، پژوهشگر به این امر می­پردازد که آیا طرح کیفی است یا کمی، توصیفی است یا توضیحی؛ در واقع چرایی انتخاب طرح را برای خواننده بیان می­دارد. پژوهشگر لازم است خواننده را برای انتخاب این روش متقاعد سازد. در این بخش باید انتخاب روش کار توضیح داده شود و بگوید که در کجا صورت می­پذیرد. نیز لازم است بگوید که از چه منابعی بهره می­گیرد. در این بخش باید به نوع روش کارش که آزمایشگاهی یا غیر آزمایشگاهی، یا شبهه آزمایشگاهی است اشاره نماید.
 • در بخش ابزار پژوهش باید به جمع آوری اطلاعات شامل آزمون، مصاحبه، پرسشنامه، سیاهه واررسی، و… و نیز نحوه تدوین آنها اشاره شود. پژوهشگر لازم است ابزار کار خود را معرفی و تشریح نموده و در مورد روایی و پایایی آن ها و این که چگونه کنترل شده­اند توضیح دهد.
 • در بخش شیوه کار پژوهشگر مرحله به مرحله روش جمع آوری داده­ها را با جزییات کامل بیان
  می کند.
 • در بخش نهم پژوهشگر به چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می­کند. در این بخش لازم است که بگوید از چگونه و از چه شیوه آماری برای این تحلیل بهره جسته و چرا این نوع شیوه را برگزیده. اگر نوع تحلیل آماری نیست باید اشاره کند که از چه طریقی و چگونه می­خواهد اطلاعاتش را تحلیل کند تا به نتیجه برسد.
 • بخش دهم به ذکر موانعی می­پردازد که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.
 • منابع پژوهش بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA) ویرایش ششم تنظیم شود. ذکر حداقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر ضروری است.
 • در ضمائم نمونه ابزار پژوهش و فرمهای رضایت نامه (بسته به ضرورت در کارپژوهش) و جداول آورده شود.
 • کلیه فرم های تعهد باید تایپ شده و به ترتیب امضاء شوند. این فرم ها از ۱ تا ۸ شماره گذاری شده اند.
 • تکمیل سیاهه استاد محترم راهنما و استاد داور به عهده دانشجو نبوده و لازم است در گروه به انجام رسد (فرم های شماره ۹ و ۱۰).
 • از فرمهای شماره ۱۱ و ۱۲ دو نسخه تکمیل و توسط رئیس دانشکده علوم انسانی به امضاء رسد. یک نسخه از هر فرم در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفته و نسخه دیگر آن در پروپوزال دانشجو موجود باشد.
 • فرم شماره ۱۳ و ۱۴ مربوط به انصراف یا ارائه مقاله توسط دانشجو است. این فرم لازم است پس از انجام دفاع به همراه بقیه مدارک به اداره پژوهش تحویل داده شود. چنانچه امکان ارائه مقاله توسط دانشجو وجود ندارد فرم شماره ۱۳ و در صورتی که مایل به ارائه مقاله در مهلت مقرر باشد، فرم شماره ۱۴ را امضاء و در اختیار اداره پژوهش قرار دهد.
 • دانشجویان لازم است قبل از انجام دفاع حداقل در سه جلسه از دفاعیات رشته خود را شرکت کرده و پس از تکمیل فرم شماره ۱۵ آن را به امضاء مدیر گروه برسانند. فرم مذکور پس از تکمیل به هنگام اخذ مجوز دفاع به اداره پژوهش تحویل داده شود.
 • چیدمان صفحات را به گونه­ای تنظیم نمایید که هر فرم فقط در یک صفحه قرار گیرد. در ترتیب صفحات دقت کنید و شماره صفحه ها را در فهرست مطالب قید نمایید.
 • از طلق و شیرازه کردن کار خود داری نماید. فقط صفحات را پانج کرده و با گیره بهم متصل کنید.

 

 

موفق باشید

 

 

پروپوزال رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر-بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

Islamic Azad University, Malayer Branch

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

عنوان به زبان انگلیسی :

I investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral

نام دانشجو: شهرام            شماره دانشجویی:۹۳۰۳۳۷۷۹۳

نام خانوادگی دانشجو: شاه رضایی                           گروه تخصصی: عمران

رشته تحصیلی: مهندسی عمران                            گرایش:سازه  

نیمسال ورود به مقطع جاری:          نیمسال شروع به تحصیل :  

 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:                            

۱-  دکتر مظاهر روزبهانی                                                     ۱-دکتر مهدی علی رضایی

 

تاریخ تصویب در شورای گروهتخصصی:    تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی:

تائیدمدیرگروه: تائید مدیر امور پژوهشیتحصیلات تکمیلی:

 

 

 

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

                                                     تأیید معاون پژوهش و فناوری واحد

 

 

 

 

 

 

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: نام‏خانوادگی: شهرام شاه رضایی                         شماره دانشجویی: ۹۳۰۳۳۷۷۹۳

مقطع: کارشناسی ارشد         رشته تحصیلی: مهندسی عمران   گروه تخصصی: عمران

گرایش: سازه           نام‌دانشکده: آزاد اسلامی واحد ملایر   فنی مهندسی سال ورود به مقطع جاری: نیمسال ورودی:

آدرس پستی: ۲۴ متری ظهیری، کوچه ایثار

تلفن ثابت محل سکونت:                                       تلفن همراه:۰۹۱۸۷۰۳۳۸۹۰

پست الکترونیک:

 

 

 • اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور:

تذکرات:

 1. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر یک استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند. (برای دانشجویان ارشد استاد مشاور ضروری نمیباشد)
 2. در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شاملفهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند،به همراه مدارک مربوطهو همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه  گردد.
 3. اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی:    آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

تخصص اصلی:رتبه دانشگاهی:  عضو هیأت علمی دانشگاه :

تلفن منزل یا محل کار:                   تلفن همراه:

پست الکترونیک:

 

نحوه همکاری با واحد ملایر:

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی :

تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی: مربیعضو هیأت علمی دانشگاه:

تلفن منزل یا محل کار:تلفن همراه:

پست الکترونیک:

 

نحوه همکاری با واحد ملایر:

 

 

 

 

 

 

 

 

۳– اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

۱- عنوان به زبان فارسی:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral

 

ب– تعداد واحد پایان‏نامه: ۶ واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در سال های اخیر استفاده از شمع ها در زیر سازه های مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی، مجتمع های پتروشیمی، سازه های دریایی و پل ها گسترش زیادییافته است. طراحی ایمن و اقتصادی این نوع پی ها تحت اثر بارهای دینامیکی جانبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به این مسئله که اندرکنش شمع و خاک به همراه اثرات ناشی از نیروی های زلزله از پیچیدگی های زیادی برخوردار است نیاز به استفاده از روش های عددی برای تحقیق و شناخت هرچه بیشتر این موضوع را روشن می کند.

تحلیل عکس العمل دینامیکی سازه هایی که تحت بارهای بلقوه زلزله در پایه خود قرار دارند، یکی از وظایف اصلی مهندسی زلزله می باشد. در دینامیک سازه تعیین روش هایی برای تعیین تنش ها و تغییر مکان های سازه که تحت اثر بارهای دینامیکی مثل زلزله قرار دارد، از اهم مسایل است. اما در حالت کلی سازه با خاک اطراف خود در حال برهمکنش است، بنابراین بار وارده به محیط خاک اطراف سازه، در خلال حرکات زلزله، باید در نظر گرفته شود. در مقایسه با سازه ، خاک دارای قلمرو نامحدودی است که شرایط انتشار امواج در آن باید در مدل دینامیکی به حساب آورده شود. یکی از موضوعاتی که می تواند در تحلیل اندرکنش خاک و پی در نظر گرفته شود بررسی اندرکنش خاک و شمع به عنوان نوعی خاص از انواع پی ها است. نیروهای وارد بر شمع، نیروهای محوری، جانبی و ممان های خمشی می باشند و طراح باید اطمینان داشته باشد که شمع تک و یا شمع بحرانی در گروه شمع تحت نیروهای مذکور ایمن بوده و تغییر مکان نیز از مقادیر مجاز تجاوز نمی کند. طراحی شمع تحت بارهای قائم و محوری با حل معادلات تعادل در راستای نیرو صورت می گیرد. در حالیکه در شمع های با بارگذاری جانبی مسئله به حل معادلات دیفرانسیلی غیر خطی منجر می شود. بررسی ظرفیت باربری نهایییک شمع قائم تحت بار جانبی و کنترل تغییر مکان سر شمع به لحاظ پچیدگی اندرکنش بینیک شمع نیمه صلب و خاک الاستو پلاستیک جزو مسایل مبهم در علم ژئوتکنیک قرار گرفته است[۱]. روش های تحلیلی و تئوریک مبتنی بر مکانیک محیط های پیوسته نیز توسط محققین متعددی بکار برده شده است اما مزیت استفاده از روش اجزای محدود، قابلیت تحلیل شمع و خاک و اندرکنش آنها با در نظر گرفتن همزمان پارامترها می باشد. همچنین با استفاده از این روش می توان هر نوع نیمرخ خاک را در حالت سه بعدی مورد مطالعه قرار داد. یکی از علل موفقیت این روش در تحلیل مسائل خاکی استفاده از مدلهای رفتاری مختلف خاک می باشد که می توان با استفاده از آن رفتار خاک را با دامنه وسیعی از کرنشها، اثرات سرعت بارگذاری، کاهش سختی و … مورد مطالعه قرار داد [۲]. عمده روش مدل سازی در تحقیقات قبلی استفاده از فنرها و میراگرها بوده است که در این تحقیق سعی در استفاده از المان هایخاک و سازه  برای مدل سازیمدل ها استفاده شده است که از مزایای آنها سادگی کاربرد و سرعت بالا و دقت بیشتر آنها می باشد.

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

سازه با خاک اطراف خود در اندرکنش بوده و خود این باعث تغییرات بیشتر در اثر امواج لرزه ای می شود. مفهوم این امر آن است که نمی بایستی در آنالیزهای دینامیکی تنها به آنالیزه سازه پرداخت، بلکه اثر متقابل سازه و خاک نیز می بایستی در نظر گرفته شود. پاسخ دینامیکی سیستم خاک –سازهوقتی که تحت تاثیریک بارگذاری دینامیکی قرار می گیرد تابعی از ۳ عامل پارامترهای دینامیکی زمین محل، نیروها و تحریکات وارده و مدل دینامیکی سیستم می باشد. پارامترهای دینامیکی زمین محل شامل مدول ارتجاعی خاک، مدول برشی خاک، ضریب پواسون خاک و میرائی در خاک است. میرایی نیز به دو دسته میرایی داخلی و تشعشعی تقسیم می شود. میرائی داخلی در اثر عبور امواج ارتعاشی در داخل خاک بوجود می آید و می توان آن را عامل اتلاف انرژی در اثر پسماند در خاک دانست. اما میرایی تشعشعییا تابشی عامل اتلاف انرژی در اثر پخش امواج از پی سازه به اطراف تا محدوده نیمه بینهایت است و به این دلیل به چنین توزیع هندسی انرژی امواج ارتجاعی، میرائی هندسی می گویند. تحلیل مناسب عکس العمل دینامیکییک سیستم اندرکنش خاک و سازه ، نیازمند شناخت مولفه های مختلف سیستم و تحریکات وارده است که شامل تعیین حرکت میدان آزاد یعنی حرکت زمین بدون حضور سازه و محاسبه پراکنش (تفرق) امواج زلزله بواسطه پدیده حاصل از اندرکنش خاک و سازه می باشد. طبق اصل جمع آثار قوا، تحریکات ناشی از میدان آزاد و پراکنش با یکدیگر جمع می شوند. مدل دینامیکی سیستم شامل ارتباط مدل دینامیکی سازه با مدل دینامیکی محیط پی می باشد. چندین مدل برای در نظر گرفتن و آنالیز اندرکنش موجود می باشد. پس از انتخاب مدل مناسب یکی از روشهای حل در حوزه زمانی و یا فرکانسی در نظر گرفته می شود. در حل معادلات حرکت مربوط به اندرکنش خاک و سازه زمانی که پارامترها و متغیرها مستقل از فرکانس باشند دو روش حل در حوزه زمان و فرکانس، هر دو قابل استفاده می باشد اما برای حل معادلات حرکت در حالتی که رفتار غیر خطی و یایشرایط مرزی مورد نظر است فقط روش انتگرال گیری مستقیم (حل در حوزه زمان) قابل استفاده خواهد بود. از این رو در این تحقیق از این روش برای حل معادلات دینامیکی سیستم استفاده می گردد.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظریتحقیق):

بسیاری از تحقیقات گذشته بر روی رفتار دینامیکی گروه شمع، با استفاده از رفتار الاستیک خاک انجام گرفته است. کی نیا و کازل (۱۹۸۲) ، سن و همکاران (۱۹۸۵) ، دوبری و گازتاس (۱۹۸۸) و دیگران تحقیق هایی را با فرض رفتار الاستیک خاک بر روی رفتار دینامیکی گروه شمع انجام دادند. لیکن باید توجه نمود که در اثر زلزله های شدید رفتار غیر خطی خاک و ایجاد فاصله بین بدنه شمع و خاک اثرات زیادی بر روی پاسخ فونداسیون دارد. گسیختگی های بوجود آمده در حین زلزله های اخیر نشان دادند که رفتار غیر خطی خاک باید در تحلیل شمع مدنظر قرار گیرد.

در این حالت، تحلیل باید به صورت تاریخچه زمانی انجام شود تا بتوان غیر خطی بودن خاک و جدایی شمع و خاک را در مدل بررسی کرد. به همین دلیل در تحقیقات سال های اخیر با تمرکز بر روی تحلیل تاریخچه زمانی به بررسی رفتار گروه شمع ها پرداخته اند. نوگامی و کوناگی (۱۹۸۶، ۱۹۸۸) با استفاده از مدل وینکلر به بررسی رفتار شمع به صورت تاریخچه زمانی پرداختند. نوگامی و همکاران (۱۹۹۲) تحلیل تاریخچه زمانی گروه شمع را با استفاده از سیستم های مجزای جرم، فنر و میراگر انجام دادند. ال ناگار و نوواک (۱۹۹۵، ۱۹۹۶) تحلیل غیر خطی و تاریخچه زمانی گروه شمع را با استفاده از فرضیه فرینکلر انجام دادند[۳].

نشان دادن اثرات میرایی و اینرسی در محیط خاک با در نظر گرفتن سیستم های وینکلر و مشابه آن مشکل بوده و ناچار به استفاده از روش های عادی برای تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای موثر هستیم. در این حالت در نظر گرفتن اثرات غیر خطی خاک و جدایی بین شمع و خاک نیز وارد تحلیل شده و می توان تحلیل را به صورت تاریخچه زمانی انجام داد. وو و فین (۱۹۹۷) روش شبه سه بعدی را برای تحلیل دینامیکی غیر خطی خاک انجام دادند. بتنلی وال نگار (۲۰۰۰) با استفاده از مدل رفتاری دراگر –پراگروایجاد فاصله بین شمع و خاک پاسخ سینماتیک شمع منفرد را مورد بررسی قرار دادند.

راندولف در سال ۱۹۸۱ عبارات ساده ای را برای محاسبه پاسخ شمع منفرد و گروه شمع با استفاده از مطالعات پارامتریک اجزای محدود بدست آوردند. دوبری و همکارانش (۱۹۸۲) با مطالعه پارامتریک پاسخ دینامیکی شمع منفرد تحت بار قائم در خاک همگن با استفاده از روش حل بلانی، ضرایب میرایی و سختی را بصورت تابعی از مدول الاستیسیته خاک و شمع اصلاح کردند[۴].  تروچیانیس و همکارانش (۱۹۸۸) پاسخ غیر خطییکنواخت و پاسخ سیکلی شمع –خاکرادردوحالتبارجانبی و محوری با مدل اجزای محدود سه بعدی برای شمع منفرد و گروه دو تایی با در نظر گرفتن لغزش و فاصله در محل تماس شمع و خاک مورد بررسی قرار داده و مدل ساده شده ای را برای حالت بارگذاری در سر شمع ارائه دادند. کوجیمان ۱۹۸۹ روش اجزای محدود شبه سه بعدی را بصورت لایه های مستقل با همان فرضیات وینکلر مورد استفاده قرار داد[۵].

روش شبه سه بعدی المان محدود برای حالت دینامیکی الاستیک و آنالیز غیر خطی اندرکنش شمع –خاک–سازهتوسطوووفین ارائه شد. این مدل بر اساس فرضیاتی بنا نهاده شده است. یکی از این فرضیات این است که موج های برشی در صفحات yz , xy تنها باعث حرکت در مدل می شوند و موج های فشاری در راستایY حرکت میکند. ثانیا تغییر مکان ها در جهت عمود بر راستای تکان خوردن بسیار کوچک هستند تا جایی که بشود از آنها صرفنظر کرد. مدل توسط تست های سانتریفیوژ که توسط انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا (کلتک) با روی شمع منفرد و گروه شمع های ۲ در ۲ انجام گرفته شده بود صحتش ارزیابی شد. تغییر مکان های شمع و خاک با یکدیگر مطابقت داده شده بودند. برای شرایط مرزی از حالت تقارن استفاده کردند. نتایج آنالیز المان محدود نشان داد که سختی پی شمع با توجه به درجه تکان خوردن کاهش پیدا می کند. همچنین آنالیز آنها اهمیت اندرکنش اینرسی را نیز نشان داد. چای در سال ۲۰۰۰ از طریق روش زیر سازه حل سه بعدی و غیر خطی ای را ارائه کرد. مدل خاک Hiss برای مدل سازی خاک استفاده شد. برای مدل سازی سطح تماس از المان هایی خاص که به صورت یکپارچه ۸ گرهی بوده و بسیار نازک و دارای مدل مشخصه Hiss بوده و امکان نشان دادن جدا افتادگی، لغزش و چسبندگی را داشتند استفاده شد. با توجه به شرایط لازم برای مدل سازه امکان استفاده از شرایط خطی و یا غیر خطی برای مدل سازی شمع نیز محیا بوده است. در ضمن به علت روشی که در مدل سازی بکار برده شده بود امکان بررسی همزمان اندرکنش اینرسی و اندرکنش سمنماتیک نیز وجود داشت[۶]. ماهشواری و همکاران (۲۰۰۵) یک مدل ۳ بعدی را از طریق روش المان محدود برای بررسی اثر سخت شوندگی و پلاستیک خاک تهیه کردند و همچنین اثر جدا افتادگی در سطح تماس بین خاک و شمع را بر پاسخ شمع منفرد و گروه شمع را بررسی کردند. شمع به صورت الاستیک خطی مدل شده بود و خاک نیز به صورت مدل Hiss در نظر گرفته شده بود. برای کاهش زمان انجام و اجرا آنالیز فقط یک چهارم از مدل به کمک تقارن و پاد تقارن در نظر گرفته شده بود. نتایج تحقیق عددی ماهشواری و همکاران اینگونه نشان داد که اثر جدا افتادگی بین شمع و خاک در حالتی که از خاک الاستیک استفاده شده است بسیار بیشتر از مقداری است که در حالت پلاستیک در نظر گرفته شده است. همچنین غیر خطی بودن باعث کاهش قسمت حقیقی و مجازی تابع امپدانس در سیستم شمع میشوند[۷]. در سال ۲۰۰۵ هیگن نشان داد که امکان استفاده از ترکیب روش المان محدود و المان های مرزی در برنامه Abaqus وجود دارد و با نوشتن برنامه آنالیز المان های مرزی و ترکیب آن در توابع تعریف المان در Abaqus موفق شد از این روش استفاده کند[۸]. رجیب و ماهشواری در سال ۲۰۰۸ با استفاده از المان های مکعبی و به صورت سه بعدی و با استفاده از فنر و میراگر به مدل سازی گروه شمع و خاک اطراف آن پرداختند[۹].

 

و– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

تاکنون تحقیقات  زیادی در باره رفتار دینامیکی شمع ها  و گروه شمع صورت گرفته  ولی  مقایسه رفتار دینامیکی شمع و گروه شمع  در یک شرایط واقعی و مورد مطالعاتی مشخص می تواند جنبه عملی و کاربردی به این تحقیق ببخشد.

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

در این تحقیق رفتار دینامیکی  تک شمع و گروه شمع  بررسی می گردد و تاثیر آن بر تشدید حرگت دینامیگی سازه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

سازمان نظام مهندسی ساختمان

شهرداری

سازمان مسکن و شهرسازی

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

 

ط-  سؤالات تحقیق:

رفتار دینامیکی گروه شمع در مقایسه با تک شمع چگونه است ؟

اندرکنش شمع و خاک در گروه شمع و تک شمع چگونه است؟

 

 

ی-  فرضیه‏های تحقیق:

در هنگام رخداد زلزله رفتار شمع و گروه شمع بر  رفتار دینامیکی سازه ها اثرگذار است.

با در نظر گرفتن طول و قطر یکسان در شمع و گروه شمع تاثیر آنها بر رفتار سازه متفاوت است.

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

۴-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

 

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

 

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

ه – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

با استفاده از روش های عددی و با استفاده از نرم افزار Abaqus، مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها صورت می گیرد.

 

و- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:(این قسمت فقط توسط دانشجویانی که کار تحقیقاتی آنها عملی و نیازمند به استفاده از تجهیزات کارگاهی وآزمایشگاهی می­باشد تکمیل شود.)

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی واحد خمین می‌باشد؟

بلی                                          خیر

آیا امکان  انجام این پایان نامه با استفاده از تجهیزات و امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد خمین وجود دارد؟

بلی                                             خیر

 

نوع آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز مواد و وسایل
موجود در واحد غیر موجود در واحد
   

 

   

آیا امکان  تهیه تجهیزات و امکانات لازم جهت انجام پایان نامه در کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد خمین وجود دارد؟

بلی                                             خیر

 

امضاء مدیر گروه                                                    امضاء سرپرست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

 

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به حمایت از سایر مراکز خارج از واحد خمین می باشید؟

بلی                                    خیر

در صورت نیاز نام مراکز و نحوه حمایت(مالی، امکانات و تجهیزات و .. )مشخص گردد.

 

ح- زمان بندی انجام تحقیق:

 

(این قسمت حتماً باید با کمک استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه تکمیل گردد)

 

الف-تاریخ شروع: …./……/… ۱۳۹     ب-تاریخ اتمام: ……/……./….۱۳۹    ج- مدت زمان انجام تحقیق : ………… ماه

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.

پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
              ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۱

 

جمع آوری منابع مورد نیاز ۱                        
۲

 

فیش برداری از منابع و جمع بندی مفاهیم و ایجاد ساختار پایان نامه ۱                        
۳

 

گردآوری فصل اول و دوم ۱                        
۴

 

گردآوری فصل سوم ۱                        
۵

 

تجزیه و تحلیل یافته ها و گردآوری فصل چهارم ۱                        
۶

 

گردآوری فصل پنجم و جمع بندی ۱                        

 

توجه:

 • زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد ۶ ماه و حداکثر ۱۲ ماه می‏باشد.

 

خ- منابع:

 1. Reese, L.C. & Van Impe, W.F., (2001), “Single Piles and Pile Groups under Lateral Loading”, A.A.

Balkema, Rotterdam, Brookfield

 1. Philip J. Meymand, (1998), “Shaking Table Scale Model Tests of Nonlinear Soil-Pile-Superstructure

Interaction in Soft Clay”, PhD. Dissertation, University of California Berkley.

 1. Wolf, J.P., (1985), Dynamic soil-structure interaction, Prentice Hall, Inc.

۴٫نصرالهی ،نسیم ،”بررسی اندرکنش شمع – خاک تحت بار های لرزه ای هارمونیک “،دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. Dong, C. (2005), “3D dynamic analysis of soil-pile interaction”, PhD Dissertation, Washington Uni.
 2. Cai, Y.X.,Gould, P. & Desai, C., (2000), “Nonlinear analysys of 3D seismic interaction of soil-pilestructuresystem and application”, Engineering structures, 22 (2) ,191-199
 3. Maheshwari, B.K. & Truman, K., (2005), “3D Finite element nonlinear dynamic analysis for soil-pileinteraction”, 13th world conference on earthquake engineering, Vancouver, Canada, papper 1570.
 4. Hagen, C., (2005), “FEM-BEM coupling by means of Abaqus and user subroutines”. Internal report,Institute of Geotechnics and Construction Management, Hamburg University of Technology.
 5. Rajib, S. and Maheshwari, B.K., (2008), “Three dimensional seismic analysis of pile groups”, 12thinternation conference of IACMAG.

 

 

 

 

۵-صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: شهرام شاه رضایی                                  امضاء                        تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما                             امضاء                  تاریخ

۱-   دکتر روزبهانی (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………..)

۲-                                    (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور                              امضاء                              تاریخ

۱-   دکتر رضایی (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

۲-                                    (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

نام و نام‏خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق                                   امضاء                              تاریخ

۱-                                      (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                                              امضاء                                   تاریخ

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:

امضاء

تاریخ

 

 

 

 

فرم شماره ۱ (حتما تایپ و امضا شود)

 

             فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای شهرام شاه رضایی دانشجوی مقطعکارشناسی ارشد رشتهمهندسی عمرانگرایشسازه   باعنوان بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و …) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.

الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید دانشجو باشد و آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر باشد.

ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Correspanding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر باشد.

ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر باشد.

د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.

هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

و) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:

به انگلیسی:

Department of civil , Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.

به فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر ، گروه عمران، ملایر، ایران.

 

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:دکتر             تاریخ و امضاء

 

 

نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:دکتر تاریخ و امضاء

 

درتاریخ ……………….فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.

 

مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

 

فرم شماره ۲ (حتما تایپ و امضا شود)

                                                   باسمه تعالی

تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

برای روشن شدن چگونگی همکاری آقای دکتر روزبهانی به عنوان استاد راهنمای پایان نامه دانشجویی آقای شهرام شاه رضایی با عنوانبررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی با دانشگاه آزاد اسلامی در انتشار مقاله های مستخرج از پایان نامه و بهره مندی از سایر نتایج پژوهشی آن این تفاهم نامه بین استاد(استادان راهنما)و معاونت پزوهش و فناوری /معاونت علوم پژشکی هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم می شود.

۱-دریافت بودجه از محل پایان نامه / رساله

 • کل بودجه از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت خواهد شد
 • بخشی از بودجه از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت
 • هیچ بودجه ای به جز حق الزحمه راهنمایی از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نخواهد شد.

۲-در فرایند های پژوهشی پایان نامه / رساله و انتشار نتایج

-نویسنده اول مقاله پزوهشی دانشجو با آدرس رسمی دانشگاه آزاد اسلامی است و نویسنده مسئول استاد یا استادان راهنما هستند

 • آدرس موسسه محل خدمت نویسنده مسئول(استاد راهنما)در مقاله درج خواهد شد
 • آدرس دانشگاه آزاد اسلامی و آدرس موسسه محل خدمت راهنما هر دو به عنوان آدرس نویسنده مسئول درمقاله درج خواهد شد

۳-در سایر دستاوردهای پژوهشی پایان نامه /رساله مانند ثبت اختراع،تولید دانش فنی و غیره

 • معتقد به سهیم بودن دانشجو(درصد)و دانشگاه آزاد اسلامی (درصد)همراه با درج آدرس دانشگاه در آن هستم
 • دانشگاه آزاد اسلامی در آن سهیم نخواهد بود

تذکر ۱:پس از ارسال این فرم همراه با پیشنهاد موضوع پایان نامه / رساله ،واحد دانشگاهی مربوط در شورای آموزشی – پژوهشی خود حسب مورد برای پذیرش و یا رد آن اقدام می کند.

تذکر۲:در صورتی که همه ی هزینه های انجام پایان نامه /رساله دانشگاه آزاد اسلامی در قالب بودجه پایان نامه / رساله یا طرح پژوهشی و یا هر دو آنها تامین شود،چگونگی انتشار محصولات پزوهشی ان با رعایت حق تاٌلیف و مالکیت فکری دانشجو ،استاد (استادان )راهنما و دانشگاه محل خدمت ایشان در قالب مقررات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می پذیرد.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

معاون پژوهش و فناوری

دکتر

دکتر حسین سلیمانی


فرم شماره ۳ (حتما تایپ و امضا شود)

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب شهرام شاه رضایی  دانشجوی ورودی مقطعفوق لیسانس رشته مهندسی عمران سازهگرایش سازه که موضوع پایان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم

الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایربوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشکده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.

د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه عمران،ملایر، ایران.

 

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

Department of civil,Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.

 

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء

 

تذکر: بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

در تاریخ ……………….. فرم مزبور که توسط آقای/ خانم               به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

مدیر پژوهش دانشکده

دانلود رایگان پایان نامه رابطه باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت ۹

در تحقیقی دیگر با عنوان “رابطه باورهای فلسفی و سبک رهبری مدیران مدارس”در مدارس راهنمایی استان مازندران که توسط (خلخالی ۱۳۹۰) انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران مرد و زن شاغل در مدارس راهنمایی دولتی غرب مازندران به تعداد ۱۸۱ نفر بودند. نمونه ی این پژوهش (خلخالی ۱۳۹۰) بر مبنای جدول کرجسی و مورگان ۱۲۳ نفر به صورت طبقه ای نسبی برآورد گردید برای گردآوری داده ها در این پژوهش از روش میدانی استفاده شد همچنین برای گردآوری از ۲ نوع پرسشنامه بهره گیری شده بود  ۱- پرسشنامه سبک رهبری ماروس پاولز که دارای ۵۴ پرسش ۲ گزینه ای که ۵ مؤلفه ی رهبری را اندازه گیری کرد.

۲- پرسشنامه باورهای فلسفی که به وسیله ی خلخالی و رحمتی (۲۰۰۸) تهیه شده و دارای ۴۸ پرسش بوده و ۶ فلسفه ی تربیتی دست اندرکاران تربیتی را می سنجد. در این پژوهش برای تجزیه داده ها از ضرایب همبستگی کانونی و همبستگی پیرسون استفاده شده. نتایج این پژوهش نشان داد که نخست، بین انواع باورهای فلسفی در توان پیش بینی برخی از سبک های رهبری مدیران از توان بالاتری برخوردار بودند.

آقا حسینی اشکاوندی (۱۳۷۴) در بررسی سبک های رهبران مدیران دبیرستان های شهرستان اصفهان با نگاهی به تئوری سه بعدی به بررسی اثر بخشی رهبری مدیران پرداخت نتایج تحلیل های آماری داده های وی نشان داده که مدیران دبیرستان های شهر اصفهان اثربخشی متوسط داشته و اثربخشی مدیران مرد کمتر از مدیران زن بوده است همچنین مدیران دبیرستان های دولتی اثربخش تر از مدیران دبیرستان های نمونه بوده ولی بین مدیران دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

فخر السادات سیف هاشمی (۱۳۸۲) در تحقیقی به عنوان “بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان” نشان داد که بین ذهنیت فسلفی و خلاقیت مدیران رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق، قابلیت انعطاف) با خلاقیت رابطه وجود دارد. بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خلاقیت آن و خلاقیت مدیران با توجه به ویژگی های مانند سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع مدرسه دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی داری مشاهده شد.

مهدی زاده (۱۳۸۵) در تحقیقی به عنوان بررسی “رابطه ی بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه اقتضای فیدلر) با رضایت شغلی معلمان در دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی شهرستان نوشهر” نشان داد سبک رهبری مدیران مدارس دولتی با میانگین ۷۴/۳۸ بیشتر کارمدار است و سبک رهبری مدیران مدارس غیرانتفاعی با میانگین ۶۸/۵۶ بیشتر رابطه مدار است و میانگین میزان رضایت شغلی معلمان ۳/۴۲ است که بالاتر از میانگین فرضی است. از طرفی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه وجود ندارد.

پیشینه تحقیق خارج از کشور

اسمیت (۱۹۶۵) در تحقیقی به عنوان “بررسی تاثیر باورهای فلسفی بر روابط انسانی مطلوب و میزان خلاقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا” نشان می دهد که تأثیر مدیر دارای ذهن فلسفی از چه راه هایی مطلوب است . از یک بررسی درباره ی ۴۶ مدیر مدرسه چنین نتیجه می گیرد که مثلاً روحیه کارکنان، کیفیت ارتباطات، و حتی ترتیبات سازمانی مدارس در اثر این ویژگیهای رفتاری بهبود یافته است.

هایلر و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان “رابطه بین باورهای فلسفی، اعتماد به نفس عقلانی با توانایی کلامی و مهارت های استدلال استنتاجی” که نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین اعتماد به نفس عقلانی و باورهای فلسفی وجود دارد برای زنان بیشتر از توانایی استدلال استنتاجی و از زبان انگلیسی کار کردن (مهارت کلامی) برای زنان می باشد و این مورد درباره ی مردان رابطه عکس را نشان می دهد. بنابراینف به زبان انگلیسی کار کردن از کل توانایی استدلال استنتاجی، برای مردان بسیار بیشتر از هر دوی، اعتماد به نفس عقلانی و ذهنت فلسفی در ارتباط است.

ایلماز (۲۰۰۹) در تحقیقی با بررسی تعیین رابطه متقابل بین ایدئولوژی و دیدگاه اهای معلمان مدارس ابتدایی پرداخت او نشان داد که سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی به سبک آمرانه نزدیک تر است. همچنین وی ارتباط متقابل مثبت و معنی داری بین ایدئولوژی و دیدگاه های معلمان ابتدایی درباره سبک های اداره کلاسی را گزارش کرد در این تحقیق که از پرسشنامه ۱۲ سؤالی شناخت نیمرخ مدیریت کلاسی که چهار سبک استبدادی، آمرانه، آزادمنشانه و بی تفاوت استفاده شد که از ۲۰۰ نفر معلمان مدارس ابتدایی برای تحقیق مورد نمونه برداری شد استفاده کرده بود.

تحقیقات ریچارسان نشان داده است که معلمان رفتار خود را در کلاس ناشی از تجارب بدست آمده در طول سال ها آموزش و پرورش دانش آموزان می دانند اما معلمان جدید و کسانی که تجارب اندکی دارند کجا باید چنین آموزشی را ببینند و مهارت کسب کنند. هرچند برای آموزش مهارت های مدیریت کلاس کتب هایی وجود دارد، اما کافی نیست. یکی از دلایل سردرگمی معلمان در برابر حل مشکلات مربوط به انضباط نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی است. بسیاری از معلمان یا آموزش اند دیده اند یا با استفاده از تئوری تحقیق و تمرین در مورد ایجاد انضباط در مدارس را آموخته اند. (امینی، ۱۳۷۷)

دانلود رایگان پایان نامه رابطه باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت ۷

مدیریت کلاس اولین سطح مدیریت آموزشی است و پایه ی سطوح بالاتر مدیریت یعنی مدیریت مدرسه، مدیریت ناحیه و مدیریت کل نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و در شکل دادن به ساختر آموزش و فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی ، عاطفی ، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد. (صباغیان، ۱۳۸۰).

اشراف معلم بر موضوعات درسی مسائل یادگیری الگوها مهارت ها ، روش ها، راهبردها و فنون تدریس از عوامل عمده ی اثر بخشی رفتار و مدیریت کلاسی می باشد.

مدیریت کلاس درس به مفهوم شرایط لازم برای تحقق یادگیری است و براین اساس می توان گفت که مهارت های مدیریت کلاس درس زیربنای کل موفقیت در تدریس است این امر در کلاس های درس مدارس ایران مملو از دانش آموزان است ، از اهمیت خاصی برخوردار است. برای اعمال مدیریت بر کلاس درس و ایجاد شرایط بهینه برای یادگیری، خود معلم باید فردی کارا باشد تا از مهارت های مدیریت کلاس درس بهره بگیرد و لازم است که معلمان با شیوه های مدیریت کلاس و مهارت های ارتباط با دانش آموزان آشنا بوده ، بر حسب موقعیت و فضای کلاس آن را به نحو مطلوب به کار ببندد.

در تبیین رفتار کلاسی و ارتباط معلم با دانش آموزان با توجه به این که مدرسه و کلاس سازمان های اجتماعی آموزشی تربیتی می باشد. از نظریه های سازمانی استفاده می گردد.

تعاریف مدیریت

مدیریت کلاس با روش هایی مربوط است که معلمان به مدد آنها رفتار اجتماعی مثبت و مناسب دانش اموزان را بهبود می بخشند و رفتارهای مخرب آنها را مورد بررسی قرار می دهند (امینی، ۱۳۷۷)

مدیریت کلاس درس، طیف وسیعی از تکنیک ها و روش هایی است که برای تسهیل در آموزش، بالا بردن مدت زمان یادگیری، ایجاد و تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در کلاس ، ممانعت از رفتارهای نابسامان و خلل آفرین و حاکمیت نظم و انشباط در کلاس، به کار برده می شود. (ردستین).

مدیریت کلاس درس عبارت از رهبری کردن امور کلاس درس از طریق تنظیم برنامه درسی سازماندهی مراحل کار و منابع سازماندهی محیط به منظور بالا بردن کار نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیشرفت دانش اموزان و پیش بینی مسائل بالقوه است (صفوی، ۱۳۷۲).

تعریف دیگری از سازماندهی و مدیریت کلاس وجود دارد که می توان از آنها در رهبری کلاس درس با تکیه بر بعد انسانی آن چنین تعریف کرد:

مدیریت کلاسی عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری از مهارت های کلاس در هدایت دانش اموزان به سوی اهداف مورد نیاز و جامعه.

پرداختچی (۱۳۷۲) مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی بیان می‌کند چنان چه بخواهیم این تعریف به مدیریت کلاس مربوط سازیم در این تعریف اهمیت مشارکت معلم به عنوان رهبر و راهنمای دانش آموزان بیشتر ملحوظ است او هم چنین مدیریت را مجموعه ای فرآیندهایی می داند که از طریق آنها منابع انسانی و مادی مناسب و مورد نیاز فراهم می گردد و از طریق نفوذ به رفتار و افراد در جهت تحقق اهداف سازمان اثربخش می گردد در این تعریف استفاده بهینه از ابزار و وسایل کمک آموزشی در جهت رشد یادگیری که هدف اصلی مدرسه و کلاس درس است تحقق می یابد.

صفوی (۱۳۷۲) مدیریت کلاس درس را رهبری کردن امور کلاس درس از طریق تنظیم برنامه ی درسی، سازماندهی مراحل و منابع، سازماندهی محیط به منظور بالا بردن کارایی، نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیش بینی مسایل بالقوه می داند.

رئوفی (۱۳۷۷) مدیریت کلاس درس را این گونه تعریف می کند : “مدیریت کلاس عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری از مهارت های کلاسداری در هدایت دانش آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز به دانش آموزان و جامعه”.

سبک های مدیریت در کلاس

سبک معلم، مجموعه ای از رفتارها و دیدگاه هایی است که وی برای به وجود آمدن بهترین وضعیت ممکن برای انجام آموزش به کار می گیرد. نقش اولیه معلم هنگام  انجام فعالیت آموزشی، نقش مدیریتی است.

معلم موفق کسی است که می تواند یک موقعیت را ارزیابی نموده، با آگاهی نسبت به اهداف آموزشی و شرایط محیطی، عاطفی و متفاوت سبک های مناسب را در کلاس تجربه کند و با بهره گیری از تجارب خود بهترین و مناسب ترین سبک را با توجه به هدف ها و انتظارات برگزینند. در این راستا، سبک های مدیریتی زیر مورد توجه قرار می گیرد:

۱- سبک مدیریت استبدادی

معلمی که در مدیریت کلاس خود از سبک استبدادی استفاده می کند، دانش اموزان را بسیار محدود و کنترل می کند. دانش اموزان غالباً در تمام مدت آموزش در صندلی های خود می نیشنند . میزها و صندلی ها معمولاً در یک ردیف و به صورت سنتی چیده شده اند و هیچ انحرافی در چجیدن میزها وجود ندارد. این معلم به ندرت اجازه خارج شدن از کلاس را به دانش اموزان می دهد و هیچ عذری را برای غیبت نمی پذیرد. غالباً کلاس او آرام است. دانش اموزان می دانند که نباید مزاحم معلم شوند. آنان نباید هیچ صحبت و یا بحثی در کلاس داشته باشند. دانش اموزان معلم مقتدر فرصتی برای یادگیری تا تمرین مهارت های ارتباطی ندارند. این معلم انضباط سخت را ترجیح می دهد و انتشار اطاعات محض دارد. ایستادن در برابر این معلم، منجر به نگهداری دانش اموز در مدرسه یا ارجاع موضوع به دفتر مدیر مدرسه می شود، در این کلاس دانش آموزان دستورها را مستقیماً دریافت می کنند و حق هیچگونه سؤالی ندارند. در نهایت هیچ گونه نشانی که این معلم مستبد ازدانش آموزانش حمایت کند وجود ندارد.

دانش آموزان چنین معلمی به ندرت تشویق می شوند یا جایزه می گیرند. هم چنین او هیچ کوششی برای سازماندهی فعالیت های آموزشی در کلاس انجام نمی دهد و این احساس را دارد که موارد ذکر شده مانع یادگیری دانش آموز می شود. وی اعتقاد دارد که دانش اموزان باید فقط به سخنرانی او برای کسب اطلاعات ضروری گوش دهند. احتمالاً دانش اموزان کلاس او از شروع فعالیت بیزارند، برای این که آنها احساس ضعف می کنند و اعتماد به نفس لازم را ندارند. این معلم به دانش اموزانش می گوید چه کار کنند و چه وقت کار کنند. او خود تمام تصمیمات کلاس را می گیرد. بنابراین سبک مدیریت او به ندرت باعث پیشرفت انگیزه یا تنظیم اهداف مشخصی می شود.

۲- سبک مدیریت آمرانه –  مشاوره ای

معلم سبک آمرانه مشاوره ای محدودیت ها و کنترل هایی برای دانش اوزان وضع نموده اما هم زمان استقلال فردی را تشویق می کند. این معلم اغلب دلایل وضع قوانین و تصمیمات را توضیح می دهد. اگر دانش‌اموزی مزاحم کلاس است مؤدبانه اما سخت و محکم او را سرزنش می کند این معلم بعضی اوقات قوانین انضباطی خارج از کلاس را وضع می کند معلم آمرانه – مشاوره ای هم چنین شرایطی برای تعامل زبانی بین دانش آموزان، نظیر بحث های انتقادی را فراهم می کند. دانش اموزان می دانند که می توانند هنگام تدریس معلم از او سؤال کنند. این محیط فرصت هایی برای یادگیری مهارت های اجتماعی فراهم می آورد. معلم در این سبک نگرش مثبتی درباره دانش اموزان شرح علایق و احساسات آنها دارد کلاس او با تشویق و جایزه توأم است. او غالباً روی تکالیف دانش آموزان توصیه هایی می نویسد و بازخورد مثبت به دانش آموزان می دهد. این معلم اقتدارگرا، اعتماد به نفس شایسته اجتماعی را تشویق می کند و انگیزه پیشرفت سطح بالا را پرورش می دهد. غالباً او دانش آموزان را از طریق پروژه ای هدایت می کند. دانش اموزان درباره چنین معلمی می گویند: “این معلم را دوست داریم، او منصف است و می فهمد که دانش اموزان نمی توانند بی نقص باشند. او معلمی است که شما می توانید بدون هیچ گونه خجالتی مسائل و مشکلات را با او در میان بگذارید”.

۳- سبک مدیریت آزادمنشانه

معلم آزادمنش کنترل و محدودیت کمی بر دانش آموزان دارد. او تلاش می کند به احساسات دانش آموزان آسیبی نرساند و در گفتن نه یا تحمیل قوانین به دانش اموزان مشکل دارد. اگر دانش آموزی مزاحم کلاس می شود، ممکن است فرض کند که او توجه کافی به دانش آموز نداشته است وقتی دانش آموزی حرف او را قطع می کند، او بر این باور است که دانش آموز مطمئناً چیز با ارزشی برای گفتن در کلاس دارد. چنین معلمی انضباط پیشنهادی را می پذیرد، با دانش آموزان سر و کله می زند و خیلی مراقب آنهاست او بیشتر بر اساس احساسات دانش آموزان است تا اینکه آنها را کنترل کند بعضی اوقات تصمیم گیری های کلاسی اش را بیشتر براساس احساسات دانش اموزان تنظیم می کند تا بر مسائل آموزشی. او می خواهد دوست دانش آموزان خود باشد. او حتی ممکن است روابط خارج از کلاس را تشویق کند. او یک مشکل زمانی برای تنظیم مرز میان زندگی حرفه ای و زندگی خصوصی دارد به هر حال، این آزادی بیش از حد در کلاس به مهارت و شایستگی اجتماعی و کنترل شخصی می انجامد.

یادگیری مهارت های اجتماعی برای دانش آموزانی که معلم خیلی آمرانه عمل می کند بسیار مشکل است. دانش آموزان غالباً این نوع معلم را دوست دارند یک دانش آموز مدرسه راهنمایی درباره این معلم می گوید: “این معلم محبوب همه است، دانش اموزان مجبور نیستند همواره در کلاس جدی باشند. بعضی اوقات اوضاع از کنترل خارج می شود و ما اصلاً چیزی یاد نمی گیریم”.

۴- سبک مدیریت بی خاصیت

معلم بی تفاوت خیلی درگیر کلاس نمی شود . این معلم تقاضای کمی دارد و به کلاس هایش علاقه ای نشان نمی دهد. معلم بی تفاوت نمی خواهد بر دانش آموزان نفوذ داشته باشد به این ترتیب، او احساس می‏کندکه آمادگی کلاس ارزش تلاش وکوشش راندارد. او اغلب از همان مواد آموزشی سال‎های قبل استفاده می‏کند.

همچنین نظم وانضباط کمی در کلاس چنین معلمی وجود دارد. این معلم ممکن است فاقد مهارت‎ها وشایستگی‎های لازم باشد. دانش‎آموزان نگرش‎های معلم بی تفاوت را احساس ودرک می‎کنند.

درکلاس چنین معلمی یادگیری خیلی کم صورت می‎گیرد. هرکس درکلاس حرکت وزمان راتلف می‏کند. دریک چنین محیطی دانش‎آموزان فرصت خیلی کمی برای مشاهده یاتمرین مهارت‎های اجتماعی دارند. باتوجه به انتظارات کمی که ازآنهامی‎رود، نظم وانضباط درچنین کلاسی خیلی کم است. دانش‎آموزان انگیزه اندکی برای پیشرفت دارند واز نظرکنترل شخصی کمبود دارند.

دانش‎آموزی درباره کلاس چنین ادعا نمی‏کند:

“این معلم نمی‎تواند کلاس راکنترل کند وماهیچ ‎وقت چیزی درآنجا یاد نمی‎گیریم. تکالیف سختی درکلاس گفته می‎شود وافراد به ندرت کتاب‎های شان راهمراه می‎آورند”.

چنین معلمی هرسال از طرح درس‎های مشابه ویکسان برای همه درس‎ها استفاده می‏کند. هیچوقت زحمت به روز کردن آنها را به خود نمی‎دهد. برای او روزها مثل هم هستند. هنگام تدریس، نخست بیست دقیقه ازوقت کلاس را به روش سخنرانی اختصاص می‎دهد.

