ماه: مارس 2016

PR-1767 منابع تغذیه سوئیچینگ 76 ص PR-1768 نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان 180 ص PR-1769 نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر  250 ص PR-1770 نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل 234 ص PR-1771 نقش و سهم بازرگانان در جنبش…

Read More

          PR-2070 كنترل كیفیت در سایپا  290 ص PR-2071 مبانی و تكنیك های روابط عمومی  143 ص PR-2072 مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان 93 ص PR-2073 مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص PR-2074 انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص PR-2075…

Read More

سنجش و دانش بهتر است یا مدرسان شریف یا …؟ مدرسان شریف یا سنجش و دانش یا یک موسسه آموزش عالی آزاد دیگر ؟ نظر سنجی از دانشجویان درباره کیفیت موسسات انتشاراتی آموزشی مقایسه سنجش و دانش با ماهان و مدرسان شریف   [yop_poll id=”1″]

Read More

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی ارتباط بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی ارتباط بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

استاد راهنما:

دکتر مسعود باقری

Read More

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان : بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

موضوع :

بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

استاد راهنما :

دکتر عبدالله شفیع آبادی

Read More

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

گرایش : خانواده

عنوان : بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

     دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

گرایش خانواده

عنوان:

بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

استاد راهنما:

دکتر منصور سودانی

Read More

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید حمزه صدیق

Read More

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی

استاد راهنما:

خانم مریم صادقی فرد    

Read More

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

Read More