پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

۱-۶ تعاریف اصطلاحات ومفاهیم

۱-۶-۱ تعاریف نظری

اضطراب

احساس مبهم و ناخوشایندی است که غالباً منبع آن برای افراد ناشناخته است(اسپرینگل[۱] ،۲۰۰۴).

بک ( ۱۹۹۰) در تعریف اضطراب ، اضطراب را آسیب شناختی ، ناشی از برآورد اضافی و مکرر خطر در یک یا دو مورد از ابعاد زیر می داند:

  • برآورد اضافی وقوع رویداد ترس آور.
  • برآورد اضافی وخامت یا شدت رویداد ترس آور.
  • دست کم گرفتن توانایی های خود برای کنار آمدن با مشکل.
  • ناچیز شمردن احتمال کمک از سوی شخص دیگر ( گنجی، ۱۳۸۹).

اضطراب اختلال رنج آوری است که یا به یک موقعیت ضربه آمیز کنونی ویا با انتظار خطری که منشأ آن مشخص نیست وابسته است( فتحی آشتیانی،۱۳۸۸).

افسردگی

افسردگی اصطلاحی است که به مجموعه رفتارهای اطلاق می شود که عناصر مشخص آن کندی در حرکت و کلام است . گریستن ، غمگینی ، فقدان پاسخ های فعال ، فقدان علاقه ، بی خوابی ، بی اشتهایی از دیگر علائم آن است( بک ، ۱۹۶۷ به نقل از قاسم زاده ، ۱۳۸۶). افسردگی حالتی در خلق است که با کاهش حرمت خود ، احساس بی کفایتی ، عدم شایستگی و برداشت نا مطلوب از خویشتن همراه است( فتحی آشتیانی،۱۳۸۸). افسردگی شامل خلق ناشاد (نا امیدی ، غم، اندوه ، ناراحتی و نگرانی) و فقدان علاقه ولذت ، تقریباً در همه فعالیت های عادی وسرگرمی های فرداست(ساراسون،۱۹۸۷).

 

 

تعارضات زناشویی

عبارتست از یک ناهماهنگی و واکنش کلامی یا فیزیکی به دو صورت مخرب یا سازنده که از ناحیه زوجین صادر می شود (یانگ و لانگ ۲۰۰۸). اختلاف نظر چالش انگیز بین زوجین هنگام تصمیم گیری که رضایت یکی و عدم رضایت دومی را به همراه آورد.

[۱] – Sprengel

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

۳- آیا اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی در مراجعین است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

Leave a comment