پایان نامه بررسی ارجاع­ گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی هوانگ

دانلود پایان نامه

 

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی زبانشناسی همگانی

 

بررسی ارجاع­ گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی

هوانگ

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا خرمایی

بهمن 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی ارجاع­گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربردشناختی هوانگ

 

این پژوهش به بررسی ارجاع­گفتمانی در زبان فارسی در چارچوب مدل کاربرد­شناختی هوانگ می­پردازد تا مشخص شود چه چیزی گوینده را قادر به انتخاب صورت مناسب، برای ارجاع به موجودیتی خاص می­کند و چه چیزی شنونده را قادر می­سازد که از یک صورت خاص، مرجع مورد نظر گوینده را شناسایی کند. هوانگ در این مدل سه اصل کمیت، اطلاع­مندی و شیوه را مطرح می­کند و الگوهای توزیع ارجاعی را بیان می­دارد. وی با ارائه این مدل، ادعا می­کند که مدل­های پیشین مطرح شده در ارتباط با ارجاع­گفتمانی، اشکالاتی دارند و مدل کاربرد شناختی خود را کارآمد می­داند. در این پژوهش بر اساس جمع­آوری 794 داده‌ی سوم شخص در زبان فارسی مشخص شد که در622 مورد بین دو اصل کمیت و اطلاع‌مندی توازن برقرار شده و صورت ارجاعی مناسب با توجه به الگوی ارجاعی انتخاب شده‌است و در 172 مورد با توجه به اصل شیوه صورت ارجاعی مناسب انتخاب شده است. پس ظاهراً مدل کاربرد شناختی، کارآمد است. با این حال، این مدل دارای دو اشکال بنیادی است. نخست آن­که این مدل موارد خلاف قاعده را موکول به دلایل خاص می‌کند و مطلب مشخص و واضحی در خصوص این دلایل عنوان نمی‌کند. مشکل دوم از این قرار است که برای پیدا کردن دلایل خاص می­توان به نظریه‌های دیگری در همین زمینه مراجعه کرد که اتفاقاً هوانگ خود به آن‌ها اشاره کرده است و بعضاً مشکلات آنها را برشمرده است.

کلید واژه: ارجاع ­گفتمانی، مدل کاربرد­شناختی، اصل کمیت، اصل اطلاع­مندی، اصل شیوه.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

  • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………2
  • اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………….4
  • هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
  • سوال پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
  • روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
  • چارچوب تحلیلی و ساختار پایان­نامه ………………………………………………………………………6

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-         مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2-         مدل سلسله­مراتبی …………………………………………………………………………………………………..8

2-2-1-  هیندز …………………………………………………………………………………………………………10

2-2-2-  لانگاکر ………………………………………………………………………………………………………..10

2-3-         مدل پیوستگی موضوعی ……………………………………………………………………………………….12

2-3-1-  تای ……………………………………………………………………………………………………………..13

2-3-2-  کلنسی ……………………………………………………………………………………………………….13

2-3-3-  چن …………………………………………………………………………………………………………….16

2-4-         مدل شناختی ………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1-  تاملین و تاملین و پو ………………………………………………………………………………….19

2-5-         نظریه دسترسی …………………………………………………………………………………………………….20

2-5-1-  جاربو …………………………………………………………………………………………………………..22

2-6-         نظریه مرکزیت ……………………………………………………………………………………………………….23

2-7-         مدل کاربرد­شناختی ………………………………………………………………………………………………28

2-7-1-  بلک ول ………………………………………………………………………………………………………30

2-7-2-  شیو و هوانگ ……………………………………………………………………………………………..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment