پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی

گسترش تکنولوژی در جهان چالش برانگیز بوده است . امروزه نگرانی تمامی افراد بر این است که در دنیای رو به رشد امروز چگونه و به چه شکلی می توانیم از پس این همه مشکلات مختلف برآییم ، مشکلاتی که زاییده توسعه بشری است . در این بین قرن بیست و یکم حساسیت های بیشتری را نسبت به دیگر قرن ها شاهد بوده است ، چرا که سرعت نوآوری های علمی و تکنولوژیکی بسیار بیشتر و سریع تر از دوره های قبلی خود بوده است . انچه که امروزه متخصصان به دنبال آن هستند حل این چالش ها می باشد . ورود به قرن بیست و یکم ، همراه با چالش ها و نگرانی های بسیار جدی برای جامعه بشری بوده است که بحران های زیست محیطی ، گرسنگی و سوتغذیه و خشکسالی از آن جمله اند . متاسفانه هیج یک از برنامه های توسعه و تکنولوژی های قرن بیستمی نتوانسته اند تاثیر قاطعی در رفع شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.

بسیاری از متخصصان معتقدند که می توان امروزه با مدد جویی از تکنولوژی هایی که بشر در این زمانه بدست آورده بر برخی از مشکلات بشری چیره شد . از جمله این نوآوری های تکنولوژیکی فناوری اطلاعات است . دولت ها امید دارند تا با کمک تکنولوژی های اطلاعاتی بر بسیاری از این مشکلات فایق آیند و بتوانند در این رهگذر مسیر توسعه را شتاب بخشند . تکنولوژی های اطلاعاتی می توانند در مواجه با این چالش ها نقش اساسی داشته باشند و این نظر تا آنجا پیش رفته است که جامعه اطلاعات مدار(دانش مدار) به عنوان الگوی توسعه جهانی معرفی شده است . بر ابن اساس جوامع و ملت ها را می توان بر مبنای شاخص ارزش و دسترسی به اطلاعات در آن جامعه مورد بررسی و طبقه بندی قرار داد . دسترسی به اطلاعات در یک جامعه دانش مدار بدان معناست که تمامی افراد جامعه در هر موقعیت مکانی و زمانی دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود داشته باشند . در چنین جامعه ای دسترسی به اطلاعات حق افراد و در عین حال ابزار و شاخص توسعه محسوب می شود . یکی از بارز ترین ابعاد تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب اطلاعاتی در دو دهه اخیر مفهوم دولت در جامعه اطلاعاتی و در مقیاس محدود تر دولت الکترونیک می باشد (شیرکوند؛۱۳۸۴؛۳)

در این بحث ها سخن از حق است ، صحبت از به رسمیت شمردن حق تمامی دولت ها و تمامی افراد برای بهره برداری از فناوری اطلاعات به جهت حل مشکلات خود است و شاید به همین دلیل باشد که دولت الکترونیکی یکی از زیر بناهای توسعه جامعه مدنی محسوب می شود. آن چه که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم بررسی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در دولت ها به جهت استفاده از حق توسعه فناوری اطلاعات در هر روستا و برای هر فرد روستایی است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

۲- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

۳- شناسایی میزان استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

۴- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد

Leave a comment