دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– وجه تسمیه

نام آذربایجان از حدود 2400 سال پیش از مشهورترین نامهای جغرافیایی ایران بوده كه در هر دوره به حوادث مهم تاریخی توأم بوده است.

آذربادگان، آذربایگان و آذربایجان،‌ هرسه شكل در كتابهای فارسی معروف است. شاعر ملی ایران، فردوسی، در شاهنامه از «آذربادگان» استفاده نموده است:

به یك ماه در آذربادگان                                      ببردند شاهان و آزادگان

آذربایجان در دوران هخامنشیان به نام ماد نامیده می شد و از مهمترین و بزرگترین ایالتهای كشور به شمار می رفت. هرودوت می گوید:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

« یونانی ها، كپادوكیا را جزو سوریه می شمارند. پیش از ظهور دولت ایران، مردم آنجا تابع حكومت ماد بودند كه اكنون به دست كوروش افتاده بود.»

«استرابون» جغرافی نویس یونانی كه كتاب خود را در زمان اشكانیان تألیف كرده می نویسد: « چون اسكندر مقدونی بر ایران دست یافت، سرداری به نام اتورپات در آذربایگان برخاست و نگذاشت آن سرزمین كه بخشی از ماد و به نام ماد كوچك معروف بود به دست یونانیان افتد. از آن پس سرزمین مزبور به نام آتورپاتكان، خوانده شد.»

آتورپاتكان واژه تركیبی پهلوی است و به زبان فارسی دری برابر آن «آذربد» كه به معنای نگاهدارندة آتش یا مسئول و خدمتگزار آتش می باشد، وجود دارد.

در زمان حكومت رضاشاه به منظور ایجاد هماهنگی بین مقامات لشكری و كشوری و همچنین از لحاظ اهمیت سیاسی منطقه ، در سال 1311 هـ.ش. واحد یكپارجه آذربایجان به دو واحد سیاسی تقسیم شد و یك قسمت كه در شرق قرار داشت به نام استان سوم (آذربایجان شرقی) و دیگری كه در غرب واقع است به نام استان چهارم یا آذربایجان غربی نامیده شد.

2-3- آب و هوا

استان آذربایجان غربی گرچه تحت تأثیر جریانهای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه قرار می گیرد ولی در برخی از ماههای زمستان، توده های سرد جبهه هوای روسیه به منطقه وارد و باعث كاهش شدید دما در استان می شود.

علاوه بر جریان فوق الذكر، ارتفاع مكان، جهت گیری ارتفاعات، وزش باده و دوری از دریا، نقش مهمی در میزان دما و ریزش باران در این منطقه دارد تا جاییكه آب و هوای این استان را می توان حد فاصل آب و هوای سواحل دریای مازنداران و اقلیم نیمه صحرایی دانست.

در زمستان كوهها در بعضی از نواحی، كوهها از 300 متر به بالا به زیر قشر ضخیمی از برف فرو می روند و قلل آنها برف را تا سال بعد حفظ می كنند.

در این منطقه متوسط با رندگی سالیانه 400-300 میلیمتر است كه نسبت به وضع عمومی سایر نقاط كشور ، در وضع مطلوبتری قرار دارد.

آب و های استان آذربایجان غربی بطور كلی معتدل است . فقط شهرستان خوی بنابر موقعیت جغرافیایی اش دارای هوای معتدل ولی نسبت به دیگر نقاط استان گرمتر می باشد. دیگر شهرستانهای استان عموماً دارای آب و هوای معتدل می باشند كه معدل درجة حرارت آنها 5/13، معدل حداكثر 7/19 و معدل حداقل 3/5 ، حداكثر مطلق 37 و حداقل مطلق 8/13 می باشد.

2-4- اقوام ساكن در آذربایجان غربی

الف) ترك ها

آذربایجان سرزمین ترك های ایران شده است. اولین دسته از تركان یا غزان حدود سال 411 هـ.ق به آذربایجان رسیده اند. از نیمه دوم سده پنجم هجری شمسی یعنی در زمان سلجوقیان مهاجرت وسیع قبایل ترك از ماوراءالنهر به آذربایجان شدت بیشتری گرفت. با اینكه ترك های آذربایجان از لحاظ سیاسی جزء گروه ایرانی به شمار می روند، ولی از نظر ساختمان بدنی و خصایص آنتروپولوژیك و همچنین زبان شناسی از ایرانیان متفاوتند. ترك های ایران شعبه ای از نژاد بزرگ تركی یا تركمن یا تاتار هستند.

ب) كردها

كردان بزرگترین و قدیمی ترین قوم اصیل آریایی هستند كه در نواحی كوهستانی و محصور در كوههای سر به فلك كشیده غرب فلات ایران ساكن هستند و نسبت به سایر اقوام ایرانی در حفظ ملیت و آداب و اخلاق و سنن ایرانی موفق تر عمل كرده اند. كردها همواره در دفاع از استقلال و ملیت ایران پیش قدم بوده اند و امروزه نیز در تحكیم وحدت ملی و هم آهنگی با تمدن ایران ، هم دوش سایر اقوام ایرانی قدم برمی دارند. چنانچه مختصات نژادی كردها را با آنچه كه درباره كیفیات نژادی آریاییها مقایسه كنیم، هیچ گونه اختلافی بین آنها و قبایل آریایی دورة مادها و هخامنشیان احساس نمی شود.

ج) عربها

مراتع سرسبز و خرم و محصول فراوان و آب و هوای معتدل سرزمین های شمال غرب ایران، باعث اقامت اعراب در این منطقه شده است. بدین معنی كه پس از پایان جنگهای اعراب و ایرانیان، در اراضی حاصلخیز این دیار سكنی گزیدند.

سكونت خانوادهای اعراب در آذربایجان كم كم به تحصیل قدرت متمایل شده و حكومتهایی از آنان پی ریزی شد. اكنون نیز اعقاب آنان در این سرزمین زندگی می كنند و با سایر نژادها مخلوط شده اند.

د) سایر اقوام

علاوه بر اقوامی كه در بالا معرفی شدند، عده ای تهرانی، خراسانی، سیستان، خوزستانی، زرتشتی و ارمنی و كلیمی نیز به تدریج به سرزمین آذربایجان مهاجرت كرده اند، البته در عمران و آبادی این وادی نقش عمده ای به عهده داشته اند.

2-5- جمعیت

جمعیت استان آذربایجان غربی، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن،‌ آبان ماه سال 1375 (آخرین سرشماری رسمی و موجود كشوری)، 320،496،2 محاسبه شده است.

در جدول زیر سرشماریهای رسمی انجام شده كشوری 1355، 1365، 1375، همراه با پیش بینی انجام شده توسط مركز آمار ایران از جمعیت سالهای آتی استان، ارائه می‌گردد:

جدول (1-2) جمعیت استان در سرشماریها و برآورد انجام شده

استان آذربایجان غربی میزان جمعیت ( یا برآورد انجام شده)
سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1355

سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1365

جمعیت استان در سال 1370

سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1375

تخمین صورت گرفته برای سال 1384

1.407.607

1.990.800

2.276.743

2.496.319

2.949.427

همچنانكه از جدول (1-2) مشاهده می شود. استان آذربایجان غربی از نرخ رشد معتدلی در افزایش جمعیت برخوردار است می باشد. چنانكه در دوره 70-1365 با نرخ 72/2 و در دوره 75-1370 با نرخ 86/1 و در دوره 75-1365 با نرخ 29/2 رشد جمعیت داشته است.

2-6- بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی

با نگاهی به جدول (2-3) می توان یافت كه هماهنگ با روند عمومی كشور در كاهش سم كشارزی از اشتغال كل كشور، استان آذربایجان غربی نیز دارای روند كاهشی بخش كشاورزی در اشتغال خود می باشد. بخش معدن نیز با مقداری تفاوت با میانگین كشوری دارای رشدی معتدل در سهم خود از اشتغال می باشد. بخش صنعت در دورة 65-1355 هماهنگ با روند ملی از روند كاهشی برخوردار بوده و در دورة‌ بعد یعنی 75-1365 همسان با روند ملی رشدی مثبت از خود نشان داده است. بخش آب،‌‌ برق، گاز‌ میتوان گفت دارای روندی بسیار ملایم اما مثبت می باشد. بخش ساختمان در استان آذربایجان غربی، متفاوت از روند ملی ، در دورة‌ اول یعنی 65-1355 رشد مثبت داشته و در دورة ‌دوم یعنی 75-1365 با اندكی كاهش به همان سطح سابق خود برگشته است و در كل می توان گفت كه سهم آن نسبتاً بدون تغیر مانده است. اما بخش مهم خدمات، طبق ساختار اقتصاد ایران همیشه بخش عظیمی از نیروی كار را در خود گنجانده است و البته از رشدی مثبت مداوم نیز برخوردار بوده است. در توجیه دلایل افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران استدلالات زیادی ارائه شده است كه زیادی ارائه شده است كه مهمترین آن مكانیزه شده بخش كشاورزی و به دنبال آن نیاز كمتر به نیروی انسانی و مهاجرت روستاییان به شهرها می باشد. كه این جمعیت به دلیل نداشتن تخصص و مهارت لازم جهت جذب در بخشهای صنعتی، به شغلهای كاذب در بخش خدماتی روی آورده و باعث عظیم شدن متوالی این بخش از اقتصاد ایران شده است. استان آذربایجانغربی نیز از این امر مستثنی نبوده و همین روند را می توان در آمار ارائه شده دقیقاً مشاهده كرد.

جدول (3-2) بیاید این صفحه

فعالیت های نامشخص نیز كه به آن دسته از فعالیت های اقتصادی اطلاق می شود كه نمی توان آن را در یكی از طبقات مذكور قبلی آورد، همیشه سهم بسیار ناچیزی را بایستی از اشتغال بخود اختصاص داده باشند. كه هم در سطح ملی و هم برای استان آذربایجانغربی میزان ناچیزی و غیرقابل اعتنایی در خود جایی داده اند.

كلیة روندهایی كه در مقایسه سطح ملی و استانی از جهت سهم بخش های عمده فعالیت اقتصادی آورده شد، نیز با مقداری تغییر برای شهرستانها نیز به تفكیك قابل ذكر می‌باشند كه ما در این بخش تنها به آوردن اقلام آماری پردازش شدة آن بصورت درصد اكتفا می‌كنیم و در جدول شماره (4-2) آورده شده است.

در جدول شماره(5-2) میزان اشتغال در گروههای عمدة شغلی در سطح ملی و به تفكیك برای كلیه استانهای كشور آورده شده . تا بتوان تصویری مناسب از میزان اشتغال در گروههای عمدة ‌شغلی در آخرین آمارگیری موجود را داشت و با میانگین كشوری و سایر استانها مقایسه نمود. دراین میان آنچه مهم و شایان ذكر است، كاهش مداوم سهم نسبی بخش كشاورزی و افزایش سخم خدمات در اشتغال كشور علی رغم اعمال برنامه های مختلف جهت جلوگیری از این پدیده می باشد.

در جدول شماه (6-2) نرخ بیكاری محاسبه شده برای كلیه استانهای ایران آورده شده كه با نگاهی بدان معلوم می شود كه استان آذربایجان غربی از استانهای با نرخ بیكاری پایین محسوب می شود و نرخ بیكاری در آن از میانگین كشوری یعنی 6/11 پایین تر می باشد. استان آذربایجانشرقی با داشتن نرخ بیكاری 8/5 كمترین میزان بیكاری و استان لرستان با 2/27 بالاترین نرخ بیكاری را در میان استانهای كشور دارا می باشند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment