دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد- قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكیده:

تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف كلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یك كار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.

و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است كه:

آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای كه از این تحقیق گرفته شد. این بود كه از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد 25 نفر كه از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كلید واژگان:

اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع

مقدمه :

همانطور كه می دانیم صنعت گردشكری به عنوان یكی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی كشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شكی نیست كه همه كشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در كشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی كه از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یكی از استان های پنج گانه برتر كشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است كه با اختیار داشتن بافت اكولوژیكی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد كه در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع كبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیك به سوی خود كشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق

1-1- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مكان، متشكل از اجزاء فیزیكی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شك مسجد جامع یكی از این عناصر بوده است. اكنون با از بین رفتن این مركز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود كه می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی كه در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

زیرا فرصت های شغلی تشكیل دهنده این بخش است. علاوه بر این عوامل نباید موقع جغرافیایی و ارتباطی خاصی از یزد در مركز كشور داشته را فراموش كرد كه از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است این ویژگی در سرنوشت استان به ویژه یزد به عنوان مركز استان تأثیر به سزایی گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است.

1-2- اهمیت و ضرورت مطالعه

انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهای مهم شهر یزد بررسی جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر و توسعه آن حائز اهمیت است. مسجد جامع یزد به عنوان مهمترین و معتبرترین اثر معماری واقع در حاشیه كویر مركز ایران می تواند در رشد و توسعه اقتصادی شهر یزد. استان و حتی ناحیه هم تأثیر گذار باشد لذا ضرورت تحقیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تأثیر ات آن در توسعه اقتصادی شهر مورد توجه است كه امید است با تلاش و كوشش متخصصان و مسئولین مربوط از این موهبت های خدادادی این سرزمین استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئی محصولات یا خدمات توریست را در كنار دیگر بخش های صنعتی و كارخانه ای بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باعث اعتلای فرهنگ مردمان این دیار شود.

1-3- محدودة مورد مطالعه

شهر یزد با حدود 5/99 كیلو متر مربع در مركز استان یزد در مسیر راه اصفهان، كرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی 31 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 23 دقیقه طول شرقی قرار دارد و به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمال و جنوب كشور محسوب می شود جاده معروف سنتو كه بندرعباس را به تهران متصل می‌كند از میان این استان و از شهر یزد می گذرد و مسجد جامع كبیر یزد در قلب برزن نهادادن كه هسته تاریخی بافت قدیم شهر یزد به شمار می روند قرار رفته است.

1-4- سؤالات تحقیق:

1- جایگاه مسجد جامع در جذب توریسم برای شهر یزد چیست؟

2- آیامسجد جامع به عنوان مهمترین اثر تاریخی شهر یزد توانسته است در اقتصاد این شهر تأثیر گذار باشد.

1-5- متدولوژی

این تحقیقی كه جهت انجام یك كار دانشجویی بوده است هدف آن بررسی اثرات مسجد جامع یزد و جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر یزد می باشد كه روش جمع اوری اطلاعات به شیوه میدانی و كتابخانه ای بوده و این تحقیق توصیفی، تحلیلی
می باشد و هم چنین در این تحقیق برای ترسیم نمودارهای مربوطه از نرم افزار Cxcell‌ استفاده شده است.

1-6- محدودیت ها و امكانات تحقیق

این تحقیقی مانند هر تحقیق دیگری دارای محدودیت ها و امكاناتی بوده است از جمله:

1- كمبود آمار و اطلاعات از سوی سازمان میراث فرهنگی

2- عدم همكاری كتابخانه وزیری

3- نا مناسب بودن شرایط آب و هوایی (گرمای بیش از حد هوا)

4- عدم جواب صحیح مغازه داران و لیدرها.

فصل دوم:

خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد

2-1- شرایط طبیعی

2-1- موقع جغرافیایی- حدود وسعت

الف) موقع ریاضی

شهر یزد با وسعت حدود 5/99 كیلومتر در مركز استان یزد در مسیر راه اصفهان و كرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی 31 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 23 دقیقه طول شرقی است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا بیش از 1200 متر می باشد.

ب) موقع نسبی

استان یزد (و به تبع آن شهر یزد) چون در واحد طبیعی بیابان مركزی ایران و در حدود محدودة خشك و بیابانی دنیا قرار دارد. محدودیت های شدیدی در زمینه آب دارد. علاوه بر این یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ای كه در مركز ایران دارد در طول تاریخ همواره به دور از بحران ها و درگیری ها و تداخل فرهنگی قرار داشته است.

فاصله شهر یزد با دیگر شهرهای حاشیه ای در چهار سوی كشور

ردیف فاصله شهر فاصله مستقیم
1 از شمال شهر تا شمال تهران در یك جهت مستقیم 473 كیلومتری
2 از شمال شرق تا مشهد در یك جهت مستقیم 5/652 كیلومتری
3 از شرق تا زاهدان در یك جهت مستقیم 652 كیلومتری
4 از جنوب به بندرعباس در یك جهت مستقیم 5/517 كیلومتری
5 از مغرب تا اهواز در یك جهت مستقیم 450 كیلومتری
6 از جنوب غرب تا بوشهر در یك جهت مستقیم 450 كیلومتری
7 از شمال غرب تا تبریز در یك جهت مستقیم 5/967 كیلومتری

یزد كه در كمربند خشك و نیمه خشك نیمكره شمالی قرار گرفته است. با همه كمبودهای طبیعی به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمالی و جنوبی كشور محسوب
می شود جاده معروف سنتو كه بندرعباس را به تهران متصل می كند از این استان و شهر می گذرد.

ج) حدود و مرزها

از شمال یزد از شمال و غرب به استان اصفهان

از شمال شرقی به خراسان

از جنوب غربی به فارس

از جنوب شرقی به كرمان محدود می شود[1].

2-1-2- زمین شناسی

فلات مركزی ایران كه یزد بخشی از آن است. از لحاظ زمین شناسی یك ژئوسنكلینال است. این گودال وسیع كه به وسیله رسوب های جوان پر شده در اثر فشارهای جانبی دارای چین خوردگی های فراوان است كه از نشانه های آن رشته كوه های به هم ریخته و قدیمی و بالاخره تشكیل چاله ها و كویرهای پهناوری چون دشت لوت و كویر نمك است در تشكیلات و طبقات زمین شناسی استان یزد از قدیمترین (پركابرین) تا جدیدترین (نئوژن) رسوب ها مشاهده می شود قسمت بزرگی از این رسوب ها متعلق، دوره (نزوزوئیك و سنوزوئیك) بوده كه سنگهایی از جنس آهك، گچ، نمك سیلیسی باز است. مرمر و … را در خود جای داده است[2].

2-1-3- اقلیم حاكم و مشخصات آن

یزد به سبب موقعیت جغرافیایی اش در فلات مركزی ایران دارای آب و هوای اقلیمی. گرم و خشك بیابانی است و در این دیار نوسان دما در تابستان و زمستان و حتی در شب و روز زیاد است و این ویژگی های آب و هوایی منطقه به شمار می روند.

از این نگاه یزد دارای دو فصل است. فصل گرما (اسفند تا مهر) فصل كوتاه سرما (آبان تا اواخر بهمن) معمولاً سردترین ماههای سال دی و بهمن و گرمترین آن تیر و مرداد است. در فصل تابستان یزد با آن كه روزهای بسیار گرمی دارد ولی شب ها اغلب خنك دلنشین است. یزد بطور كلی از نظر بارش های جوی دارای محدودیت شدید است و همواره كمبود آب دارد.

1- یزد نگین كویر. مجموعه اطلاعات و راهنمای سیاحتی. كاری از استانداری یزد زمستان 75، آشنایی با جغرافیای استان یزد. دكتر مستوفی.

2- همان منبع

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment