پایان نامه اثرگذاری آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان تهاجم و توهین افراد وابسته به مواد

-تعریف گروه وگروه درمانی:

کلمه گروه[۱] معانی و کاربردها ی  متعددی دارد و با کلماتی نظیرتوده ،انبوه خلق ،اجتماع ،سازمان و دسته بکار می رود. گروه تعاریف گوناگونی داردكه عبارتنداز:۱- تجمع دو نفر یا بیشتر که با یکدیگر ارتباط ومشارکت دارند ۲- تجمع عده ای از افراد که عملکرد مشترک و هدف مشخص دارند و از قوانین و مقررات درون گروهی خاصی تبعیت می کنند ۳- تجمع هدف دار دو نفر یا بیشتر که با یکدیگر نقش متقابل دارند ۴- مجموعه ای از افراد که در ارتباط با یکدیگر هستند و هر فرد از نقش های خود در درون گروه آگاهی دارد ( شفیع آبادی، ۱۳۷۲ ).

به اعتقاد اولسن[۲](۱۹۷۰)گروه درمانی یك سلسله فعالیت های سازمان یافته است كه گاهی یك وهنگامی دو مشاور با تقریباهشت تا ده  نفر شركت كننده دور هم می نشینند وتلاش می كنند به  تجزیه وتحلیل موضوع خاصی بپردازند تابتوانند راه حل مناسبی  برای مشكل گروه بیابند.از اینروهدف گروه درمانی در وهله اول معمولا حل مشكل ودر مرحله بعد جلوگیری از بروز مشكلات می باشد (شفیع آبادی،۱۳۸۶).

-۱group

                                                                                                                                                                        -Ohlson1

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment