پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران

دانلود پایان نامه

۱-۱-۱- مفهوم هماهنگی استراتژیک

هر یک از سیستم های موجود در سطوح استراتژی سازمان هم باید با زیر سیستم های خودش (هماهنگی درونی) و هم باید با سطوح بالادست و سیستم های هم تراز خودش (هماهنگی بیرونی) هماهنگ باشد تا موضوعات مدیریت تجلی پیدا کرده و باعث ایجاد هم افزایی جهت رسیدن به هدف های سازمان شود (اعرابی, ۱۳۸۵). به عنوان مثال در خصوص واحد کاردی منابع انسانی, باید استراتژی های منابع انسانی با استراتژی سطح شرکت, استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی سایر واحدهای کارکردی (وظیفه ای) مانند تولید, بازاریابی, مالی, سیستم های اطلاعاتی, تحقیق و توسعه هماهنگ باشد (هماهنگی بیرونی) . از طرف دیگر,استراتژی زیر سیستم های منابع انسانی (تامین نیروی انسانی, ارزیابی عملکرد پاداش, توسعه منابع انسانی و روابط کارکنان) نیز با استراتژی های واحد های کارکردی منابع انسانی هماهنگ باشد (هماهنگی درونی), هر یک از هماهنگی های درونی و بیرونی می توانند به صورت عمودی و افقی نیز در نظر گرفته شودند که ۴ نوع هماهنگی نتیجه می شود. هماهنگی های بیرونی عمودی, بیرونی افقی, درونی عمودی و درونی افقی (آرمسترانگ, ترجمه اعرابی و ایزدی, ۱۳۸۴: ۷۴- ۶۶)

سازمان ها باید بتوانند تشخیص دهند آیا جهتی را که برای نزدیک شدن به “وضعیت مطلوب” انتخاب کردند جهت درستی است یا نه؟ و بدین منظور, هماهنگی معیار صحت است, هماهنگی به معنی هم سویی, سازگاری تناسب با جهتی خاص است. به عبارتی دیگر تطابق داشتن یک کیفیت دیگر و در جهت خاص که به هدف مشترک می انجامد (اعرابی, ۱۳۷۱: ۱۲-۱)

هماهنگی می تواند هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک برقرار شود. هماهنگ عملیاتی داری زمان و مکان می باشد ولی هماهنگی استراتژیک ورای زمان و مکان است. ویژگی ورای زمان و مکان “وضعیت مطوب” و “استراتژی حرکت” و بهره گیری از شاخص هایی که بر اساس آنها تعریف شده اند موجب ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیه شناسایی ها, توصیفات و طراحی ها می شود و از هر گونه تشت و تلون در حرکت جلوگیری می کند (اعرابی, ۱۳۷۰: ۲۸)

برقراری هماهنگی استراتژیک همواره با تغییرات همراه است و این تغییر از سطح استراتژیک شروع می شود, بررسی عوامل محیطی و سازمانی, تغییرات استراتژیک مطلوب (مورد انتظار) را نمایان می کند. تهدیدهای محیطی و نقاط ضعف داخلی “ضرورت تغییر” را بوجود می آورند. از طرف دیگر, فرصت های محیطی و نقاط قوت داخلی “ایده” برای تغییر را مشخص می سازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش موثرند ؟

ویژه :

رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

رابطه ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد

Leave a comment