ماه: ژوئن 2016

دانشگاه یزد  دانشکده علوم انسانی گروه تاریخ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ایران شناسی اقلیت های دینی ایران (یهودی، مسیحی، زرتشتی) از سده چهارم تا هفتم هجری  استاد راهنما: دکتر محمدرضا رحمتی استاد مشاور: دکتر محمدحسن میرحسینی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ی نام نویسنده…

Read More

دانشگاه شیراز دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی  تاریخ- تاریخ اسلام  آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار استاد راهنما دکتر محمد مهدی مرادی خلج برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان…

Read More

دانشگاه اراک دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی عنوان: بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه استاد راهنما : دکتر مجید حاجی بابایی استاد مشاور: دکتر امام علی شعبانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ی نام نویسنده موجود…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: تاریخ ایران اسلامی عنوان: بررسی کابینه­ های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان (1288-1299ه. ش) استاد راهنما: آقای دکتر نعمت احمدی نسب استاد مشاور: آقای دکتر فیاض زاهد برای رعایت حریم خصوصی نام…

Read More

دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ عنوان: بررسی مالیات عصر صفوی استاد راهنما : دکتر علی اصغر میرزایی استاد مشاور: دکتر عبدالله متولی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی , گروه تاریخ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A» گرایش :اسلام عنوان: بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه استاد راهنما: جناب آقای دکتراحمد اشرفی استاد مشاور: جناب آقای دکترعلی رضوانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش:تاریخ ایران اسلامی با عنوان : بررسی نقش گروههای چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران استاد راهنما: دکتر حمید رضا صفا کیش  استاد مشاور: دکتر الهام ملک زاده برای رعایت حریم خصوصی نام…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی   موضوع: بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول   استاد: دکتر مسعود پارسانیا   سال تحصیلی 93-92 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش: زیست سلولی تکوینی   عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی   استاد راهنما: دکتر احمد ابراهیمی   اساتید…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دامغان  دانشکده علوم پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی  گرایش بیوشیمی عنوان: بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران   استاد راهنما: دکتر سعید ذاکر بستان آباد استاد مشاور:…

Read More