پایان نامه مقایسه دو داستان «کیمیا خاتون» اثر سعیده قدس و «دختر مولانا» از موریل موفروی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه:

مقایسه دو داستان «کیمیا خاتون» اثر سعیده قدس و «دختر مولانا» از موریل موفروی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:

مقدمه و پیشینه تحقیق

موضوع رساله، مقاﯾﺳﮥ دو داستان «کیمیا خاتون» اثر سعیده قدس و «دختر مولانا» از موریل موفروی است. با توجّه به اینکه این دو کتاب بر اساس داده های یکسان تاریخی نوشته شده اند، امّا در بیان روایت داستانی هر کدام تفاوت هایی با یکدیگر دارند هدف ما بررسی این نکته است که تا چه اندازه داده های تاریخی دست و پای آنها را در بیان روایت باز یا بسته گذاشته اند.

از آنجا که رابطﮥ شمس با کیمیا خاتون تحت تأثیر روابط شمس با مولانا شکل گرفته است و از طرفی کیمیا خاتون دختر خواندۀ مولاناست، برای شناخت بهتر این شخصیّت ها، آشنایی با رابطۀ شمس و مولانا نیز لازم است. چراکه اطلّاعات ما از شخصیّت شمس و کیمیا خاتون محدود به منابعی است که یافته های خود را از زندگی مولانا و روابط او با شمس گرفته اند.

اگرچه اساساً دو داستان مذکور بی توجّه به منابع تاریخی نوشته نشده اند، با این حال شاهد نگرش های تازه- ای به شخصیّت ها و تفاوت هایی در بیان روایت هستیم. یکی از اهداف اصلی ما دریافت منشأ این دخل و تصرّف ها و چگونگی ایجاد آن ها در شخصیّت پردازی و بیان روایت است. برای این کار  به بررسی و مقاﯾﺳﮥ این دو داستان می پردازیم، تا از خلال این مقایسه به دید وسیع و روشن بینانه تری از این دو شخصیّت دست پیدا کنیم.

پس از از ابتدانامه سلطان ولد- که به دلیل  عدم دسترسی، مورد مطالعه قرار نگرفت-  یکی از منابع کهن روایی و دست اوّل رسالۀ سپهسالار است. امّا، از آنجا که نویسنده از شاگردان و مریدان مولاناست و در بیان برخی نکات و وقایع اغراق می کند، باور داشت صرف سخن او به دور از اشتباه نخواهد بود. کتاب او سعی در برجسته کردن و برتر نشان دادن شخصیّت مولانا و سپس شمس دارد. وقایع زیر بار ارادت شاگردانه دستخوش تغییراتی می شود و به صورت مدح و مبالغۀ بسیار جلوه گر می شود. بنابراین بهتر است از دیگر منابع مربوط به این موضوع نیز بهره برد و به تطبیق وقایع پرداخت.

ظهور شمس با تحوّل روحی مولانا همراه می شود لیکن کسانی که از بصیرت کافی برای درک این واقعه بی- بهره اند، زبان به طعن می گشایند چون از حقیقت احوال مولانا و شمس بی خبرند. از کیمیا خاتون سخنی اندک به میان می آید و  شخصیّت او در سایۀ ستبر مولانا و سپس شمس  رنگ می بازد. توصیفات کتاب کلّی است.

از دیگر منابع تاریخی دربارۀ موضوع مورد نظر مثنوی ولدی نوشتۀ فرزند مولانا –بهاء الدین- است در این کتاب سرگذشت مولانا و ظهور شمس به زبان شعر به تصویر کشیده شده است. ابتدا نکاتی دربارۀ ویژگی های شمس و مولانا و رابطۀ آن دو ذکر می شود و در ذیل آن ها عباراتی منظوم برای تأیید مطالب آورده می شود. در بیشتر جاهای کتاب شاهد نفوذ و سیطرۀ شمس هستیم.

نویسنده صفاتی را که به اولیا نسبت می دهد برای شمس بر می شمارد و بدین گونه او را از اولیا می داند. به عنوان مثال در قسمتی از کتاب آمده است:

   «در بیان آنکه چنانکه موسی علیه السلام با قوّت نبوّت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود مولانا قدّسنا الله بِسرّه العزیز با وجود چندین فضایل و خصال و مقامات و کرامات و انوار و اسرار که در دور و طور خود بی نظیر بود و مثل نداشت طالب شمس الدین تبریزی قدس الله سره العزیز گشته بود.» (ولد،  33:1376 .)

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment