دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملكرد شغلی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملكرد شغلی سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا

پیشینه پژوهش

همان طور كه میدانیم  تا كنون تحقیقات گوناگونی در مورد رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملكرد شغلی انجام شده است كه ما در اینجا به تعدادی از این تحقیقات و پژوهش ها در داخل و خارج كشور اشاره می كنیم .

۱-۲ -۲ پژوهش های ارتباط هوش هیجانی با عملكرد شغلی

رئیسی وهمكارن در سال ۱۳۸۴ مقاله ای با عنوان رابطه هوش هیجانی با عملكرد مدیران بیمارستانهای آموزشی كرمانشاه به چاپ رساندند و  به این نتیجه رسیدند كه بابهبود روند انتخاب وگزینش مدیران بیمارستانها براساس مهارتهای هوش هیجانی وهمچنین آموزش وارتقای قابلیتهای هوش هیجانی می توان عملكرد آنان را بهبود بخشید ( رئیسی ،نصیری پور ، كرمی ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۷ ) .

آریش واكبری در سال ۱۳۹۱ پ‍ژوهشی باعنوان داده كاوی و تحلیل رابطه هوش عاطفی و عملكرد شغلی با استفاده از درخت تصمیم در بین كاركنان پروژه های ICT شهرداری مشهد انجام دادند و به این نتیجه رسیدند كه در بین مدیران پروژه های سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری مشهد بین هوش عاطفی با عملكرد سازمانی افراد ارتباط معنی داری وجود دارد ( اكبری ، آریش ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۶) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملكرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا .

تبین ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملكرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا .

پیش بینی عملكرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا .

پیش بینی  عملكرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملكرد شغلی سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا

Leave a comment