پایان نامه بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع :

 بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه :

نقش عمومی حسابداری و گزارشگری مالی ارائه اطلاعاتی سودمند برای توده عظیم استفاده کنندگان برون سازمانی که مبادرات به اتخاذ تصمیمات تخصیص منابع می نماید می باشد . حسابداری و گزارشگری مالی باید اطاعاتی منصفانه د راختیار گذارد تا تخصیص اثر بخش منابع محدود در با برآورده ساختن این نقش در ارتباط هستند و د رجهت مقاصد عام گزارشهای مالی توسط واحد های تجاری ، حرکت می کنند . بیانیه مفاهیم شماره 1 هیات استانداردهای حسابداری مالی سه هدف اساسی برای گزارشگری مالی ذکر کرده است که اولین هدف آن ارائه اطاعاتی است که برای تمام افرادی که درکی متعارف از تجرت و فعالیت های اقتصادی دارند و همچنین افرادی که تمایل به استفاده مناسب از این اطلاعات دارند قابل استفاده باشد . نحوه و میزان استفاده ای که افراد از اطلاعات مالی می کنند ازتنوع فوق العاده ای برخوردار است . از انجا که اطلاعات حسابداری یک ابار است نمیتواند برای افرادی که درک چندانی از آن ندارد افرادی که توانایی یا تمایل به استفاده از آن را ندارند و یا افرادی که از آن استفاده نادرست می کنند قابلیت استفاده چندانی داشته باشد . دومین هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان حاضر و بالقوه و سایر استفاده کنندگان را در ارزیابی مبالغ ، زمان بندی و احتمال دریافت های نقدی آتی حاصل از سود سهام یا بهره و نیز عواید حاصل از فروش ، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام ها کمک نماید .

سومین هدف گزارشگری مالی نیز بر ارائه اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی کمیاب مورد نیاز جهت ادامه فعالیت اقتصادی و همچنین ادعاهای نسبت به این منابع و تغییرات در آنها که از طریق فعالیت های موجد در آمد و سایر فعالیت های تجاری میسر میگردد ، تاکید دارد .

به طور خلاصه سه هدف گزارشگری مالی بر اطلاعات سودمند در تصمیمات سرمایه گذاری و اعتبار دهی تمرکز دارند این اهداف گزارشگری مالی دور نمایی برای حل موارد خالص گزارشگری و حسابداری مالی در اختیار می گذارند آنها با نقش ارائه اطلاعات مالی که در تصمیم گیری های اقتصادی سودمند هستند در ارتباطند و با اینکه آن تصمیمات چگونه باید باشد هیچ ارتباطی ندارند .

تعداد صفحه :150

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment