پایان نامه میزان انطباق میان برنامه های آموزشی با مدلهای شایستگی زنان و مردان

دانلود پایان نامه

نظریه فرافوردیسم

فوردیسم 

نظام تولید فوردیسم در اوایل قرن بیستم به وسیله صنعتگر آمریکایی هنری فورد در کارخانه ماشین سازی فورد به کار گرفته شد. هنری فورد با تغییر روش های انجام کار، نظام تولید انبوه را به عنوان یک روش جدید عرضه کرد که در نهایت به روابط اجتماعی از تولید منجر گردید که مصرف انبوه کالاها را فراهم نمود (مهرعلی زاده، ۱۳۸۴). «به عبارت دیگر نظام تولید فوردیسم یک توسعه همگون بین تولید انبوه و مصرف انبوه را در بر داشت. این نظام منجر به تولیداتی با استاندارد بالا، هزینه کم، و سود دهی بالا شد. تخصص کارکردی و یکپارچگی سلسله مراتب دو اصل اساسی کار در نظام تولید فوردیسم می باشد» (صالحی عمران، ۱۳۸۶).

هدف در نظام فوردیسمی، جداسازی کارگران ساده از اقلیت کارگران فنی بود. همچنین در این نـظام تـلاش می شد تا مهارت و برنامه ریزی از کارگران سلب و به ماشین محول گردد. که این کار از طریق تعریف دامنه مشاغل به صورت بسیار محدود، تعیین مشاغل بواسطه ماشین آلات به جای توجه به فرایند و محصول و همچنین مهارت زدایی از کارگران برای کم اهمیت جلوه دادن کار آنان، صورت می گرفت.

در الگوی فوردیسم، نیروی انسانی به لحاظ ماهیت مشاغل از مهارتهای سطح پایینی برخوردار بودند. کارگران تنها در انجام یک شغل مهارت کسب می کردند و به همین خاطر نیاز چندانی به کارآموزی احساس نمی شد. در واقع نظام تولید فوردیسم، نیروی انسانی را به عنوان عنصری از تولید فرض می کند که می توان شغل او را مطابق با نیاز ماشین و براساس قواعد و مقررات سازماندهی کرد (مهر علی زاده، ۱۳۸۴).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment