پروژه رشته تربیت بدنی در مورد بیماریهای قلبی عروقی -قسمت اول

دوعامل خطر مستقل در ایجاد بیماری قلبی عروقی ، پرفشاری خون و بالا بودن کلسترول خون است . دیده شده با کاهش مؤثر فشار خون می توان میزان حمله قلبی را تا 21 درصد، سکته مغزی را تا 37 درصد و مرگ در اثر این بیماری را تا 25 درصد کاهش داد. با کاهش 10 درصد از میزان کلسترول خون میزان بروز بیماری عروق کرونر تا 30 درصد کاهش می یابد. استراتژی کلیدی برای یرخورد با این دو عامل خطر آموزش عموم و پزشکان در نقش پیشگیری در جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی است. دستورالعمل جدید CDC توصیه می کند که تمامی افراد بزرگسال فشار خون خود را بصورت منظم چک کنند و کلسترول خون نیز حداقل هر 5 سال یکبار کنترل شود. مردم نیز باید در مورد علائم حمله قلبی آموزش ببینند و شماره اورژانس را داشته باشند. در بخش اورژانس نیز باید دید که |رسنل نحوه برخورد سریع و سیستماتیک با بیماران د{ار حمله قلبی را می دانند یا خیر، و در صورت نیاز برای آنها دوره های بازآموزی گذاشته شود. عومل خطر دیگر بیماریهای قلبی عروقی و سکته مغزی همچون دیابت، مصرف دخانیات ، کم تحرکی ، تغذیه غلط ، اضافه وزن و چاقی نیز باید از طریق ایجاد تغییر در شیوه زندگی و داروهای مناسب تحت کنترل قرار گیرند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

تحقیقات نشان داده است که عوامل روانی اجتماعی همچون افسردگی ، انزوای اجتماعی و ضعف حمایتهای اجتماعی همانند عوامل خطر شناخته شده بیماریهای قلبی عروقی نقش عمده ای در ایجاد بیماری ایفا می کنند.

استرسهای حاد همچون ازدست دادن عزیزان ، تصادفات و حملات تروریستی می توانند منجر به آغاز حمله قلبی شوند ولی ارتباط استرسهای مزمن مثل استرسهای کاری وشخصیت تیپ A با آغاز و ایجاد بیماری قلبی عروقی چندان مشخص نیست.

برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تقییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد.

عوامل خطر غیر قابل تغییر

افزایش سن: حدود 83 درصد از کسانی که در اثر بیماریهای عروقی قلب می میرند در سنین بالای 65 سال قرار دارند.

در سنین بالاتر زنانی که دچار حملات قلبی می شوند بیش از مردان در خطر مرگ در هفته های اول بعد از حمله قلبی قرار دارند.

جنسیت(مرد بودن): مردان بیش از زنان و در سنین پایینتری دچار حملات قلبی می شوند. حتی بعد از یائسگی ، با وجودیکه میزان مرگ ناشی از حملات قلبی در زنان زیادتر می شود ، به حد مردان نمی رسد.

توارث ( از جمله نژاد): کودکان والدین بیمار قلبی بیش از دیگر کودکان در خطر بروز بیماری قلبی عروقی قرار دارند.

عوامل خطر قابل تعدیل

مصرف دخانیات: شانس بروز بیماری عروق قلبی در سیگاریها 2 تا 4 برابر غیر سیگاریها است.مصرف سیگار یک عامل خطر مستقل جدی برای مرگ ناگهانی در بیماری عروق کرونر است (2 برابرغیرسیگاریها) .

بالا بودن کلسترول خون: هر چه میزان کلسترول خون بالاتر رود میزان بروز بیماری کرونر قلب افزایش می یابد. اگر عامل خطر دیگر همچون مصرف دخانیات و پرفشاری خون نیز وجود داشته باشد، این خطر بیشتر افزایش می یابد. کلسترول خون افراد به سن ، جنس ، وراپت و نژاد نیز بستگی دارد.

پرفشاری خون: فشار خون بالا میزان بار قلب را افزایش و از این طریق موجب ضخیم شدن و سخت شدن قلب می شود. علاوه براین شانس سکته مغزی ، حمله قلبی ، نارسایی کلیه و نارسایی احتقانی قلب را افزایش می دهد. با وجود عوامل خطر دیگر شانس حمله قلبی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون چندین برابرخواهد شد.

کم تحرکی: زندگی بدون فعالیت یک عامل خطر برا یبروز بیماری عروق کرونر است. فعالیت جسمانی متوسط تا شدید بصورت منظم از بیماری عروق خونی و قلب جلوگیری می کند.

چاقی و اضافه وزن: کسانی که چربی اضافه بخصوص در ناحیه شکمی دارندبیش از دیگران به بیماریهای قلبی دچار می شوند. افزایش وزن منجر به بالا رفتن بار قلب ، افزایش کلسترول خون و بالارفتن فشار خون از یکطرف و کاهش HDL از طرطف دیگر می شود. این عامل خطر بروز دیابت را نیز در افراد افزایش می دهد. با کهش حتی 10 پوند میزان خطر حمله قلبی در افراد چاق کاهش می یابد.

دیابت: دیابت بطور جدی شانس بروز بیماریهای قلبی عروقی را افزایش می دهد. حتی با وجود کنتر قند خون ، دیابت شانس بیماری یقلبی را افزایش می دهد ولی در صورت عدم کنترل این خطر به مراتب بالاتر خواهد رفت.

دیگر عوامل خطر

پاسخ افراد به استرس های روزمره نیز می تواند در ایجاد بیماری قلبی سهم داشته باشد. بطور مثال بعضی از افراد در اثر استرسهای روزمره به مصرف دخانیات روی آورده یا بیش از حد غذا می خورند و بدین صورت خود را در معرض عوامل خطر ثابت شده بیماریهای قلبی عروقی قرار می دهند.

مصرف الکل: نوشیدن زیاد نوشابه های الکلی منجر به افزایش فشار خون و بروز بیماری نارسایی احتقانی قلب می شود. با اینکا بنظر می رسد مصرف الکل در حد متوسط شانس بیماری کرونر قلب را کاهش می دهد ، بعلت عوارض بیشمار الکل توصیه نمی شود که افراد مصرف الکل را شروع ویا میزان آن را افزایش دهند.

در دسترسی به امکانات در اقشار مختلف مردم نابرابری وجود دارد. در نواحی محروم میزان بیماری قلبی بیشتر است ، در عوض درمان و مراقبت در نواحی ثروتمند بیشتر است. باید با علل ریشه ای تهدید کننده سلامت از جمله فقر مبارزه کرد. باید برای افراد کار با دستمزد مناسب فراهم شود. برای کسانی که می خواهند سیگار را ترک کنند ، امکانات درمانی فراهم شود.

حمله قلبي

سکته قلبي ممکن است با يکي از موارد زير خود را نشان دهد:

* ناراحتي سينه ( بيشتر ناحيه پشت جناغ) که به صورت درد، احساس سوزش، احساس خفقان و سنگيني بروز مي کند و ممکن است به فک تحتاني، ناحيه پشت، کتف و يا هر دو دست انتشار يابد. شدت اين علامت در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است از يک سوزش يا درد خفيف تا درد شديد و غير قابل تحمل بروز کند ( فراموش نکنيم سکته قلبي هميشه با درد شديد همراه نيست ، بلکه ممکن است حتي يک سوزش خفيف پشت جناغ که بيش از چند دقيقه طول بکشد، حاکي از بروز سکته قلبي در فرد باشد.

* تهوع ، استفراغ يا تعريق سرد مي تواند با اين درد همراه باشد.
* احساس تنگي نفس ناگهاني
* احساس ضعف مفرط، تپش قلب، سنکوپ( از دست دادن هوشياري و سقوط فرد) به خصوص در افراد مسن، از علائم هشدار دهنده است.

هرگاه يکي از نشانه هاي بالا را به ويژه در افراد ميانسال و مسن مشاهده کرديد موضوع را جدي بگيريد.

سکته قلبي در اثر انسداد رگ هاي تغذيه کننده ماهيچه قلب اتفاق مي افتد. به دنبال اين انسداد ، ماهيچه قلب دچار کمبود خون و در نتيجه کمبود اکسيژن مي شود و زندگي را به خطر مي اندازد.

چرا بسياري از بيماران دچار حمله قلبي در همان دقايق يا ساعت هاي اول پس از بروز نشانه هاي هشدار دهنده فوت مي کنند؟

* يکي از عوارض بسيار مهم سکته قلبي که عمدتا در دقايق اوليه روي مي دهد، اختلال در ريتم طبيعي قلب و بروز ايست قلبي است. ايست قلبي معمولا به دنبال مسدود شدن رگ تغذيه کننده قلب اتفاق ميافتد. در صورتي که در مدت 3 تا 5 دقيقه ، اقدامات احياي قلبي – ريوي شروع نشود، بيمار دچار مرگ خواهد شد. تعجب نکنيم که بسياري از مبتلايان ، تنها پس از چند دقيقه درد يا سوزش قفسه سينه ، دچار ايست قلبي مي شوند.

* يکي ديگر از عوارض بسيار مهم سکته قلبي ، از بين رفتن قسمت وسيعي از عضله قلب و بروز نارسايي است.در نارسايي ، قلب عمل تلمبه اي خود را به سختي انجام مي دهد که اين حالت مي تواند طي روزها ، ماه ها ، يا سال هاي بعد باعث مرگ بيماران شود.

در صورتي که اولين تظاهر حمله قلبي، ايست قلبي – تنفسي باشد، با رسيدن بر بالين بيمار ، دو اقدام اساسي را بايد به سرعت شروع کرد:

* شروع احياي قلبي – ريوي
بر اساس برنامه مشخص آن ( براي يادگيري اين عمليات مي توانيد به بروشورها يا فيلم هايي که توسط اورژانس کشور تهيه شده است مراجعه نماييد.)

* کمک خواستن از اورژانس از طريق تلفن 115
در صورت برخورد با  فرد دچار علايم هشداردهنده قلبي نظير درد قفسه سينه و …. ( که در ابتداي جزوه حاضر شرح داده شد) ، اقدامات اوليه زير را انجام دهيد و از اورژانس 115 تقاضاي کمک نمائيد:

الف: حتي المقدور بيمار را از هرگونه فعاليت اضافي مانند راه رفتن، دويدن، صعود از پلکان و … باز داريد و وي را در وضعيت استراحت کامل قرار دهيد.

ب: سعي کنيد بر روحيه خود مسلط باشيد و تمامي تلاش خود را براي کاهش اضطراب بيمار بکار ببنديد.از سر و صدا کردن، گريه و ساير مواردي که باعث اضطراب بيشتر بيمار مي شود خودداري کنيد.

ج: در موارد درد شديد قفسه سينه ، د صورتي که قرص هاي زير زباني نيترو گليسيرين در دسترس هست ، مي توانيد از آن استفاده کنيد.توجه داشته باشيد که استفاده از اين قرص در بيماران دچار افت فشار خون ممنوع است، بنابراين در صورت امکان ابتدا فشار خون بيمار را اندازه گيري نمائيد. اگر فشار بیمار بيش از 90mmHg بود از قرص زير زباني استفاده کنيد.

د: دادن انواع خوراکي يا مايعات نه تنها کمکي به بيمار نميکندبلکه در بعضي از بيماران مي تواند مضر نيز باشد، بنابراين سعي کنيد از دادن خوراکي و آشاميدني به بيمار اجتناب کنيد.

ه – در صورتي که بيمار ، دچار تنگي تنفس است، وي را در وضعيت نشسته قرار دهيد و پاهايش را از تخت آويزان کنيد.

و- در صورتي که بيمار ، دچار افت فشار خون است وي را در وضعيت خوابيده قرار دهيد و پاهايش را بالاتر از سطح بدن نگهداريد.

ز- انتقال هر چه سريع تر بيمار به مراکز درماني با آمبولانس هاي ويژه اورژانس ، نکته بسيار مهمي است، بنابراين سعي کنيد در اين موارد، زمان را از دست ندهيد.

عوامل خطر سازي که نمي توانيد تغييري در آنها ايجاد کنيد:

 افزايش سن: تقريبا 4 نفر از 5 نفري که بيماريهاي عروقي فوت مي نمايند، 65 سال يا بيشتر سن دارند. در سنين بالاتر ، زناني که حمله قلبي دارند، دو برابر بيشتر از مردان دچار مرگ مي شوند.
 جنس مذکر: مردان در معرض خطر بيشتري از ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي هستند و در سنين پايين تر به اين بيماري دچار مي شوند. اين ميزان نزد زنان حتي پس از يائسگي ( هنگامي که ميزان مرگ زنان به دليل بيماري قلبي افزايش مي يابد) به اندازه مردان نيست.
 توارث ( شامل نژاد) : بچه هايي که والدين آنها دچار بيماري هاي قلبي هستند، احتمال بيشتري براي بيماري قلبي آنان وجود دارد.


عوامل خطرساز اصلي که مي توانيد آنها را تغيير دهيد:

 مصرف دخانيات: خطر بيماري هاي قلبي در افراد سيگاري ، دو تا چهار برابر بيشتر از افراد غير سيگاري است. کشيدن سيگار ، بزرگترين عامل خطر براي ايست ناگهاني قلبي است. سييگاري هايي که دچار حمله قلبي مي شوند نيز با احتمال بالاتر مرگ روبه رو هستند. تماس افراد غير سيگاري با دود سيگار هم ممکن است خطر بيماري قلبي را افزايش دهد.
بالابودن سطح کلسترول خون: خطر بيماري عروقي قلب با افزايش کلسترول بالا مي رود . هنگامي که ديگر عوامل خطر ساز نيز وجود دارند، اين خطر هم بيشتر مط شود. ميزان کلسترول همچنين تحت تاثير سن ، جنس، توارث و تغذيه قرار مي گيرد. 

 

 افزايش فشار خون: افزايش فشار خون، کار قلب را زياد مي کند و موجب بزرگي قلب و ضعف آن در طول زمان مي شود. همچنين اين مساله ، خطر حمله قلبي، نارسائي کليه و نارسائي احتقاقي قلب را افزايش مي دهد. هنگامي که افزايش فشار خون با چاقط ، کشيدن سيگار و ديابت همراه باشد، خطر سکته قلبي و مغزي افزايش بيشتري مي يابد.

چاقي و افزايش وزن: چاقي با افزايش کلسترول و تري گليسريدو تحرک کم و… همراه است. بسياري از افرادچاق نمي توانند شرايط خود را تغيير دهند ، اما با کاهش وزن حدود 5 تا 10 کيلوگرم مي توان به کاهش خطر بيماري قلبي کمک کرد.

 
 ديابت: اين بيماري ، به طور جدي خطر بيماري قلبي – عروقي را حتي ( با تحت کنترل داشتن ميزان قند خون ) افزايش مي دهد.بيش از 80 درصد بيماران مبتلا به ديابت به شکلي از بيماري هاي قلبي عروقي تلف ميشوند. اگر ديابت داريد، مهم است که هر عامل خطرسازي را تحت نظر و کنترل داشته باشيد.
استرس ( فشار رواني) : برخي از دانشمندان ، بين خطر بيماري هاي قلبي و وضعيت استرس شخصي، عادات رفتاري و اجتماعي- اقتصادي او ارتباط معني داري قائل هستند. اين عوامل ممکن است تاثيري بر عوامل خطر ساز شناخته شده داشته باشد. 

درمان دارویی در بیماران قلبی

برای کنترل یا پیش ‌گیری از بیماری قلبی ممکن است نیاز به مصرف دارو داشته باشید. داروها ممکن است برای استفاده در درمان یک عامل خطرزا از قبیل فشار خون، کلسترول  یا از بین بردن درد قفسه ی سینه که اغلب همراه با بیماری قلبی است استفاده شود.

اگر شما جزء آن ‌دسته از بیماران هستید که دارو مصرف می‌ کنید، خیلی مهم است که روش زندگی خودتان را برای سلامت قلب خویش تغییر دهید، زیرا عادات سالم روزانه، مقدار نیاز به دارو را در حداقل ممکن نگه می دارد.

داروهای بیماری قلبی

دیجیتال (دیگوگسین)

دیجیتال نگه دارنده ی انقباض قلب است و در مواقعی که قلب قادر به پُمپ کردن خون به حد کافی نباشد، مصرف می شود. همچنین در مواقعی که ریتم قلب دچار بی ‌نظمی‌های سریع می‌ شود، آن را آهسته می ‌کند.

مهار کننده ی آنزیم مبدل آنزیوتانسین

این داروها عوامل عصبی و هومورال را که سبب تنگی بستر عروق محیطی می ‌شوند را بی ‌اثر می کنند و برای درمان فشار خون‌های بالا و در صدمات وارده بر ماهیچه‌ها ی قلب استفاده می ‌گردند.

هم چنین در بهبود صدمات کلیه ناشی از دیابت  در بعضی بیماران استفاده می ‌شود.

بتا بلوکرها

این داروها ضربان قلب را کاهش داده و نیروی هر ضربه ی قلبی را کم می کنند. هم چنین برای بهبود فشار خون‌های بالا و درد قفسه ی صدری و پیش گیری از تکرار حملات قلبی استفاده می ‌گردند.

نیترات‌ها (شامل نیترو گلیسرین)

این دسته داروها رگ ‌های خونی را گشاد می کنند و درد قفسه ی صدری را کاهش می ‌دهند.

مهار کننده ی کانال‌های کلسیمی

این دسته ی دارویی هم رگ ‌های خونی را گشاد می ‌کنند. هم‌ چنین برای درمان فشار خون‌های بالا و درد قفسه ی صدری مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

مدرها (قرص‌های ادرار آور)

برای کم کردن مایعات بدن در فشار خون‌های بالا استفاده می‌ گردد.

داروهای پایین آورنده ی کلسترول خون

برای کم کردن سطح LDL یا کلسترول بد در خون و هم چنین بعضی از آن ها برای بالا بردن HDL یا کلسترول خوب  استفاده می گردد.

آسپرین

آسپرین امروزه به عنوان داروی عجیبی شناخته شده است که می تواند به کاهش خطر حملات قلبی یا سکته ی مغزی  برای کسانی که در حال حاضر یکی از آن ها را دارند، کمک کند.

هم چنین این دارو توانسته به باز نگه داشتن سرخرگ ‌های افرادی که قبلاً عمل‌های بای پس عروق کرونر یا دیگر اعمال جراحی برای رفع انسدادهای سرخر‌گ‌ ها را داشته‌اند، از جمله آنژیوپلاستی، کمک کند.

هم‌ چنین آسپرین در اورژانس به افرادی که مشکوک به سکته ی قلبی یا مغزی هستند داده می شود.

به هر حال اثر آسپرین در پیش گیری از حملات قلبی و مغزی در افرادی که هنوز هیچ ‌گونه سابقه ی بیماری قلبی و مغزی ندارند، توسط موسسه ی غذا و دارو تایید نشده است، حتی ممکن است مصرف آن در کسانی که مخصوصاً هیچ ‌گونه خطر بیماری قلبی را ندارند، مضر نیز باشد.

آسپرین یک داروی قوی است، ولی عوارضی هم دارد. این دارو می ‌تواند شانس شما را برای ابتلا به زخم معده،  بیماری کلیوی، بیماری کبدی  و صدمه ی مغزی به دنبال خونریزی زیاد کند. هم چنین می‌ تواند با سایر داروها واکنش دهد و اثرات مخربی بر جا گذارد.

اگر شما جزء افرادی هستید که می ‌خواهید آسپرین را برای درمان یا پیش ‌گیری از بیماری‌های قلبی استفاده کنید، در مرحله ی اول با پزشک معالج خود مشورت نمایید. تنها پزشک شماست که با دانستن تاریخچه ی مصرف دارویی و هم چنین شرایط و سلامت عمومی شما در حال حاضر، می ‌تواند قضاوت درستی از سودمندی مصرف آسپرین برای شما داشته باشد.

در مجموع آسپرین می‌ تواند برای گروهی از زنان که بیماری قلبی دارند، سودمند باشد، اما برای اغلب زنان که در سلامتی کامل بسر می ‌برند، توصیه نمی ‌شود.

هورمون درمانی بعد از یائسگی

قبلا هورمون درمانی در خانم‌هایی که مشکلات قلبی داشتند، برای کاهش خطر حملات قلبی استفاده می ‌شد. اما تحقیقات اخیر نشان داده خانم‌هایی که بیماری قلبی دارند، نبایستی از این نوع درمان استفاده کنند. این درمان شامل هورمون های استروژن + پروژسترون، یا فقط استروژن می‌ باشد.

تحقیقات نشان داده خانم‌هایی که بیماری‌ قلبی دارند و درمان استروژن + پروژسترون دریافت داشته‌اند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سکته ی قلبی، ایجاد لخته ی خون در رگ ها،  سکته ی مغزی و سرطان پستان  هستند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل

Leave a comment