پایان نامه های دفاع شده : قسمت 12

PR-1577 بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل 110 ص

PR-1578 بررسي رابطة تحقيق و پژوهش و افزايش انگيزه و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور سبزوار  100 ص

PR-1579 بررسي ارتباط بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 128 ص

PR-1580 بررسي ارتباط بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان سبزوار 85 ص

PR-1581 بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش شناختي 72 ص

PR-1582 بررسي ارتباط راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي 100 ص

PR-1583 بررسي ارتباط سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران  150 ص

PR-1584 بررسي ارتباط سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه شهر ري (ناحيه 1) تهران 150

PR-1585 بررسي ارتباط كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها  135 ص

PR-1586 بررسي راندمان توليد علوفه در كشت مخلوط سويا و ذرت علوفه‌اي 75 ص

PR-1587 بررسي زمين شناسي و پتانسيل مواد معدني خراسان شمالي 170 ص

PR-1588 بررسي سيستم مديريت پرواز (FMS) در هواپيماي فوكر100 – 105 ص + اسلايد

PR-1589 بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي 70 ص

PR-1590 بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين  85 ص

PR-1591 بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86  – 100 ص

PR-1592 بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد  85 ص

PR-1593 بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند 205 ص

PR-1594 بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي 153 ص

PR-1595 بررسي مسائل ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج 180 ص

PR-1596 بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا (دانشنامه ليسانس بهداشت حرفه اي )  272 ص

PR-1597 بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده  110 ص

PR-1598 بررسي مسائل و معضلات اجتماعي – علل و عوامل سرقت  115 ص

PR-1599 بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد آستارا 115 ص

PR-1600 بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد آستارا 120 ص

PR-1601 بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد 110 ص

PR-1602 بررسي ميزان تابعيت وزن جوجه ها از والدين و ميزان همبستگي درون خويشاوندي در چهار توده کبوتر ايراني 95 ص

PR-1603 بررسي ميزان ذرات معلق و تعيين عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات درکارخانه هاي آسفالت 105 ص

PR-1604 بررسي ميزان شيوع آلودگي به شپش سر و عواملي همه گيري شناختي آن 50 ص

PR-1605 بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران 140 ص

PR-1606 بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران 140 ص

PR-1607 بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران 150 ص

PR-1608 بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي (كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان ) 240 ص

PR-1609 بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي پيرامون عوامل موثر در ازدواج 60 ص

PR-1610 بررسي و مقايسه ميزان هيجان خواهي در پسران و دختران نابينا و معلول حرکتي در گروه سني 18-15 سال 185 ص

PR-1611 بررسي وضعيت حقوقي اطفال شبيه سازي شده 140 ص

PR-1612 بررسي هيدرومورفولوژيکي حوضه رودخانه ده بالاي تفت با تأکيد بر سيل خيزي و استفاده بهينه از جريانات سيلابي 160 ص + 36  اسلايد

PR-1613 برسي مسائل اساسي ايمني و بهداشت حرفه اي دركارخانه آبشار هنر ماکو 350 ص

PR-1614 بکارگيري واقعيت مجازي در آموزش 95 ص

PR-1615 به دست آوردن جواب هاي مثبت براي معادلات براتو با استفاده از روش تجزيه آدوميان 90 ص + 16  اسلايد

PR-1616 بهينه سازي تقاضا تحت رتبه بندي در سيستم هاي توزيع شده ( ارشد نرم افزار )110 ص + 23 اسلايد

PR-1617 پايان نامه – بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل 110 ص

PR-1618 پايان نامه – تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال 100 ص

PR-1619 پايان نامه – جامعه شناسي 325 ص

PR-1620 پايان نامه – جغرافي – برنامه ريزيبازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر 230 ص

PR-1621 پايان نامه – ساخت نانوذرات فريت به روش همرسوبي 85 ص

PR-1622 پايان نامه  كامپيوتر -آتاماتون سلولي، آتاماتون يادگير، و کاربرد آنها  140 ص

PR-1623 پايان نامه – مدلسازي و آناليز خواص مکانيکي نانولوله هاي کربني 240 ص

PR-1624 پايان نامه  مکانيک سيلالات  هيدروليک و حرکت لودر 70 ص + 40 اسلايد

PR-1625 پايان نامه ارشد تاريخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه 150 ص

PR-1626 پايان نامه ارشد -رشته جغرافياي طبيعي – ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي 224 ص

PR-1627 پايان نامه اصول کار با ليزر 147 ص

PR-1628 پايان نامه امنيت در وب 250ص

PR-1629 پايان نامه امنيت و خصوصي سازي   RFID 80 ص

PR-1630 پايان نامه اهداف بعثت پيامبران و پيامبر اکرم 96 ص

PR-1631 پايان نامه برخي از استانداردهاي ASAE در زمينه ماشين هاي کشاورزي 63 ص

PR-1632 پايان نامه بررسي اثربخشي نمايش عروشکي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دختران  90 ص

PR-1633 پايان نامه بررسي ارتباط شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان ‏ 103 ص

PR-1634 پايان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي 128 ص

PR-1635 پايان نامه بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني 233 ص

PR-1636 پايان نامه برق الکترونيک – تابلوي پيام نماي ديجيتالي 45 ص

PR-1637 پايان نامه بلاياي طبيعي 120 ص

PR-1638 پايان نامه پزشکي – وضعيت پراکسيداسيون ليپيدها در پلاسماي بيماران نارسايي احتقاني قلب 60 ص

PR-1639 پايان نامه پزشكي -بررسي ويژگيهاي دموگرافيک وباليني بيماران مبتلا به کا نسر معده بستري 80ص

PR-1640 پايان نامه پيش بيني دما با استفاده از روش هاي هوشمند 110 ص

PR-1641 پايان نامه تاريخ ساسانيان 250 ص

PR-1642 پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد فيزيولوژي جانوري 130 ص

PR-1643 پايان نامه تذهيب 85 ص

PR-1644 پايان نامه تغيير و تحولات گوگرد در خاک 50 ص

PR-1645 پايان نامه جغرافيا – نقش سد شيرين دره در توسعه کشاورزي دهستان اترک 220 ص

PR-1646 پايان نامه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت هاي زمينه فلزي 101 ص

PR-1647 پايان نامه حقوق زوجه بر زوج  134 ص

PR-1648 پايان نامه دکتراي دندانپزشکي -مروري بر علل شکست پروتزهاي کامل180 ص

PR-1649 پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله  60 ص + 14  اسلايد

PR-1650 پايان نامه دندانپزشكي-بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي  70 ص

PR-1651 پايان نامه دندانپزشكي-تعيين ميزان استئواينتگريشن و بررسي اپيتليوم در سطح ايمپلنت  به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف 95 ص

PR-1652 پايان نامه دوره کارداني کامپيوتر – سيستم مديريت هتل 70 ص

PR-1653 پايان نامه روانشناسي 95 ص

PR-1654 پايان نامه زندگي نامه پيامبر قبل و بعد از بعثت 143 ص

PR-1655 پايان نامه زيست  كارشناسي ارشدبررسي نيازهاي اکولوژيکي، فنولوژي وشناسايي ترکيبات شيميايي گياه تاتوره 180 ص

PR-1656 پايان نامه ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه  112 ص

PR-1657 پايان نامه شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك 225 ص

PR-1658 پايان نامه -شركت سهامي بيمه ايران 350 ص

PR-1659 پايان نامه شناخت وطراحي تونل آب 159 ص

PR-1660 پايان نامه طراحي نرم افزار آموزش نيروي انساني دانشگاه 104 ص

PR-1661 پايان نامه قضائي -بررسي جرم كلاهبرداري 80 ص

PR-1662 پايان نامه کاربرد  مدل شبکه عصبي مصنوعي  در مديريت منابع آب زيرميني 120 ص

PR-1663 پايان نامه کارت هوشمند 125 ص

PR-1664 پايان نامه کارشناسي ارشد عمران – فاصله مورد نياز ساختمان هاي باقاب خمشي فولادي به منظور جلوگيري از برخورد حين زلزله 140 ص

PR-1665 پايان نامه کارشناسي ارشد قدرت 119 ص

PR-1666 پايان نامه کارشناسي ارشد مکانيک سيالات 164 ص

PR-1667 پايان نامه کارشناسي کامپيوتر-الگوريتم ژنتيک 110 ص

PR-1668 پايان نامه کارشناسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا 140 ص

PR-1669 پايان نامه کارشناسي مهندسي برق- مطالعه و شبيه سازي آنتنهاي تلفن همراه 65 ص

PR-1670 پايان نامه کارشناسي مهندسي پزشکي- طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله 67 ص

PR-1671 پايان نامه کامپيوتر  بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP)  واستفاده از الگوهاي آماري 250 ص

PR-1672 پايان نامه کامپيوتر – بررسي و کاربرد هوش ازدحامي در مسئله مديريت بحران 70 ص

PR-1673 پايان نامه کامپيوتر – طراحي وساخت سيستم اخذ داده باز استفاده از رابط usb   58 ص

PR-1674 پايان نامه کامپيوتر – نرم افزار – پياده سازي نرم افزار انتخاب رشته دبيرستان 155 ص

PR-1675 پايان نامه کامپيوتر – هوش جمعي و کاربردهاي آن 80 ص

PR-1676 پايان نامه کامپيوتر سخت افزار  -بررسي معماري‌ها و روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد 110 ص

PR-1677 پايان نامه کامپيوتر سخت افزار – کارت هاي هوشمند 100 ص

PR-1678 پايان نامه کامپيوتر طراحي سايت توسط UML 88 ص

PR-1679 پايان نامه کامپيوتر -طراحي سيستم کنترل آسانسور 80 ص

PR-1680 پايان نامه کامپيوتر کنترل وسائل خانگي از طريق خط تلفن 80 ص

PR-1681 پايان نامه کامپيوتر نرم افزار  –  پياده سازي وب سايت آزمون آن لاين 120 ص

PR-1682 پايان نامه کشاورزي بررسي  نماتد چغندر قند درشهرستان چناران 56 ص

PR-1683 پايان نامه كميك استريپ 194 ص

PR-1684 پايان نامه گرافيك -تصويرسازي بخشي از داستان سودابه و سياوش شاهنامه فردوسي  100 ص

PR-1685 پايان نامه ليزر 230 ص

PR-1686 پايان نامه ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف 88 ص

PR-1687 پايان نامه مکانيک طراحي جامدات -طراحي‌ و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ 130 ص

PR-1688 پايان نامه مهندسي آب وفاضلاب 210 ص

PR-1689 پايان نامه مهندسي شيمي تجزيه و تحليل اثر بار حرارتي يک لوله گرمايي بدون فتيله ( ترموسيفون ) و محاسبه ضريب کلي انتقال حرارت و جابجايي بر روي آن 80 ص

PR-1690 پايان‌نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس چهارم 160 ص

PR-1691 پروتئين هاي مرتبط با بيماريزايي  (ارشد کشاورزي ) 70 ص

PR-1692 پروژه پاياني بررسي سيگنالهاي الكترو مايوگرافي در حركت دست 168 ص

PR-1693 پروژه مکانيزاسيون سد شهيد يعقوبي 155 ص

PR-1694 پژوهش مقايسه‌اي خمريات ابونواس  با منوچهري و حافظ 246 ص

PR-1695 پست مدرن 195 ص

PR-1696 پهنه بندي مناطق مساعد كشت گندم ديم با توجه به فاكتورهاي اقليمي وعوامل زميني به كمك روش هاي  زمين آماري(مطالعه موردي استان تهران) 180 ص

PR-1697 پياده سازي الگوريتم FLB ( پايان نامه نرم افزار کامپيوتر ) 100 ص

PR-1698 تاثير آرايش کاشت و تراکم بوتھ بر عملكرد و شاخصھاي فيزيولوژيکي ماش 120 ص

PR-1699 تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي 155 ص

PR-1700 تاثير تنش آبي بر برخي خصوصيات مرفولوژيک و فيزيولوژيک ارقام پنبه 120 ص

PR-1701 تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال 150 ص

PR-1702 تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي ( آچاچي و ممان ) 215 ص

PR-1703 تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و  تئاتر نو 155

PR-1704 تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه 135 ص

PR-1705 تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر  97 ص

PR-1706 تجزيه و تحليل رفتار ويسکوالاستيک آميزه هاي پليمري   100 ص

PR-1707 تجزيه وتحليل وطراحي سيستم مکانيزه هنرستان 115 ص

PR-1708 تخريب اراضي دولتي در ايران  115 ص

PR-1709 تدابير پيشگيري و حمايتي در قلمرو جرائم جانبازان ، ايثار گران و خانواده شهدا 255 ص

PR-1710 تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال 100 ص

PR-1711 تعديل کيفر کبس در حقوق کيفري ايران 171 ص

PR-1712 تعمير و نگهداري توربين هاي گازي  130 ص

PR-1713 تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي  195 ص

PR-1714 تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان 120 ص

PR-1715 تعيين مناسبترين سطح استفاده از گاماروس سواحل جنوبي درياي خزر 85 ص

PR-1716 تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي 85 ص

PR-1717 تكنولوژي ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)  137 ص

PR-1718 تهيه ي بسته ي نرم افزاري مديريت شبکه هاي کامپيوتري با استفاده از تلفن ثابت 125 ص + 18 اسلايد

PR-1719 تهيه ي بسته ي نرم افزاري مديريت شبکه هاي کامپيوتري با استفاده از تلفن ثابت ( SHORT MESSAGE  )  105 ص + 22 اسلايد

PR-1720 جايگاه ايران در رقابتهاي دول اروپايي عصر فتحعليشاه 250 ص

PR-1721 جايگاه خانواده در اسلام 140 ص

PR-1722 جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال 200 ص

PR-1723 چگونگي رسيدگي به دعاوي نهادهاي دولتي عليه يکديگر 125 ص

PR-1724 حقوق – تحولات مسؤوليت مدني دولت و مؤسسات عمومي در ايران 190 ص

PR-1725 دسته بندي تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره گسسته (MADM) کارشناسي صنايع 140 ص

PR-1726 رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان  90 ص

PR-1727 روانشناسي دين 200 ص

PR-1728 روند ساخت لوله در لوله‌سازي اهواز 100 ص

PR-1729 سيستم اينترنتي نظر سنجي 115 ص

PR-1730 سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه 80 ص

PR-1731 سيستم هاي مديريت محتوي (cms)معرفي نرم افزار postnuke  120 ص

PR-1732 شبيه سازي چند پروتکل مسير يابي AD HOC با استفاده از نبا استفاده از نرم افزار NS 60 ص

PR-1733 شبيه سازي رشد و  عملكرد  برخي ژنوتيپ هاي  سويا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean 200 ص

PR-1734 طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها 110 ص

PR-1735 طراحي سيستم تبريد جذبي خورشيدي در مشهد براي ظرفيت 2 تن تبريد 135 ص + 42  اسلايد

PR-1736 طراحي سيستم مکانيزه شارژينگ مخابرات 75 ص

PR-1737 طراحي و پياده سازي حوزه هنري استان گلستان 90 ص

PR-1738 طراحي و پياده سازي سيستم ثبت تقاضاي واگن اداره کل راه آهن خراسان 75 ص

PR-1739 طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي نيک کار  110 ص

PR-1740 طراحي و پياده سازي نرم افزار وب چت مبتني بر آجاکس 100 ص

PR-1741 طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور 45 ص

PR-1742 طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia 160  ص

PR-1743 طرح خاورميانه بزرگ و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران 75 ص

PR-1744 طرح راهبردي ساماندهي محوروكيل آباد بر  اساس نظريه tod 125 ص

PR-1745 غزل روايي و ساير انواع آن در اشعار قيصر امين پور و سيد حسن حسيني 155 ص

PR-1746 فرايند گزينش ماشين حفاري مناسب جهت تونل سازي و بررسي مكانيزم حفاري پروژه امام زاده هاشم 152 ص

PR-1747 کارشناسي ارشد معماري – خانه علوم و فن‌آوري 175 ص+ عکس و نقشه ها

PR-1748 کارشناسي کامپيوتر – ارائه يک الگوريتم خوشه بندي براي توزيع مناسب کار و ارزيابي کارايي آن 140 ص

PR-1749 کمّي سازي سطح استرس با استفاده از سيگنال¬هاي سايکوفيزيولوژي 140 ص

PR-1750 كارشناسي ارشد علوم گياهي 120 ص

PR-1751 كمكفنـرها(بررسي انواع و روش طراحي آنها) 180 ص

PR-1752 كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم ژنتيك 120 ص

PR-1753 كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك 103  ص

PR-1754 گيربکس و سيستم انتقال قدرت پيوستهCVT 126 ص + 25 اسلايد

PR-1755 مبارزه ي بيولوژيک با نماتد Meloidogyne توسط باکتري Pasteuria penetrans  122 ص

PR-1756 مباني و مستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي (شيخ اشراق) 180 ص

PR-1757 مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر 138 ص

PR-1758 مجموعه فرهنگي شمس تبريزي 125 ص + 27 اسلايد + کليه نقشه ها و فايل هاي max

PR-1759 مروري بر سيستم هاي نسل اول – پايان نامه مخابرات 205 ص

PR-1760 مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش 95 ص

PR-1761 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات  146 ص

PR-1762 مطالعه و بررسي پردازنده هاي  DSPو امکان سنجي يک سامانه ي حداقلي جهت کار با آنها112 ص + 170 اسلايد + کليه مقالات لاتين

PR-1763 مطالعه و شبيه سازي آنتنهاي موبايل 70 ص + 60 اسلايد

PR-1764 مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران 125 ص

PR-1765 مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه  95 ص

PR-1766 مکانيزه کردن تاکسيراني 105ص

Leave a comment