بعضی اوقات او می‎خواهد فیلم یا اسلاید نشان دهد وقتی این کاررامی‏کند،آنراجانشین سخنرانی خود نماید. اگر زمانی باقیمانده باشد، به دانش‎آموزان اجازه می‎دهد به آرامی مطالعه و با یکدیگر صحبت کنند. آنان درد سری برای او ایجاد نمی‎کنند و به ندرت متوجه می‎شود که مسؤولت علمی وتربیت دانش‎آموزان است. (دیناروند ۱۳۸۳)

پیشینه ی پژوهش

پیشینه داخلی تحقیق

اعزازی (۱۳۷۶) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه فلسفه تربیتی معلمان راهنما با عملکرد آنان” به بررسی همبستگی بین فلسفه تربیتی عملکرد معلمان راهنما (فلسفه های وجود گرایی، تجربه گرایی و ماهیت گرایی) با عملکرد آنان و پرداخت نمونه تحقیق او ۲۲ نفر از معلمان راهنما و ۲۱۳ نفر از معلمان ابتدایی شهر مشهد در ۲ ناحیه آموزش و پرورش بود و برای جمع آوری اطلاعات از ۲ نوع پرسش نامه یکی برای شناسایی فلسفه و دیگری برای بررسی عملکرد استفاده نمود روش آماری به کار رفته در این تحقیق اعزازی (۱۳۷۶) روش موردی و نیز روش همبستگی (رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس) بود در پایان نتایج نشان دادند فرضیه های تحقیق با اطمینان بیش از ۹۵ بین فلسفه تربیتی و عملکرد آنان رابطه وجود دارد.

تحقیقی دیگر ، نورانی (۱۳۸۵) به بررسی ارتباط بین فلسفه ی آموزشی و سبک رهبری و جو سازمانی در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران پرداخت در این تحقیق ۶۳ مدیر و ۱۸۵ عضو هیأت علمی شرکت داشتند. ابزار اندازه گیری تحققی نورائی (۱۳۸۵) شامل پرسشنامه پیش فرض های فلسفی وایلز و باندی بود که توسط مدیران تکمیل گردیده همچنین پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیک و سبک رهبری هرشی و بلانچارد که توسط اعضای هیأت علمی تکمیل گردیده بود جامعه آماری مورد نظر او کله اعضای هیأت علمی دانشکده ها و گروه اهای تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند نمونه آماری مورد نظر او کلیه اعضای علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند نمونه آماری با استفاده از روش طبقه ای انتخاب و براساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد ۷۰ نفر مدیر و ۲۳۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که فلسفه آموزشی غالب در ۲۲ گروه و دانشکده تربیت بدنی فلسفه تجربه گرائی و پایین ترین نمره به فلسفه آرمان گرایی مربوط بود سبک رهبری غالب در ۱۳ دانشکده و گروه تربیت بدنی سبک رهبری استدلالی است. سبک ها دستوری و مشارکتی به ترتیب بعد از سبک استدلالی بالاترین نمره ها را داشتند و نهایتاً سبک تفویضی کمترین نمره را داشت یافته ها نشان می دهند که بین فلسفه و انواع سبک رهبری ارتباط متوسط و ضعیف مثبت وجود دارد.

در یک تحقیق دیگر که توسط خانم مهین کیخانژاد در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ در شهرستان زاهدان با عنوان “بررسی رابطه بین باورهای فلسفی و ابعاد آن با انجام وظایف مدیریتی مدیران مدارس متوسطه شهرستان زاهدان” انجام شد نمونه آماری در این پژوهش، نمونه شامل ۷۰ نفر از مدیران و ۳۵۰ نفر از دبیران مقطع متوسطه شهر زاهدان می شد با توجه به ماهیت تحقیق و جامعه آماری نمونه گیری در ۲ مرحله انجام گردیدابزار تحقیق : پرسشنامه گزارش شخصی ، باورهای فلسفی، تحت پرسشنامه مدیران، براساس مدل اسمیت و با اقتباس ازکار تحقیقی سیف هاشمی (۱۳۸۲) انتخاب گردید پرشنامه جامعه سنجی وظایف مدیریت بودند برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در ۲ سطح آماری از روش همبستگی پیرسون جهت محاسبه همبستگی میان باورهای فلسفی و انجام وظایف مدیریت و آزمون t جهت مقایسه باورهای فلسفی و انجام مدیریتی استفاده گردیده نتایج حاکی از این است که میانگین نمره باورهای فلسفی مدیران مورد مطالعه بالاتر از متوسط نمره در پرسشنامه یعنی ۷۵ است. از نتایج بدست آمده معلوم شد که رابطه مستقیم و معنی داری بین باورهای فسلفی مدیران و انجام وظایف مدیریتی آن ها وجود دارد

دانلود رایگان پایان نامه رابطه باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت ۸

مقدمه

به طور کلی هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و چه روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ، آسان تر ، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری، ۱۳۸۲).

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و روش اصلی ترین نقش را در تحقیق بر عهده دارد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۲).

روش تحقیق

اما پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در بین روش های تحقیق توصیفی تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمیایشی بوده که در ان توصیف دیدگاه و نقطه نظرات گروه های مورد مطالعه مد نظر است و داده ها از طریق پاسخگویی آزمودنی ها به سؤالات به دست می آید (بیابانگرد، ۱۳۸۶) در این تحقیق از نظرات معلمان استفاده می گردد تا فلسفه تربیتی و نوع مدیریت کلاسی آنها مشخص گردد. و همچنین با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیریت و فلسفه رتبیتی معلمان است می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی نیز قرار داد.

جامعه

این تحقیق شامل تمام معلمان ابتدایی شهر ملایر می باشد که در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ در دبستان های شهر ملایر مشغول به خدمت هستند که جمعیت آنان برابر با ۲۲۰ نفر است. در جدول (۱-۳) تعداد هریک از طبقات جامعه نشان داده شده است.

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعه جمع
زن مرد جامعه نمونه
دیپلم ۱۵ ۱۸ ۳۳ ۲۰
فوق دیپلم ۵۰ ۵۷ ۱۰۷ ۶۷
لیسانس ۳۴ ۴۱ ۷۵ ۴۶
فوق لیسانس ۴ ۱ ۵ ۳
جمع ۱۰۳ ۱۱۷ ۲۲۰ ۱۳۶

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه : در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه استفاده شده است که در پایان یک نمونه ۱۳۶ نفری متشکل از ۶۳ زن و ۷۳ مرد از معلمان مدارس ابتدایی انتخاب شدند. در جدول زیر تعداد هر یک از طبقات نمونه نشان داده شده است (جدول ۲-۳)

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعه جمع
زن مرد جامعه نمونه
دیپلم ۱۵ ۱۸ ۳۳ ۲۰
فوق دیپلم ۵۰ ۵۷ ۱۰۷ ۶۷
لیسانس ۳۴ ۴۱ ۷۵ ۴۶
فوق لیسانس ۴ ۱ ۵ ۳
جمع ۱۰۳ ۱۱۷ ۲۲۰ ۱۳۶

 

ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش برای مشخص نمودن نوع باورهای فلسفی معلمان از پرسشنامه آزمون خوداظهاری فلسفه های آموزشی (EPS-A) استفاده می شود که فلسفه های پایدار گرایی، پیشرفت گرایی ، بنیاد گرایی، رفتار گرایی، ساختن گرایی و بازسازی گرایی اجتماعی، پردازش اطلاعات و انسان گرایی را با ۴۰ سوال انداه گیری می کند و همچنین برای شناخت سبک مدیریت کلاس از پرسشنامه ای ۱۲ سوالی با نام «نیمرخ مدیریت کلاس شما چیست» ترجمه دکتر حسن دیناروند (۱۳۸۳) استفاده می شود لازم به ذکر است که هر دو پرسشنامه در مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای می باشد.

گویه های مربوط به فلسفه پایدار گرایی

۱ برنامه درسی باید بصورت جامع و اطلاعات زیادی درباره فرهنگ غرب باشد و باید از طریق بحث و سخنرانی تدریس شود.
۱۰ هدف تعلیم و تربیت صرف نظر از تفاوت ها در زمن و جامعه باید بصورت ثابت باقی بماند.
۲۳ طرفداری از ثبات کلاسیک بخشی اساسی از تدریس می باشد.
۳۱ محوری ترین موضوع در تعلیم و تربیت کسب موضوعاتی نظیر هنرها و ادبیات می باشند.
۳۹ مهم ترین مشخصه کیفیت طبیعت انسانی توانایی در استدلال می باشد به این دلیل ، تأکید تعلیم و تربیت باید بر توسعه فرد باشد.

 

 

 

گویه های مربوط به فلسفه بنیاد گرایی

۵ ضروری و خوب است که مدارس ارزش های سنتی را برای یادگیرنده ها در هدف های خود بگنجاند.
۷ فلسفه وجودی مدارس آمادگی علمی برای زندگی و کار می باشد نه برای پرورش توسعه شخصی
۱۲ مدارس باید در کار سخت و احترام به قدرت و انضباط به جا تشویق انتخاب آزاد تأکید داشته باشند.
۱۶ مدارس باید بر نقل و انتقال دانش محوری مشتری به جای تجربه با برنامه درسی تعدیل یافته تأکید داشته باشند.
۱۷ برنامه درسی باید بر مهارت های اساسی به جای علایق فردی یادگیرنده ها متمرکز باشد.

 

گویه های مربوط به فلسفه پیشرفت گرایی

۴ برنامه درسی نباید از قبل طراحی شده باشد بلکه آن باید تابعی از علایق و نیازهای یادگیرنده ها باشد
۲۴ آگاهی به عنوان امری محوری در تجربه باید مورد تأکید باشد به همان صورتی که کسب آزادی و مسئولت مورد تأکید است.
۲۶ معلمان باید کلاس های پروژه مور و آزادمنشانه را که بر موضوعات میان رشته ای تأکید دارند را تشویق نمایند.
۳۴ هدف اولیه مربیان ایجاد محیطی است که یادگیرنده ها بتواند به طور مستقل از طریق تفکر هدفمند درباره تجاربشان یاد بگیرند.
۳۶ شرکت دانش آموزان در انتخاب این که چگونه و چه چیزی را آن ها باید یاد بگیرند، محور تعلیم و تربیت است.

گویه های مربوط به فلسفه بازسازی اجتماعی

۸ آموزش شاهکارهای ادبی بزرگ کمتر از درگیر نمودن یادگیرنده ها در فعالیت ها به منظور نقد و هدایت جامعه اهمیت دارد.
۱۱ مدارس باید مشارکت یادگیرنده در تغییرات اجتماعی به جای فقط گذراندن ارزش های سنتی در برنامه درسی هدایت کنند.
۱۵ مدارس باید جامعه را در راستای تغییرات مهم اجتماعی به جای فقط گذراندن ارزش های سنتی در برنامه درسی هدایت کنند.
۲۵ تعلیم و تربیت باید به جای محدود کردن جامعه به مهارت های اساسی، آن را به بهتر شدن تحریک نماید.
۴۰ یادگیری باید یادگیرنده ها را به مشارکت فعال در اصلاح اجتماعی هدایت نماید.

 

گویه های مربوط به فلسفه پردازش اطلاعات

۶ پاسخ به اطلاعات به عنوان یک نماد در ذهن ، نقش مهمی از یادگیری است
۱۴ یادگیرنده ها، نظیر رایانه ها پردازشگران اطلاعات می باشند و کسانی هستند که باید رویدادها و موضوعات در محیط شان را بسازند.
۲۲ محور فهم یادگیری در ارتباط با اینکه چگونه اطلاعات رمزخوانی پردازش به خاطر سپردن و بازیابی می شود می باشند.
۲۹ تدریس مستلزم به یادسپار ی و ذخیره در حافظه می باشد.
۳۷ فراگیران نیاز دارند که دانش اخباری ، رویه ای و شرطی را توسعه دهند.

 

گویه های مربوط به فلسفه رفتار گرایی

۲۰ پاداش های کنترل شده توسط محیط بیرونی به نتایجی در همه ابعاد یادگیری منتهی می شود
۳۰ تدریس موفق محیطی را ایجاد می کند که رفتار یادگیرنده کنترل، پیامدهای تجویزی یادگیری ارزشیابی می شود.
۳۳ نقش معلم ایجاد جوی می باشد که تقویت رفتارهای مطلوب در راستای کسب هدف ها و خاموشی رفتارهای نامطلوب باشد
۳۵ اصول تقویت و وابستگی به آنها برای تشریح یادگیری اساسی می باشد.
۳۹ مهم ترین مشخصه ی کیفیت طبیعت انسانی، توانایی در استدلال می باشد. به این دلیل تأکید تعلیم و تربیت باید بر توسعه ی فرد باشد.

 

گویه ها مربوط به فلسفه ساختن گرایی

۲ یادگیرنده ها سازندگان معنا می باشند و فهم خود را از تجارب فعال به جای انتقال اطلاعات از معلمان می سازند.
۹ معلمان به جای انتقال دهنده دانش تسهیل گر شرایط و تجارب یادگیری هستند زیرا یادگیرنده ها می توانند فهم خود را شکل دهند.
۱۹ تضاد در فهم جاری یادگیرنده ها شروعی برای نیاز به یادگیری و معنا می باشد.
۲۷ افراد فرهیخته یادگیری را براساس سطح درک یادگیرنه ها مبتدی و محتوای مورد نظر تسهیل می‌بخشند.
۳۲ یادگیری نیازمند اصلاح ساختارهای فهم درونی به منظور سازگاری و بهبود اطلاعات جدید می باشند

 

گویه های مربوط به فلسفه انسان گرایی

۳ تعلیم و تربیت باید بر رشد شخصی از طریق حل مسائل که برای یادگیرنده ها واقعی می باشند تأکید داشته باشد.
۱۳ اگر تشویق و حمایت محیطی فراهم شود، یادگیری به طور طبیعی شکوفا می شود، زیرا افراد تمایلی ذاتی بری یادگیری دارند.
۱۸ یادگیرنده ها باید یاد بگیرند گزینش های خوبی داشته باشند و مسئول رفتارهایشان باشند.
۲۱ انتقال ارزش های سنتی کم اهمیت تر از کمک به یادگیرنده ها برای توسعه ی ارزش های شخصی است.
۲۸ نقش معلم کمک به ایجاد جوی محرک برای فراگیران و توسعه ی رشد کل شخصیت یادگیرنده ها است.

 

گویه های مربوط به مدیریت استبدادی

۱ اگر دانش آموزی ضمن کلاس مزاحم باشد من برای او بدون هیچگونه بحثی تنبیه تجویز می کنم.
۳ کلاس باید به منظور یادگیری دانش آموزان ساکت باشد.
۹ من معذرت دانش آموزی که کند است را نمی خواهم بپذیرم.

 

دانلود رایگان پایان نامه رابطه باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت ۶

جی.اف. نلر در کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش به نقل از براملد نظریه بازسازی را در ۵ نظر عمده عنوان کرده است، به این شرح خلاصه می کند.

۱- آموزش و پرورش باید همین جا و هم اکنون خود را به ایجاد یک نظم اجتماعی نو متعهد سازد که ارزش های اساسی فرهنگ ما را تحقیق خواهد داد و در عین حال با نیروهای بنیادی اجتماعیو اقتصای جهان نو هماهنگ خواهد ساخت.

۲- جامعه جدید باید دموکراسی اصیل باشد که نظارت بر نهادها و منابع آن به دست خود مردم انجام می گیرد.

۳- کودک، آموزشگاه و خودآموزش و پرورش سخت مشروط و مقید به نیروهای اجتماعی و فرهگی هستند.

۴- معلم باید دانش آموزان خود را نسبت به اعتبار و فوریت راه حل بازسازی متقاعد سازد اما این کار را با توجه دقیق به شیوه های دموکراتیک انجام دهد.

۵- وسایل و هدف های آموزش و پرورش باید کاملاً بازسازی شود تا مقضیات بحران فرهنگی کنونی خوب و ماهیت واقعیت را مورد بحث قرار می دهد. طبعاً به حوزه فلسفه وارد می شود در همه ی بحث های خود مستقیماً و غیرمستقیم به چگونگی آموزش و پرورش، به عنوان یک متغیر تعیین کننده ی رفتار انسان می‌پردازد.

۵- رفتار گرایی

رفتار گرایی در حوزه آموزش و پرورش جهان مورد توجه خاص است و کمتر معلمی را می توان یافت که با آن بیگانهباشد. لکن از این لحاظ که درباره طبیعت آدمی هم نظر خاص دارد جامعه، ارزش ها زندگی خوب و ماهیت واقعیت را مورد بحث قرار می دهد طبعاً به حوزه فلسفه وارد می شود در همه ی بحث های خود مستقیماً و غیرمستقیم ، به چگونگی آموزش و پرورش ، به عنوان یک متغیر تعیین کننده ی رفتار انسان می‌پردازد.

رفتار گرایی از این لحاظ هم به رفتار عینی می پردازد خود را یک علم عینی معرفی می کند و ظاهراً جهت یابی علمی عینی دارد بیش از سایر نظریه های روان شناختی به فلسفه نزدیک است رفتار گرای معتقد است که مفاهیمی ا قبیل ذهن هوشیاری و روح یادگار دوران پیش علمی هستند رفتار گرایان نیز می گویند بدن انسان ماده است و رفتار او نوعی حرکت می باشد. بنابراین می توان آدمی را از نقطه نظر ماده و حرکت شناخت.

به نظر رفتار گرایان آزادی اراده انسان افسانه ای بیش نیست و ما از سوی اشیا یا اشخاص کنترل می شویم و همین کنترل است که رفتار افراد یا جامعه را شکل می دهد.

فرض اصلی رفتار گرایی این است که رفتار مطلوب انسان محصول است نهحادثه. محورهای اساسی آن هم دو فرآیند یادگیری و تقویت هستند پس اگر می خواهیم جامعه ی انسان که ترکیبی از اشخاص است از تعادل  لازم برخوردار باشد و آن را ادامه دهد راهی جز ان نداریم که از فنون علمی استفاده کنیم.

رفتار گرایی در آموزش و پرورش

موضوع: اشخاص خوب و کارآمد را به وسیله ی فرآیندها یا کارهای تربیتی کنترل شده دقیق و علمی می توان بار آورد.

هدف تربیتی : تغییر و تعدیل رفتار آماده کردن اشخاص طبق توانایی آن ها برای مسئولیت های چند گانه ی زندگی شخیص و اجتماعی

برنامه درسی : محتوای تربیت معلومات یا شناخت هایی را شامل می شود که همیشه طبق هدف های رفتاری انتخاب و سازماندهی شده اند.

روش : هرگونه یادگیری شرطی سازی است سرطی سازی عامل (فعال)، تقویت آموزش برنامه ای شایستگی جایگاه دانش اموز: آزادی افسنه است رفتار ما را نیروهایی تعیین می کند که ما نمی شناسیم و به آن ها کنترلی نداریم به همین سبب، آموزش و پرورش به وسیله طرح بتر از تربیت تفاقی است.

نقش معلم : معلمان اقتدار طراحی و کنترل فرآیندهای تربیتی را دارند و مسئولیت چگونگی موفقیت پیشرفت دانش اموزان به عهده ی ایشان است (شعاری نژاد، ۱۳۸۳).

۶- انسان گرایی

انسان گرایی به هرگونه نظام فکری یا عملی گفته می شود که بر طبیعت شأن علایق و آرمان های انسان مبتنی است؛ مخصوصاً جنبش های نون عقل گرا و خدا نرست که معتقدند آدمی خود این توانایی را دارد که خود را به کمال برساند و از سلوک اخلاقی مطلوب برخوردار باشد، بدون اینکه به منبه فراسوی طبیعت گرایی نیاز داشته باشد این دیدگاه فلسفی را می توان در عبارت “انسان معیار همه جیز است” دید.

این مکتب در هر بحث علمی و فلسفی صلاح انسان را مقدم می شمارد و او را به شناخت خود و جهان و بهره برداری سودمند و مؤثر از جهان توانا می داند هم به عقل او ارزش می دهد و هم واقعیت های عینی را می پذیرد و معتقد است انسان می تواند حتی باید شناخت خود را از خویشتن و جهان روز به روز گسترش دهد مشروط بر اینکه از این شناخت برای رفاه واقعی خود و دیگران استفاده کند به نظر انسان گرایان تربیتی :

 1. دانش آموزان با خویشتن خوبی را به کلاس می آورند با خود سرهایی (مغزهایی) را که فکر و احساس می کنند ارزش هایی را با خویشتن می آورند که به کمک آن ها آنچه را می شنوند و می بینند انتخاب کنند.
 2. معلم نه تنها باید مووضع درس خود را بفهمد و از اصول انگیزش و یادگیری عاقلانه استفاده کند باید خویشتن را نیز بفهمد و از خویشتن به عنوان یک مربی آموزشی استفاده معقول بکند.
 3. این زمانی – مکانی بودن آموزش و یادگیری باید مورد توجه باشد زیرا دانش آموزان در واقعیت جاری و تجربه های موجود تغییر می یابند.
 4. باید آموزش و یادگیری شخصی شوند و دانش آموزان را تشویق کنند که دیدگاه خود را با ضمیر “من” بیان کنند.

هدف های آموزش و پرورش

این فلسفه تربیتی چنانکه از نامش پیداست، بشر یا انسان را اصیل می داند و به او به عنوان موجودی که می خواهد ذات و وجود خود را تحقق بخشد و با ویژگی های طبیعی و اکتسابی خاص خویش از همه ی موجودات زنده ممتاز می باشد تلقی می کنند و هدف آموزش و پرورش را در کمک به “تحقیق ذات انسان” خلاصه می کنند. انسان را باید چنان که هست پذیرفت یعنی نیازهای انسانی عالی انگیزه ها و توانایی هایی او را قبول کرد و در هرگونه فعالیت تربیتی انسانیت را مقدم شمرد و انسان را هدف ، نه وسیله قرار داد.

۷- ساختن گرایی

ساختن گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأکید می کند سازنده گرای یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آن افراد بیشتر آنچه را که یاد می گیرند و می فهمد خود می سازند و شکل می دهند.

رویکرد ساختن گرایی از لحاظ اندیشه های فلسفی و فرض های زیربنایی هم با رویکد رفتارگرایی و هم با برخی از نظریه های خبرپردازی متفاوت است شانک (۲۰۰۰) در این باره گفته «دیدگاه ساختن گرایی هم با دیدگاه رفتارگرایی که بر تأثیر محیط بر شخص تأکید می کند و هم بر دیدگاه خبرپردازی کلاسیک که بر ذهن به عنوان محوریت یادگیری اصرار می ورزد و به زمینه یا متنی که یادگیری در آن اتفاق می افتد بی توجه است مغایرت دارد.

در واژه نامه روانشناسی آکسفورد آمده است که ساختن گرایی اندیشه ای است طبق آن ادراکات یادها و سایر ساخت های ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و در ذهن او ساخته می شوند نه اینکه از بیرون به درون ذهن می آیند.

در سال های اخیر اندیشه های روانشناسان ساختن گرا، برخاسته از نظریه کسانی چون پیاژه ویگوتسکی و برونر بنا شده است.

دیدگاه ساختن گرایی یادگیری می گوید یادگیری معنی دار عبارت است از خلق ساختار دانش از تجارب شخصی به سخن دیگر، هریک از یادگیرندگان براساس تجارب خود، یک تفسیر شخصی از جهان می سازد.. دیدگاه سازنده گرایی همچنین بر این باور است که ماهیت دانش یک شخص هرگز به طور کامل قابل انتقال به شخص دیگری نیست زیرا دانش حاصل تفسیر شخصی از تجارب است که تحت تأثر عوامل مختلفی چون سن، جنس، نژاد، پیشینه ی قومی و دانش پایه قرار دارد.

کلاس درس وابسته به دیدگاه سازنده گرایی رصت هایی را در اختیار یادگیرندگان می گذارد تا خود آنان به طور فعال و از طریق تجارب دست اول به درک وفهم مطالب برسند و دانش را بسازند در این کلاس ها، معلم به دانش آموزان مسائل واقعی و معنی دار می دهد و در یافتن راه حل آن ها را تشویق می کند تا به بررسی و کشف هرگونه امکانات تدوین فرضیه های مختلف وارسی فرضیه ها ابداع راه حل های متنوع همکاری با سایر دانش آموزان کمک گرفتن از اشخاص مطلع بازاندیشی راه حل های به دست آمده و ارائه بهترین راه حل ها اقدام کند. معلم معتقد به ساختن گرایی توزیع کننده دانش نیست بلکه به صورت راهنما تسهیل کننده و یاور دانش آموز در کنار او قرار دارد و او را به پرسش گری چالش گری و تدوین فرضیه ها اندیشه اها و دستاوردهای خود تشویق می کند. (سیف، ۱۳۸۸)

۸- پردازش اطلاعات

برای نظریه پردازان شناختی یادگیری کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می شوند. نظریه شناختی بر این باور تأکید می کنند که یادگیری یک فرآیند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار ظاهر نشود. نظریه پردازان شناختی معتقدند که یادگیری به ضرورت توانایی های در فرد ایجاد و در حافظه او ذخیره می شود و هر وقت بخواهد چه بلافاصله پس از یادگیری چه بعد از گذشت زمان می تواند آن توانایی ها را مورد استفاده قرار دهد. ویژگی دیگر نظریه های شناختی این است مه ، به خلاف نظریه های رفتاری که بر نقش محیط در تغییر رفتار و یادگیری تأکید می کنند برای یادگیرنده در ایجاد یادگیری نقش مهم تری قائل اند. نظریه های شناختی نیز بسیار متنوع اند. (سیف، ۱۳۸۸)

به طور کلی در دیدگاه شناختی درباره تدریس شاگردان پردازشگران فعال اطلاعات هستند. معلمانی که دیدگاه شناختی دارند به اهمیت تشخیص دانستنی های دانش آموزان خود واقفند و تدریس خود را متناسب با سطح دانش ایشان تنظیم می کنند. ان ها همچنین به ضرورت پرسش مهارت های فراشناختی در دانش آموزان خویش و نیز در نظر گرفتن تفاوت های فردی ایشان در این زمینه آگاهند. بنابراین ضروری است که معلمان در برنامه ریزی درسی هر یادگیرنده را فردی بی نظیر بدانند. تدریس از دیدگاه شناختی مبتنی بر این نظریه است که در صورتی که مواد خواندنی برای شاگرد معنادار باشد یادگیری به بهترین وجه انجام می گیرد و فرایند یادگیری به اندازه محتوای مورد یادگیری اهمیت دارد. مطالعه ی مشروح فرآیندهای شناختی به پیشنهاد های مشخصی برای معلمان می انجامد. (گلاور، برونینگ، ترجمه خرازی، ۱۳۸۷)

مدیریت کلاس

نظام تعلیم و تربیت در جهان امروز وظایف سنگینی را عهده دار می باشد این نظام باید با بهره گیری از دستاوردهای علمی و فن آوری دانش آموزان را برای زندگی در جهان بر تغییر و تحول فردا آماده کند از این رو آموزش و پرورش باید اهدافی را دنبال کند که ناظر بر تحولات دنیای فردا باشد به این جهت وظیفه و مسئولیت آموزش و پرورش امروزه نسبت به گذشته سنگین تر و پیچیده تر شده است.

اساسی ترین عامل برای ایجاد شرایط مطلوب جهت تحقق هدف های آموزشی معلم است. در فرآیند تدریس تنها تجارب و دیدگاه های علمی معلم نیست که مؤثر واقع می شود بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگد تأثیر می گذارد دیدگاه معلم و فلسفه ای که به آن اعتقاد دارد در چگونگی کار او تأثیری شدیدی می گذارد به طوری که او از حالت شخص که فقط در تدریس مهارت دارد خارج کند و بصورت اندیشمندی در می آورد که مسئولیت تربیت انسان ها را برعهده دارد.

آموزش و پرورش علاوه بر این که در دسته بندی مشاغل در رده بالایی قرار دارد، از نظر پیچیدگی نیز جز پیچیده ترین حرفه های تخصصی دسته بندی می گردد (علاقه بند ، ۱۳۷۵).

فنون مدیریت کلاس به وسیله ی عوامل مشخص کننده ی موقعیت معلم و دانش آموز اندازه گیری می شوند و نگرش های دانش آموزان در کلاس رسمی و رشد آنان با مهارت های مدیریتی معلم در کلاس توسعه می یابد.