پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه امامیه

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

موضوع:

تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه امامیه

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1                                                                                               

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

ب) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 4

ج) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

د) فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

و) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 7

ز) ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول: کلیات(تعاریف، مفاهیم و تاریخچه)

1-1 معنای لغوی اجتهاد …………………………………………………………………………………………. 9

1-2 اجتهاد در اصطلاح شرعی ……………………………………………………………………………….. 10

1-3 فقه در لغت و اصطلاح شرعی …………………………………………………………………………. 11

1-4 تعریف امامیه ……………………………………………………………………………………………….. 13

1-5 آیات الاحکام ………………………………………………………………………………………………. 13

1-6 تاریخچه اجتهاد ……………………………………………………………………………………………. 14

1- 6-1 الف) دوره تشریع…………………………………………………………………………………….. 14

1-6-2 ب) دوره تفریع…………………………………………………………………………………………. 15

1-7 سیر فقه و اجتهاد در تاریخ اسلام……………………………………………………………………….. 17

1-8 پیوند فقه واجتهاد………………………………………………………………………………………….. 18

1-9 ریشه دینی اجتهاد………………………………………………………………………………………….. 19

1-10 اجتهاد و چگونگی آن ………………………………………………………………………………….. 20

1-11 آموزش صحیح اجتهاد…………………………………………………………………………………… 20

1-12 اصل اجتهاد از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………. 21

1-13 مقدمات اجتهاد……………………………………………………………………………………………. 22

1-14 آیا اسلام اجازه ی اجتهاد را در هر عصری و برای هر فرد مید هد یا تنها برای برخی افراد یا عصرها اجازه می دهد؟ ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

1-15انوع اجتهاد…………………………………………………………………………………………………. 26

1-15-1 اجتهاد مشروع………………………………………………………………………………………… 26

1-15-2 اجتهاد ممنوع …………………………………………………………………………………………. 27

1-16 اجتهاد دارای دو معنا و مفهوم است…………………………………………………………………. 29

1-16-1 الف) اجتهاد از راه رای و تفکر شرعی …………………………………………………………. 29

1-16-2 ب) اجتهاد از راه منابع شرعی…………………………………………………………………….. 29

1-17 روند آینده حرکت اجتهاد چیست؟ ………………………………………………………………….. 29

1-18 فقه و اجتهاد در عصر غیبت ………………………………………………………………………….. 30

1-19 منابع فقه از دیدگاه شیعه ………………………………………………………………………………. 31

1-20 منابع اجتهاد و دیدگاه ها ………………………………………………………………………………. 33

1-21 نمونه هایی از مسائل فقهی و اجتهادی از منظر فقها شیعه و اهل سنت ……………………… 34

1-21-1 احکام وضو …………………………………………………………………………………………… 34

1-22 اجتهاد واجب کفایی ……………………………………………………………………………………. 36

فصل دوم: تاثیر مکان و زمان و عرف و احوال آدمیان در اجتهاد

2-1 عوامل تحول اجتهاد………………………………………………………………………………………… 39

2-2 مفاهیم زمان و مکان……………………………………………………………………………………….. 39

2-3 معنای لغوی مکان………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-1 نمونه هایی از نقش تحول مکان در تحول اجتهاد..42

2-4 معنای لغوی زمان………………………….43

2-4-1 نمونه هایی در زمینه تحول اجتهاد با تحول زمان………………………………………………… 43

2-5 معنای لغوی عرف………………………………………………………………………………………….. 44

2-5-1 نمونه ای از نقش تحول عرف در تحول اجتهادی……………………………………………….. 45

2-6 نقش احوال آدمیان در تحول فقه اجتهادی…………………………………………………………….. 46

2-6-1 نمونه ای از تحول آدمیان در تحول فقه اجتهادی 46

2-7 اسلام و مقتضیات زمان…………………………………………………………………………………… 46

2-8 نقش زمان و مکان در اجتهاد……………………………………………………………………………. 47

2-9 دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد…………………………………………………………….. 48

2-9-1 احکام و قوانین ثابت و پایدار……………………………………………………………………….. 48

2-9-2 احکام متغییر و غیر ثابت……………………………………………………………………………… 48

2-10 مفهوم نسخ در احکام……………………………………………………………………………………. 49

2-11 علت تغییر قبله مسلمانان………………………………………………………………………………. 51

2-12 مفهوم تاثیر گذاری زمان و مکان……………………………………………………………………… 52

2-12-1 تبعیت احکام اسلام از ذوق و سلیقه…………………………………………………………….. 52

2-12-2 تبعیت احکام دینی از پدیده های جدید اجتماعی، صنعتی و علمی……………………….. 53

2-12-3 تاثیر به معنای تغییر و نسخ احکام الله……………………………………………………………. 53

و….

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید  

Leave a comment