قسمت 6تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

دانلود پایان نامه

سابقه وکالت در انگلستان

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

سابقه امر وکالت در این کشور به قرن 11 بر می گردد. در آن زمان هر یک از طرفین دعوی می توانستند به همراه یک نفر از دوستان خود که کارش بیان مدافعات صریح , شرح دعوی و ابراز دلایل اثبات دعوی در دادگاهها حضور یابند. اگر این دوست در اظهارات خود اشتباه یا خطایی می نمود صاحب دعوی می توانست آن اظهار را انکار نمایدو خساراتی متوجه او نمی گردید ولی اگر یکی از طرفین دعوی خود مرتکب اشتباه یا خطا می گردید عواقب سوء آن نیز متوجه طرف دعوی می گردید.(1)

در قرن 13 چون رسیدگی در دادگاهها بر اساس قواعد کا من لا بود و این قواعد نیز دارای پیچیدگی ها و مشکلاتی بودند نیاز به افراد متخصص خهت حضور در دادگاهها احساس می شد. در این زمان مدافعین حرفهای بنام ناراتور بوجود آمدند.(2)

بین سالهای 1307 – 1272 عدهای دیگر از وکلا بنام آتورنی بوجود آمدند. این عده از وکلا به عنوان نماینده موکل عمل می نمودند.(3) پس از آن تا قرن 15 وکلای مدافع به دو طبقه تقسیم می شدند که عبارت بودند از :

 1. سر جنت ها Sergeants
 2. اپرنتیس ها Apprentices

گروه اول مشاوران شاه بودند. عده آنها نیز کم بود . بعدها اختیار یافتندکه در امور غیر از سلطنتی نیز کار انجام دهند. تا سال 1625 سرجنت ها مقدم بر وکلای دیگر بودند و در بعضی از دادگاهها فقط آنها حق دفاع داشتند. پرنتیس ها نیز شامل دانشجویان و کارآموزان بودند. به تدریج این افراد قسمت عمده ای از تعداد وکلا را تشکیل دادندو از سال 1874 هیچ شخصی به این عنوان جزء وکلا نشد و آخرین فرد آنها نیز در سال 1921 از دنیا رفت.(4)

درقرن 16طبقه دیگرازوکلابوجودآمدندکه مشاوران شاه (khng s counsel) نامیده می شدندو در سلسله مراتب بعد از سرجنت ها و قبل از وکلای دیگر بودند. وظیفه این افراد مشاوره و کمک به آتورنی جنرال و سولیستور جنرال در امور مربوط به پادشاهی بودندو حق الوکاله آنها نیز سالانه 40 لیره بود. (5)

مشاوران ملکه در زمان سلطنت هرملکه ای تعیین می شدند. این وکلا در دادگاهها لباس ابریشمی بر تن می کردند ولی وکلای دیگر لباسشان با پارچه                  معمولی تهیه شده بود که به این دسته وکلای جبه پوش می گفتند.

 

ترکیب وسازمان شورای عمومی کانون

شورای عمومی کانون یا به عبارتی شورای کانون تنها سازمان است که بر کانون وکلای انگلستان ریاست می کند قدرت این شورا از مجمع عمومی کانون ناشی می شود که وظیفه مطالعه تمام مسائل مزبوط به حرفه وکالت و اتخاذ و اجرای تصمیمات لازم را به آن تفویض می کند.

قسمت عمده اعضای شورا انتخاب می شوندجزء دو عضو که آتورنی جنرال و سولیستور جنرال می باشند که آنها اعضای دائمی هستند. این شورا 58 عضو دارد که 48 نفر آن نیز از سوی اعضای کانون وکلا انتخاب می گردند 8 نفر نیز بوسیله اعضای شعبات کانون (وکلای پارلمان ,وکلای متخصص در امور مالی و علائم و اختراعات و طلاق ) که معمولا” بوسیله انتخاب امکان عضویت ندارند انتخاب می شوند. هر سال 24 عضو برای شورا انتخاب می شوند یعنی 24 عضو قدیمی تر کنار می روند و 24 عضو جدید انتخاب میشوند شورا یک جلسه عمومی سالیانه دارد و نیز اختیار دارد که یک جلسه عمومی کانون وکلا را منعقد کند و نیز به در خواست 40 نفر از وکلایی که در حال انجام وظیفه هستند مجمع عمومی فوق العاده می توان تشکیل دهد.(1)

شورا هفت کمیته دائمی دارد که عبارت است از:

کمیته اجرایی ,کمیته راهنمایی حرفه ای ,کمیته رفورم حقوقی ,کمیته ارتباطات خارجی ,کمیته معاضدت قضایی ,کمیته محاکم محلی ,کمیته تعلیمات قضایی علاوه بر این هفت کمیته دو کمیته دائمی دیگر نیز وجود دارد که موظف به برقراری ارتباط در درجه اول با انجمن وکلا و در درجه دوم با انجمن قانون می باشند.

فعالیت های شورا

وظیفه شورا عبارت است از بررسی مسائل مربوط به شغل وکالت ,وظایف شورا به وسیله مجمع عمومی کانون وکلا در سال 1946 به شرح زیر پیش بینی و تصویب گردیده است.

الف – حفظ احترام و حیثیت و استقلال کانون وکلا و دفاع از آن درمناسبات و روابط با دستگاههای قضایی و اجرایی

ب- ترویج تعلیمات قضایی و مطالعات حقوقی

پ- اصلا دستگاه قضا,آئین دادرسی ,تنظیم مسائل مربوط به انتشار رویه های قضایی و آراء هیئت های منصفه و آراء مربوط به سیستم محاکمات نواحی

ت- ایجاد و نگهداری دستگاه معاضدت قضایی و کمک فوری و موثر نسبت به اشخاص نیازمند بطور رایگان

ث- ابتکار و ارائه طرح های قانونی و دفاع از رفورم های حقوقی

ج- مسائل راهنمایی و ارشاد حرفهای ,انضباط و مقررات مربوط به وکالت

چ – توسعه روابط حسنه و حسن تفاهم بین دو شاخه اصلی دادرسی یعنی قضاوت و وکالت

ح- توسعه مناسبات حسنه بین کانون وکلای انگلستان و وکلای سایر کشورها

 

 1. مجله حقوق امروز ,آذر ماه 1342 ,تهران ,ص 29 و30

خ- حمایت از قائده نظم عمومی که بوسیله وکلا به مقامات قضایی و محاکم عرضه می گردد. (1)

یکی از هدفهای کانون مسائل مربوط به رهبری حرفه ای و ایجاد نظم و رعایت مقررات و رسوم در میان وکالا است ولی باید توضیح داد که شورا تمام قدرتهای انتظامی نستقیم را ندارد تنها افرادی که برای اجرای بعضی از مجازاتها در برابر تخلفات ناشی از انجام حرفه وکالت شایستگی و صلاحیت دارند بنچرها یا هیئت مدیره انجمن وکلا که وکیل مختلف عضو آن است می باشند هر وکیلی که از طرف انجمن مختلف شناخته شود حق دارد از لرد چانسر یا کمیته قضاوت دیوان عالی در خواست رسیدگی پژوهشی کند.

هر چند که شورا حق تعیین کیفر را ندارد ولی اختیار تحقیق و رسیدگی نسبت به شکایات وارده از اعضای کانون را دارا می باشد. شورا همه قواعد مربوط به عادات و رسوم را در عرض سال تصویب کرده در گزارشی سالانه برای اطلاع اعضاء چاپ و منتشر می سازد.

اختیارات و وظایف کانون وکلای انگلستان

اختیارات کانون انگلستان بر مبنای مصوبات مجمع عمومی است و شامل موارد زیر می شود:

 1. حفظ احترام و حیثیت و استقلال کانون وکلا و دفاع از آن در مناسبات و روابط با دستگاههای قضایی و اجرایی
 2. ترویج تعلیمات قضایی و مطالعات حقوقی
 3. اصلاح دستگاه قضا , تکمیل آئین دادرسی ,تنظیم مسائل مربوط به انتشار رویه های قضایی و آراء هیئت های منصفه و آراء مربوط به سیستم محاکمات نواحی
 4. ایجاد و نگهداری دستگاه معاضدت قضایی و کمک فوری و موثر به اشخاص نیاز مند به طور رایگان
 5. ابتکار و ارائه طرح های قانونی و دفاع از رفرم های حقوقی
 6. راهنمایی و ارشاد حرفه ای و اجرای مقررات وکالتی
 7. توسعه روابط حسنه ,حسن تفاهم بین قضاوت ووکالت
 8. توسعه مناسبات مودت بین کانون وکلای انگلستان و وکلای سایر کشورها
 9. حمایت ازقائده نظم عمومی که بوسیله وکلابه مقامات قضایی و محاکم عرضه می شود.(2)

امتحان در کانون وکلای این کشور ملاکی جهت ورود به شغل وکالت محسوب می شود و این امتحان معین می نماید که کدام یک از در خواست کنندگان پروانه وکالت صلاحیت اخذ آن را دارد طرح این امتحان بر این مبنا است که تشخیص دهد آیا در خواست کننده پروانه وکالت راه حل استفاده از اصول حقوقی را یاد گرفته است یا خیر ؟

پس از بحث مختصری در مورد کانون وکلای این کشور بطور اجمالی آئین دادرسی این کشور و نقش وکیل در دادگستری را مورد بحث قرار می دهیم.

آئین دادرسی

آئین دادرسی به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم می گردد:

الف- آئین دادرسی مدنی

اشخاصی که امکان اقامه دعوی مدنی علیه دیگری را بررسی می کنند به طور معمول با مشاور حقوقی خود (سولیستور ) مشورت می نمایند و اگر از نظر مالی قادر به انجام این کار نباشند می توانند بموجب قوانین به دایره مشاوره شهروندان مراجعه و از معاضدت و مشاوره قضایی استفاده کنند. در امور مدنی مشورت با مشاور حقوقی اجباری نیست ولی به علت مفصل بودن و فنی بودن بحث بهتر است از مشاور جهت اقامه دعوی استفاده شود.

آئین دادرسی مصوب سال 1997 اصلاحاتی را در قانون آئین دادرسی انگلستان و ولز بوجود آورده است.

وظایف مشاور در حیطه کلیات آئین دادرسی مدنی

اولین اقدامی که مشاور حقوقی انجام می دهد این است که آیا نیاز به طرح دعوی است یا از طریق مصالحه یا مثلا” ارسال نامه ( مانند اظهار نامه در ایران)

می توانند مسئله را حل و فصل نمود. در صورتی که مشاور حقوقی اقامه دعوی را لازم دانست اقدام بعدی آنست که صلاحیت محاکم را مورد بررسی قرار دهدو تعیین نماید که دعوی باید در کدام دادگاه اقامه گردد. پس از تعیین دادگاه صالح با توجه به اینکه آئین دادرسی در هر کدام از دادگاهها متفاوت است اقدامات لازم را با توجه به نوع دادگاه انجام دهد.

اینک به طور مختصر آئین دادرسی دادگاههای بخش و ملکه را مورد بررسی قرار میدهیم.(1)

Leave a comment