پایان نامه سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

بحث و نتیجه­ گیری

 

۵-۱- مقدمه

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفت. برای انجام این پژوهش تعداد ۱۳۵ نفر از بیماران مبتلا به سرطان در شهر شیراز انتخاب و به پرسش­نامه­های مورد نظر پاسخ دادند که نتایج حاصل از آنها بطور مفصل در فصل چهار ارائه شده است که این نتایج به طور خلاصه گویای آن است که همه­ی متغیرهای پیش­بین پژوهش در پیش­بینی سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی تاثیر معنادار دارند. در این فصل ابتدا به بحث و بررسی نتایج حاصل از پژوهش پرداخته خواهد شد و سپس محدودیت­های پژوهش و در انتها پیشنهادات پژوهشی و کاربردی مورد نظر ارائه خواهد شد.

 

 

۵-۲-  بحث در مورد فرضیه­های پژوهش

 

۵-۲-۱- فرضیه اول: راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.

نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل داده­های فرضیه­ی اول پژوهش نشان می­دهد که  از بین راهبردهای مقابله دینی تنها راهبرد مقابله دینی منفی به طور مثبت و معنادار به پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی می­پردازد، به این معنا که استفاده از راهبرد  مقابله دینی منفی با کاهش سلامت روان در ارتباط می­باشد و اعمال دینی، ارزیابی خیرخواهانه، راهبرد مقابله فعال و راهبرد مقابله منفعل تاثیر معناداری در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی نداشته­اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی.

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

  1. بررسی پیش­بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای راهبردهای مقابله دینی
  2. بررسی پیش­بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای رضایت زناشویی
  3. بررسی پیش­بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

Leave a comment