پایان نامه اثر قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور مالیاتی

دانلود پایان نامه

۲-۴-۱-             مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی

مطابق هر یک از این سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، سه نوع فلسفه یا دیدگاه اساسی وجود دارد. دیدگاه های فوق عبارتند از :

۱- دیدگاه کلاسیک[۱]:

مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. این بدان معنی است که نه شما و نه کارکنانتان و نه هیچ کس دیگر نباید به جامعه فکر کند، بگذارید که خودخواه به نظر برسید. فراموش نکنید که سود شما مثل اکسیژن است. اگر به موقع به شما نرسد، شما می میرید و نمی توانید هیچ کار دیگری انجام دهید (نیکومرام، محمدیان ساروتی ۱۳۸۸: ۱۳۱۱).

بر طبق این رویکرد، تنها مسئولیت اجتماعی سازمان ها حداکثر کردن سود می باشد. مشهور ترین طرفداران این رویکرد، اقتصاد دان برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن است. پیروان این رویکرد معتقدند که هر زمان مدیریت تصمیم بگیرد تا منابع سازمان را برای جامعه خرج کند، هزینه اضافی به شرکت تحمیل خواهد نمود. این هزینه ها در نهایت یا به واسطه افزایش قیمت کالاها و خدمات به مشتریان منتقل می شود و یا به واسطه کاهش سود سهام به سهامداران آسیب می رساند (تقی زاده، سلطانی، ۱۳۸۹: ۹۸).

۲- دیدگاه مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن :

این نظریه از تجارت آزاد حمایت می کند و سعی دارد آن را حفظ کند. از سوی دیگر این واقعیت را نیز قبول دارد که موسسه های بازرگانی از طرف جامعه مجاز به فعالیت شده اند و لذا باید در برابر آن پاسخگو باشند. بنابراین، نظریه مذکور به موسسات توصیه می کند که برای جلوگیری از آثار منفی اقدامات خود بر جامعه، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ؛ به عنوان مثال یک موسسه باید برای حصول اطمینان از این که اقداماتشان موجب آلودگی محیط زیست نمی شود از منابع مناسب استفاده کند (کارنامی، ۱۳۸۷: ۳۶).

۳- دیدگاه عمومی:

این دیدگاه دارای دامنه گسترده تری از دیدگاه های قبلی می باشد، سازمان های کسب و کار را به عنوان شرکای جامعه و نهادهای عمومی تعریف کرده و معتقد است: حتی سازمان های غیر حکومتی هم ملزم به حل مسائل و مشکلات جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عمومی افراد در کنار سایر سازمان های حکومتی هستند. در این دیدگاه سازمان ها و مدیران آنها متعهد می شوند به همان اندازه که هدف های شخصی خود را دنبال می کنند، هدف های بشر دوستانه را پیگیری کنند (نیکومرام، محمدیان ساروی، ۱۳۸۸: ۱۳۲). سازمان ها باید هم رفاه عمومی و هم منافع خود را مد نظر داشته باشند، زیرا از منابع کمیاب همین مردم استفاده می کنند و جامعه ما محیط مناسبی برای تحصیل سود آنها به وجود آورده است. لذا موسسات باید خدمتگزار عموم مردم باشند (مهری کارنامی، ۱۳۸۷: ۳۶).

۲-۵-         دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازمان

۲-۵-۱-             دلایل موافقین مسولیت اجتماعی

دلایل موافقت نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها، از مزایای بالقوه که نصیب سازمان ها و جامعه می شود، ناشی می شود. یکی از دلایل مذکور این است که انجام مسئولیت اجتماعی باعث میشود سازمان در بلند مدت به منافع خود دست یابد ؛ از سوی دیگر فعالیت های اجتماعی باعث می شود، دولت دخالت کمتری در مسائل داشته باشد که این نیز در بلند مدت به نفع سازمان است (خلیلی عراقی و یقین لو، ۱۳۸۴: ۱۴۴).

دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی :

 • التزام اخلاق
 • محیط اجتماعی بهتر
 • ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
 • وابستگی های متقابل نظام مند
 • کمک در حل مشکلات اجتماعی
 • بهبود چهره عمومی
 • جلب منابع ارزشمند سازمان ها

۲-۵-۲-             دلایل مخالفین مسولیت اجتماعی

دلایل مخالفت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به قرار زیر می باشد :

 • لزوم کسب حداکثر سود
 • تعدد هدف های سازمان
 • هزینه مشارکت اجتماعی
 • تضعیف تراز پرداخت های بین المللی
 • فقدان مهارت های اجتماعی
 • عدم حساب پس دهی
 • ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های اخلاقی (خلیلی عراقی و یقین لو، ۱۳۸۴: ۱۴۴).

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱): دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازمان
مخالفان مسئولیت اجتماعیموافقان مسئولیت اجتماعی
۱- سود آوری سازمان ها را کوتاه مدت کاهش می دهد.۲- توانایی تولید را کاهش می دهد.

۳- هزینه ها افزایش می یابد.

۴- موجب بی میلی سهامداران و سرمایه داران می شود.

۵- موجب کم رنگ تر شدن و کاهش اهداف سازمان
می شود.

۶- موجب تعارض در معیار عملکرد مدیران می شود.

۱- انتظارات عمومی را برآورده می سازد.۲- سود آوری را در بلند مدت افزایش می دهد.

۳- تعهد و الزامات اخلاقی را رعایت می کند.

۴- از گسترش قوانین و مقررات دولتی جلوگیری می نماید.

۵- شهرت و اعتبار سازمان را افزایش می دهد.

۶- موجب ایجاد محیطی برتر در راستای کشف و جذب استعدادها می شود.

۷- علاج و پیشگیری قبل از وقوع حادثه تلقی می شود.

(Robbins & coulter , 2007: 10).

۲-۶-         ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها:

مسئولیت اجتماعی چهار بعد است: (بزرگی، ۱۳۸۳: ۶-۱).

۱- بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است، لذا وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد .

۲- بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی می باشد و سازمان ها ملزم می شوند در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند، جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی نیز می گویند.

۳-بعد اخلاقی: سومین بعد می باشد که از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش‌ها و هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را یا پاسخگویی اجتماعی نیز می‌گویند :

۴- بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد می باشد که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را مساعدت اجتماعی می نامند (بزرگی، ۱۳۸۳: ۶-۱).

پاسخگویی اجتماعی در واقع پاسخگویی و تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو پاسخگو بودن دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است (بزرگی، ۱۳۸۳: ۶-۱).

ریچارد هیکس در یک تقسیم بندی، پاسخگویی را در شش بعد مورد بررسی قرار می دهد: (بزرگی، ۱۳۸۳: ۶-۱).

 • پاسخگویی مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مدیر ارشد یا بالا دست صورت می گیرد .
 • پاسخگویی سیاسی: این پاسخگویی در برابر مدیر نهادی است که مشروعیت سیاسی آن سازمان است .
 • پاسخگویی مالی: مدیران سازمان در مقابل وجوهی پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می کنند .
 • پاسخگویی عمومی: مدیران سازمان در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب پاسخگو هستند .
 • پاسخگویی حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند .

۶- پاسخگویی قانونی: در مقابل مراجع قضایی پاسخگو هستند (بزرگی، ۱۳۸۳: ۶-۱).

[۱]– Classical prespective

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment