دانلود پایان نامه شناسایی علل اجتماعی ازدواج تحمیلی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

فصل سوم: اركان تحقق مسئولیت مدنی 

برای اینكه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود كه زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید اركان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین ركن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین ركن «فعل زیانبار» ی است كه موجب ورود این ضرر شده است. علتی كه معلولش همین ضرر تحقق یافته است. ركن سوم احراز «ارتباط سببیت» است. ارتباط سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۱] بطوری كه بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است كه انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این اركان صرفاً اركان مسئولیت مدنی عام را تشكیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه ركن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود ارتباط سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای اركانی خاص خود هستند كه البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل اركان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم.

[۱] – قاسم زاده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۷۳٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است كه والدین را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود كه در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است كه بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

Leave a comment