پایان نامه نامه نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم وفنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ترافیک

موضوع :‌

نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر

ستان بجنورد

استاد راهنما :‌

دکتر محمدرضا احدی

استاد مشاور :

سرهنگ ابراهیم اسدیان

اردیبهشت 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

راه و وضعیت‌ هندسی‌ و ‌فنی آن به عنوان یکی از ارکان ترافیک نقش مهمی در وقوع تصادفات دارد و هزینه تصادفات به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اولویت‌بندی پروژه‌های اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز مطرح است. این پژوهش به بررسی نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون‌شهری در شهرستان بجنورد می‌پردازد. به منظور تبیین اصلاح هندسی، فرآیند تحلیل مدیریت سیستم تشریح و مدل‌های مختلف اصلاحات هندسی در ایران و سایر کشورها تشریح گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نوع میدانی بوده و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها به طریق کتابخانه‌ای ‌و ‌میدانی(حضور در معابر موردنظر و بررسی چگونگی طرح‌های اجرا شده در تطابق با نظر مشاور و هم‌چنین کنترل input و output معابر و زمان‌سنجی آن‌ها) می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل واریانس متناسب با فرضیات تحقیق استفاده شده‌است. نتایج این تحقیق که مربوط به کلیه اصلاحات هندسی شهر بجنورد در سال 1388 می‌باشد، نشان می‌دهد که میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی در دو وسیله با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی تنها در علت‌های عدم‌رعایت حق‌تقدم و تغییر مسیر ناگهانی با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی تنها در زمان‌های 9 تا 12 و 12 تا 15 با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی تنها در نحوه برخورد جلو به پهلو با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند.

کلمات کلیدی: مهندسی‌ترافیک- اصلاحات‌هندسی- تصادفات درونشهری – بجنورد

 

مقدمه

وجود انواع تخلفات ترافیکی سواره و پیاده از مشکلات حاد بسیاری از شهرهای دنیاست. براساس آمار و اطلاعات موجود، میزان تخلفات‌ ترافیکی و در نتیجه آن تصادفات منجر به فوت در جوامع‌شهری کشورهای در ‌حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیش از بیست برابر می‌باشد. این در شرایطی است که میزان اختلاف در حال افزایش است(محمودزاده وهمکاران.1384).

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که علت تصادفات حاصل تداخل پیچیده عوامل مربوط به وسیله‌نقلیه، عوامل‌انسانی، جاده و محیط آن است. هر یک از این عوامل ریشه‌ها و طبیعت‌های خاص خود را دارد و تحقیق در مورد آن‌ها امری دشوار و دقیق می‌باشد رویکرد مرسوم در پرداختن به ایمنی‌راه در قالب سه شاخه زیر انجام می‌گیرد:

  • مهندسی،
  • اعمال‌قانون،
  • آموزش.

متخصصان مختلف،وزن‌های متفاوتی برای این اقدامات قائل می‌شوند مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تصادفات نشان می‌دهد که در سطح ماکرو رشد روز‌افزون وسایل‌نقلیه و شهرنشینی و در سطح میکرو هندسه ‌راه نقش مهمی در وقوع تصادفات ایفا می‌کند. به عنوان یک راهبرد بلندمدت با توسعه سیستم حمل‌و‌نقل عمومی می‌توان مانع رشد نامتناسب تعداد وسایل‌نقلیه شخصی و درنتیجه کاهش‌ تعداد تصادفات گردید. اما در کوتاه ‌مدت می‌توان اقدامات دیگری را انجام داد؛ ازجمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود (آیتی،1381).

  • بهبود مشخصات فنی ‌راه‌ها،
  • ساماندهی‌ ترافیک،
  • آرام‌سازی‌ ترافیک.

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا نقش اصلاحات هندسی انجام شده معابر شهری بجنورد را بر تصادفات ترافیکی بررسی نماییم.

1-2- بیان مسأله

با توسعه شهر نشینی و افزایش گرایش به استفاده از وسایل‌نقلیه خصوصاً شخصی و عدم امکان گسترش هماهنگ معابر‌شهری و زیر‌ساخت‌های آن با ازدیاد وسایل‌نقلیه رفته‌رفته بر حجم ترافیک افزوده شده و پیامدهایی هم‌چون پارک و توقف‌های زائد وسایل نقلیه در حاشیه معابر به صورت‌های مختلف باعث کندی حرکت، اختلال در نظم ترافیک، افزایش تصادفات، اتلاف وقت، افزایش مصرف سوخت آثار ناخوشایندی بر رفتار انسان‌ها خصوصاً کاربران ترافیکی می‌گذارد. هر شهر به عنوان یک کل متشکل از کاربری‌هایی است که در کنار یکدیگر زمین‌های شهری را شکل می‌دهند که هر یک از این کاربری‌ها به اقتضای نیاز شهروندان و خصوصیات فیزیکی شهر متفاوت از یکدیگر می‌باشند. شبکه معابر در شهرها کمتر از یک سوم از کل زمین‌های شهری را به خود اختصاص داده است و استخوان‌بندی شهر را تشکیل می‌دهد. در شکل‌گیری و ساخت مورفولوژی شهر هر یک از عناصر طبیعی و انسانی نقش به‌سزایی دارند که در این میان عوامل انسانی، شبکه معابر و خیابان‌ها و در مجموع شبکه‌های ارتباطی یکی از مهم‌ترین عوامل در بروز تصادفات در یک شهر می‌باشند.

1-2-1- هزینه‌های تصادفات ترافیکی ایران در سال‌های 1376 الی 1386

جدول 1-1: آمار تعداد تصادفات، مجروحین، فوت‌شدگان و هزینه سالیانه بین سال‌های 1386- 1376

سالمجروحینفوت‌شدگانتعداد‌تصادفهزینه سالیانه (میلیارد تومان)
1376137476136092271603127
1377158578149812201923573
1378182096154822208914020
1379216600170592922304717
1380235132197273468535179
1381167374218734480624062
13822221982221985548495234
1383245539260876280325671
1384274228277807811956269
1385276762275667988086304
13862450002291882887218000

هزینه‌های ترافیکی در ایران نشان می‌دهد که هر سال افزایش می‌یابد و از 3127 میلیارد تومان در سال 1376 به 18000 میلیارد در سال 1386 رسیده است. هم‌چنین براساس جدول 1-1 تعداد مجروحین نیز از 137476 در سال 1376 به 245000 در سال 1386 رسیده، تعداد کل تصادفات نیز از 227160 به 828872 افزایش و تعداد فوت‌شدگان از 13609 به 22918 رسیده است(پژوهشکده حمل ونقل1391).

شهر بجنورد نیز که به مدت 6 سال است به عنوان مرکز استان خراسان‌شمالی و یکی از شهرهای پرترافیک استان می‌باشد از این امر مستثنی نبوده، ویژگی‌های معابر این شهر و فرهنگ ترافیکی خاص آن و عوامل دیگری هم‌چون نوپا بودن استان، افزایش مهاجرت به مرکز استان، گسترش ادارات و تأسیس ادارات کل، محدودیت در تعریض معابر به لحاظ مالی و ملاحظات زیست‌محیطی و وجود اشجار تنومند در حاشیه معابر، وجود پاساژها و مراکز خرید در هسته مرکزی و پراکندگی آن، ضعف کمی‌ و ‌کیفی سیستم حمل‌و‌نقل عمومی در خدمات‌دهی مطلوب به شهروندان باعث گرایش مردم به استفاده از وسایل‌نقلیه شخصی و نهایتاً افزایش تردد در هسته مرکزی شهرگردیده است و نبود پارکینگ‌های عمومی کافی باعث توقف غیرمجاز به صورت‌های مختلف هم‌چون توقفات دوبله، توقف ممنوع، ایستادن ممنوع، پارک در ایستگاه‌های اتوبوس، تاکسی و معلولین، حریم تقاطع‌ها و میادین و گردیده، که در نتیجه آن شاهد ترافیکی سنگین و پرحجم و افزایش تصادفات در هسته مرکزی شهر می‌باشیم.

لذا می‌طلبد تحقیقی در این‌زمینه صورت پذیرد، که در این تحقیق به بررسی نقش اصلاح هندسی معابر شهری بر تصادفات ترافیکی شهر بجنورد می‌پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

Leave a comment