پروژه روشهاي مختلف جوشكاري با برق – قسمت چهارم

.. جوش تمام شده بايد به قدري محدب بوده و سطح آن يكنواخت و امتداد آن مستقيم و عرض آن نيز ثابت باشد. ضمنا بايد توجه داشت كه قطعه كار وفلز پر كننده درز جوش به طور صحيحي با يكديگر ممزوج شوند. براي افراد مبتدي ، بهتر است دوقطعه را به صورتي كه در در شگل نشان داده شده است نگهداشت براي نتيجه گيري بهتر، حتي الامكان بايد قطعات را طوري نگهداشت كه امتداد الكترود نزديك به راستاي قائم باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه  کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان  کنید

جوشكاري گوشه اي يك اتصال در حالت تخت :

اين اتصال را مي توان از قسمت داخل به صورت گوشه واز قسمت خارج به صورت لب به لب برقرار ساخت . وقتي مي خواهيد جوشكاري را در وضعيت تخت انجام دهيد.

توجه داشته باشيد كه زوايه الكترود با سطح دو قطعه كار بايد در حدود 45 درجه باشد و الكترودگير را بايد در جهت حركت آن كمي كج نگهداشت. جوش گوشه اي داخلي رابايد،     طوري انجام داد كه برا ي جوشكاري قسمت خارجي، يك منطقه مقعر و تو گود باقي مانده باشد، ضمن اين كه گرده جوش بايستي مستقيم بوده و عرض آن ثابت و سطح آن نيز يكنواخت باشد و فلز الكترود به طور مساوي بين قطعات تقسيم شود.

جوشكاري قطعات T شكل، ابتدا بايد يكي از دو قطعه را به طور عمودي تقريبا در وسط صفحه ديگر قرار داد. براي انجام عمل مي توان يك يا هر دو طرف قطعات را جوشكاري كرد.

جوشكاري در وضعيت افقي :

وقتي مي خواهيم هر كدام از روش هاي لب به لب ، روي هم پيشاني يا گوشه اي خارجي را در وضعيت افقي انجام دهيم بايد الكترود را در حدود 20 درجه از وضعيت قائم انحراف بدهيم تا بدينوسيله فلز الكترود را به منطقه مذاب هدايت كرده و كنترل كنيم.

در اين حالت بايد فاصله نوك الكترود تا سطح كار را به حداقل رساند تا كنترل فلز پر كننده و هدايت آن آسان باشد. در موقع جوشكاري بايد توجه داشت كه در قطعات و گرده جوش اثري از خوردگي مشاهده نشود. در صورت مشاهده خوردگي ، علت را مي توان در شدت جريان، مدار جستجو نمود . در اين حالت شدت جريان مدار احتمالا بيش از اندازه مجاز الكترود است. براي قطعات T شكلي كه يك صفحه شان تقريبا در امتداد قائم و ديگري در امتدا افقي قرار دارد بهتر است الكترود را نسبت به امتداد قائم و در جهت 20 درجه انحراف دادو ضمنا الكمترود بايد با صفحه افقي زاويه 45 درجه بسازد.

در اين حالت حركت نوك الكترود موجي بوده و در ضمن آن بيشتر پيش روي الكترود به صفحه عمودي اختصاص دارد.

جوشكاري در وضعيت عمودي :

تا جائي كه امكان داشته باشد جوشكاري قطعات بايد در وضعيت تخت صورت بگيرد. در كارخانه هاي صنعتي ميزهائي وجود دارد كه قطعات مختلف را گيره كرده و آنها را در وضعيت تخت نگه مي دارد. با وجود اين تفاصيل گاهي اوقات ناچاريم به خاطر مشكلات متعدد، جوشكاري را در وضعيت قائم ، افقي و يا حتي سربالا انجام دهيم. مانند قطعات و پروژه هاي بزرگ و غير منقول ، كميت اين جوش ها از نظر قدرت و استحكام بايد مشابه جوشهاي تخت باشند.

وقتي مي خواهيم يك درز عمودي را جوشكاري كنيم، فلز ذوب شده مي خواهد درز قطعات را آب كرده و بريزد. براي كم كردن يا از بين بردن اين اشكال ، ميتوان نوك الكترود را به منطقه مذاب نزديك كرده و امتداد آ، را طوري نگهداريم كه با امتداد قائم زاويه 20درجه به سازد. به علاوه بايد طول قوس را در حداقل ممكن نگهداشت و نيروي ناشي از قوس بايد طوري تنظيم شودكه جريان مذاب فلز ، مخالفت نمايد.

جوشكاري سر بالا :

مشكل ترين طريقه جوشكاري ، جوشكاري به طريقه سر بالا است. انجام اين عمل براي كساني كه به لباس هاي محافظ مناسب مجهز نباشند بسيار خطرناك است. افراد مبتدي ، براي شروع كار بهتر است فقط به نقطه گذاشتن و جوش هاي كوچك اكتفا كرده و از جوشكاري سرتاسري خودداري نمايند.

اصول جوشكاري با الكترودهاي ذغالي :

در اين طريقه، بين قطعه كار و يك الكترود زغالي يا بين دو الكترودزغالي ، قوس الكتريكي ايجاد مي كنند. قوس ايجاددشه ، قطعات كار را ذوب مي كند در روش دو الكترودي ، فقط بين آن دو ، قوس الكتريكي برقرار مي شود. گرماي ايجاد شده از اين قوس براي انجام عمليات حرارتي ، لحيم كاري معمولي ، لحيم كاري سخت و همچنين جوشكاري قطعات نازك كافي است.

زغال هاي دستگاه را بايد در مقابل دستگاه سنگ دوار گرفته ، نوك آنها را به صورت نخروطي در آورد. شيب مخروط را بايد بين 6 تا 8 برابر قطر زغال در نظر گرفت.

خاموش كردن دستگاه جوشكاري :

قبل از خاموش كردن دستگاه و تعطيل كردن كارگاه بايد موارد توضيح شده زير را انجام داد :

 • الكترود گير خالي ( بدون الكترود ) را در محل مخصوص و عايق خودآويزان كنيد.
 • دكمه(( خاموش )) ماشين را فشار دهيد.
 • كليداصلي كارگاه را خاموش كنيد.
 • تميز كردن كارگاه شامل :

الف ) تميز كردن الكتردگير.

ب ) تميز كردن ميز كار .

ج ) تميز كردن كف اتاقك جوشكاري.

 • الكترودهاي مصرف شده اي را كه طول شان مناسب است جمع آوري و در محل مخصوص بگداريد.
 • ماسك را در محل مخصوص خود آويزان كنيد.

يادآوري مي شود كه دستگاه جوشكاري را بايد هميشه تميز نگهداشت چون گرد و غبار و كثافات ناچيزي كه بر روي آن مي نشيند به تدريج زياد و زيادتر شده و باعث اكسيده شدن سطح آن مي شوند.

ضمنا دستگاه نبايد در مناطق مرطوب و جاهائي كه مواد خورنده وجود دارد نگهداري شود. نگهداري دستگاههاي جوشكاري اهميت زيادي دارد و به همين دليل هر كارخانه سازنده موارد ضروري را در يك بروشور يا دستور العمل به خريدار تحويل مي دهد. انجام توصيه هاي مذكور جزو ضروريات است.

مروري بر موارد ايمني جوشكاري با قوس الكتريكي :

در موقع جوشكاري به قوانين ايمني زير بايد توجه نمود و براي اجتناب از سانحه بايد آنها را رعايت كرد.

 • چشم ها و صورت جوشكار بايد توسط ماسك مخصوص در برابر جرقه و اشعه هاي مضر محافظت شود.
 • لباس ها و كفش هاي مخصوص هميشه بايد مورد استفاده قرار بگيرند.
 • از پوشيدن لباس هاي جيب دار و لباس هاي با آستين گشاد خودداري كنيد چون امكان عبور جرقه از آنها وجود دارد.
 • براي اجتناب از شوك الكتريكي ، كف كارگاه بايد حتما خشك باشد.
 • نصب كردن هر كدام از كابل هاي دستگاه بايد به دقت و توسط يك تكنسين مجرب صورت گيرد.
 • جوشكار بايد به دستكش هاي عايق و نسوز مجهز باشد.
 • در موقع جوشكاري تمام قسمت هاي بدن بايستي به وسيله البسه مناسب پوشيده شوند تا در معرض خطر سوختگي قرار نداشته باشند.
 • براي اجتانب از خطرات ناشي از گازهاي نامطبوع و سمي، جوشكار بايد وسائل تهويه مناسب محل را فراهم آورد.

جوشكاري با برق متناوب

موارداستفاده از برق متناوب در جوشكاري به طور روزافزن زياد مي شود. ماشين هاي جوشكاري كه اين روزها ساخته مي شوند بسيار كامل بوده و حمل آنها نيز آسان است.

براي جوشكاري كردن با برق متناوب الكترودهاي مخصوصي تهيه كرده اند كه روپوش ها تركبيات يونيزه كننده وجود دارد.

وجود اين مواد يونيزه كننده، جريان قوس الكتريكي و پايداري و ثبات آن را افزايش مي دهد و روشن كردن قوس را آسان مي سازد.

دليل ديگري كه موارد استفاده دستگاههاي AC را زياد كرده مخارج اولي آنهاست. در يك قدرت و ظرفيت معين ، مخارج ساختن يك دستگاه جوشكاري AC به مراتب كمتر از مخارج ساختن موتور ژنراتور و يا ترانس ها است. لوازم و انواع دستگاههاي AC در فصل بعدي توضيح داده مي شوند.

خصوصيات دستگاههاي جوشكاري :

معمولا فركانس متناوب ايجاد شده توسط دستگاههاي مختلف 50 يا 60 سيكل بر ثانيه است از نظر كاهش دادن يا افزايش دادن ولتاژ ، كاركردن با جريان هاي متناوب بسيار ساده است. منظور از فركانس جريان متناوب اين است كه جهت جريان در هر ثانيه بين 100 تا 120 بار عوض مي شود.

اغلب جوشكارهاي برق متناوب مبدل هائي دارندكه ولتاژ را به صورت پله اي كاهش داده و متناسب با كار مورد نظر شدت جريان را افزيش مي دهند. در نقاط A و B ولتاژ صفر است و پس از اين به يك مقدار ماكزيمم مي رسد( نقطه C ) و سپس در A به مقدار صفر باز مي گردد.

سپس در نقطه D ولتاژ در يك جهت ديگر به بيشترين مقدار خود رسيده و در B به صفر مي رزسد. اين عمل در هر ثانيه 60 مرتبه تكرار مي شودئ.

چيزي كه به شدت جريان قدرت عبور از فاصله بين نوك الكترود و سطح كار را مي دهد ولتاژ است و به اين سبب بايد زمانهاي صفر شدن ولتاژ را كاهش دهيم.

راه ديگر اين است كه در موقع عبور الكتريسيته از قوس الكتريكي مواد موجود بين فاصله مزبور را يونزيزه كنيم. در غير اين صورت تدوام قوس الكتريكي دشوار و غير ممكن خواهد بود.

در پوشش اغلب الكترودهاي جوشكاري AC موادي دارد كه باعث يونيزاسيون مي شوند. اين شايد يكي از عواملي باشدكه باعث رونق و توسعه شديد جوشكاريACشده است . در موقع برقراري قوس، در هر سيكل تعداد معينيي الكترون از مدار عبور مي كند. و در سيكا بعدي كه جهت جريان   عوض مي شود همان تعداد الكترون در خلاف جهت قبلي جابجا مي شوند. به اين ترتيب 50 % بقيه در قطعه كار توزيع مي شوند. در عمل بيشتر جريان معكوس قدري كمتر است.

دليل اين پديده را شايد بتوان به اين ترتيب توجيه كرد، كه چون سطح الكترود خيلي كوچكتر تز سطح قطعه كار است جريان بيشتري به طرف قطعه كا رصورت مي گيرد و جريان معكوس به زحمت عبور مي كند.( اصل يكسو سازي ). اگر چه كه تفاوت مزبور خيلي كوچكتر و ناچيز است.در موقع استفاده كردن از الكترودهاي مختلف مي توان شدت جريان هاي مناسب هر يك را انتخاب نمود. بايد توجه داشت كه معمولا شدت جريان نسبت به ولتاژ عقب ماندگي ( از نظر زماني) دارد زيرا پس از وصل شدن مدار مدتي طول مي كشد تا ولتاژ موجود بر اينرسي الكترونها غلبه نمايد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment