پروژه رشته مهندسی مواد با عنوان سوهان كاري – قسمت اول

سوهان كاري

 • معرفي سوهان
 • روشهاي ايجاد آج سوهان
 • انواع آج سوهان
 • شماره سوهان
 • اندازه سوهان
 • انواع فرم سوهان
 • عمليات سوهان كاري
 • نكات حفاظتي در سوهان كاري
 • نكات ايمني در سوهان كاري
 • شابرزدن
 • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه  کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان  کنید

سوهان كاري:

سوهان كاري يكي از روش هاي برداه برداري از سطوح زاويه دار و موج دار و يا منحني مي باشد كه اين عمل را مي توان بوسيله دست و يا ماشين انجام داد .با عمل سوهان كاري ماده خام فلزي را به فرم دلخواه تبديل مي كنند .

معرفي سوهان :

وسيله‌اي كه در سوهان كاري استفاده مي شود را سوهان گويند . سوهان قطعه‌اي است از جنس فولاد ابزار سازي غير آلياژي و يا فولاد ابزار سازي كرم دار. كه پس از ايجاد دندانه هايي روي آن ، قسمت بدنه را سخت مي كنند ولي دنباله آن را براي جلوگيري از شكستن ، نرم مي سازند.

دندانه هاي سوهان مشابه گوه هاي كوچكي مي باشند كه در كنار و پشت سر هم قرار گرفته اند . به اين دندانه ها آج سوهان گويند .

آج سوهان را مطابق شكل روبرو در دو امتداد مختلف مي سازند كه يكي از آنها را آج رويي و ديگري را آج زيرين مي نامند . زاويه انحراف آج رويي نسبت به محور سوهان 71 درجه و آج زيرين 54 درجه انتخاب مي شود .بدين صورت دندانه هاي سوهان پشت سر هم قرار نمي گيرند و اين عمل از ايجاد شيار روي سطح قطعه كار جلوگيري مي كند .

وقتي سوهان با فشار روي سطح قطعه كار كشيده مي شود ، دندانه هاي آن براده هاي كوچكي را از سطح قطعه كار جدا ميكنند و در فضاي خالي دندانه ها جمع مي كنند و در انتهاي سطح به خارج هدايت مي سازند .

روشهاي ايجاد آج سوهان

آج سوهان را با دو روش فرزكاري وضرب زني روي سطح سوهان ايجاد مي كنند . شكل زير بيانگر دو روش ذكر شده است .

انواع آج سوهان

سوهان ها را ر انواع يك آجه و دو آجه مي سازند .

 • سوهان يك آجه

اين سوهان را به روش فرزكاري توليد مي كنند و مورد استفاده آن براي براده برداري مواد نرم ، آلومينيوم ، روي، قلع ، مس ، سرب و مواد مصنوعي مي باشد .

 • سوهان دو آجه :

اين دو سوهان را به دو روش توليد مي نمايند.

الف) سوهان دو آجه كه به روش فرزكاري توليد مي شود.

و مورد استفاده آن براي برداده برداري با حجم بيشتر از فلزات سخت است .

ب) سوهان دو آجه كه به روش ضرب زني توليد مي شود و مورد استفاده آن براي براده برداري با حجم كمتر از مواد سخت (‌فولاد و چدن ) مي باشد .

3- سوهان چوب ساي

اين سوهان به روش ضرب زني توليد مي شود و همچنان كه از نامش پيداست براي برداه برداري از چوب و شاخ مورد استفاده قرار مي گيرد .

شماره سوهان :

تعداد آج در يك سانتي متر از طول سوهان مصرف ظرافت سوهان است و آنها را بر حسب ظريف يا خشن بودن سوهان ها استاندارد كرده اند .

شماره مشخصه ظريف يا خشن بودن سوهان ها با شماره هاي از 0 تا 4 مشخص مي‌شوند .

1- خشن       2- متوسط      3- ظريف      4- خيلي ظريف       5- خيلي خشن

اندازه سوهان ها

اندازه سوهان ها عبارت است از اندازه سر سوهان تا شروع دنباله آن .

سوهان ها را با طولهاي 375.315.250.200.160.125.100.80 و 450 ميلي متر توليد مي كنند.

انواع فرم سوهان

سوهان هاي دستي را برحسب مورد استفاده و فرم محل سوهان كاري با مقاطع مختلف توليد مي كنند كه مي توان فرم هاي سوهان تخت ، سوهان چهارگوش ، سوهان سه گوش ، سوهان گرد ، سوهان نيمگرد و سوهان كاردي را نام برد .

  عمليات سوهان كاري

براي شروع و انجام كارهاي سوهان كاري به ترتيب اعمال زير را انجام مي دهيم .

 • ابتدا نقشه كاررا مطالعه مي نماييم و سپس سوهان مناسب را از نظر ، فرم و اندازه و شماره آج انتخاب مي نماييم .
 • قطعه كار را روي گيره ببنديد ( حتي المقدور در وسط گيره ) و در صورت لزوم ارتفاع ميز و گيره را تنظيم نماييد .
 • طرز ايستاده صحيح در پاي گيره در هنگام سوهان كاري در افزايش راندمان و كاهش خستگي نقش مهمي دارد .

براي استقرار صحيح در پاي گيره ، پاي چپ را به نحوي قرار دهيد كه با امتداد خط محور گيره زاويه هاي در حدود 30 درجه ايجاد كند .

در اين حال پاي راست را به اندازه‌اي تقريبي طول سوهان مورد استفاده ، عقب تر و تحت زاويه 75 درجه برروي كف كارگاه قرار دهيد .

 • دسته سوها را در قسمت نرم دست قرار دهيد و طوري آن را در دست بگيريد كه انگشت شست در بالا قرار گيرد . براي هدايت بهتر و تأمين نيروي تعادلي حركت سوهان از ست چپ استفاده كنيد و از دست راست بعنوان هدايت و تأمين نيروي فشار كمك بگيريد.
 • كار را شروع نماييد و به كمك دست چپ نيروي عمود بر روي سوهان و امتداد حركت سوهان را كنترل كنيد .

با استفاده از دست راست ، علاوه بر اعمال نيروي عمود بر روي سوهان ، نيروي برش را نيز انجام دهيد . بايد توجه داشته باشيد كه مقدار نيروي عمودي دست ها را به نحوي تنظيم كنيد كه سوهان همواره در يك امتداد حركت كند و حالت نوساني نداشته باشد ( مانند شكل )

براي آنكه حركت سوهان در تمام طول آن در يك سطح باقي بماند متناسب با حركت دست ، از حركت بدن نيز كمك بگيريد .

نكته : در سوهان كاري خشن چون حجم براده برداري زياد است و دقت مورد نظر نيست از نيروي وزن بدن از مچ دست به بالا كمك بگيريد .

 • در سوهان كاري بايستي حركت برش در امتداد محور سوهان باشد و حركت جانبي نداشته باشد . در غير اينصورت سطح كار شياردار و ناهموار خواهد شد .
 • اگر سطح كار عريض تر از پهناي سوهان باشد ، فقط هنگام برگشت كه نيرويي روي سوهان نمي باشد ، حركت جانبي سوهان را انجام دهيد . مقدار حركت جانبي سوهان را در هر رفت و برگشت در حدود نصف پهناي سوهان مورد استفاده در نظر بگيريد .
 • براي سوهان كاري سطوح بزرگ از روش هاي صليبي ، طولي و عرضي استفاده‌كنيد .                                                                                                                                                  
 • در گردسايي ، حركت برش را انحناء‌قطعه كار مطابقت نماييد . براي خشن سايي ، قطعه كار را در جهت عرضي و براي پرداخت كاري در جهت طولي سوهان كاري نماييد . در هر دو حالت سوهان ، ضمن حركت برش ، حركت نوساني نيز خواهد داشت .
 • براي سوهان كاري سطوح زاويه دار « پخ زدن » آن را در گيره كج بسته و مجموعه را در گيره موازي ببنديد و عمل سوهان كاري را انجام دهيد .

نكات حفاظتي در سوهان كاري

 • وسايل و مواد كمكي را به نحوي در كارگاه قرار دهيد كه به راحتي قابل دسترسي باشند و با نظم و ترتيب در جاي خودشان قرار گرفته باشند .
 • براي جا زدن دسته سوهان ؛ داخل آن را به صورت پله‌اي سوراخ نماييد و سپس به كمك يك چكش چوبي به طور مستقيم در دنباله سوهان محكم نماييد.
 • براي خارج كردن دسته سوهان نيز از روش هاي مطابق شكل استفاده كنيد .
 • در هنگام كار ، گاهي اوقات براده ها در داخل آج سوهان مي چسبند و باعث ايجاد شيار روي قطعه كار مي شوند براي برطرف كردن آنها از برس هاي سيمي مخصوص يا سوهان پاك كن و يا ورق هاي آلومينيومي و برنجي استفاده كنيد .

نكته : براي اين كار از سوزن ، خط كش و يا قلم استفاده كنيد .

 • در مواقعي كه سطح كار قبلاً رنگ كاري شده است و بخواهيد عمل سوهانكاري را انجام دهيد و يا سطح آنها را آغشته به چربي ، مواد مصنوعي ، براده و كثافات است بايد آنها را پاك نماييم و بسته به نوع مواد از حلال مناسبي مانند آب ، آب صابون ، محلول ، سود ، نفت و تر بانتين استفاده كنيد .
 • هرگز سطح كاري را كه سوهانكاري نموده‌ايد با دست لمس نكنيد .
 • هرگز سطح كاري كه مي خواهيد سوهانكاري كنيد با روغن و گريس آغشته ننماييد زيرا در ابتدا سوهانكاري ، سوهان روي كارسر خواهد خورد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment