دانلود تحقیق د رمورد تولید شیر پاستوریزه – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– ماشین‌آلات و تجهیزات: تاسیسات

دستگاهی سختی گیر آب

جهت تصویر آزیگ بخار از یك دستگاه سختی گبر له ظرفیت

2 متر مكعب استفاده می شود كه قیمت آن برابر با 7500000 می باشد .

لوازم و تجهزیات آزمایشی :

برای كنترل تولیدات كارخانه از یك آزمایشگاه استفاده می شود كه هزینه جمع آوری این آزمایشگاه با تجهیزات كامل برابر با 20000000 ریال می باشد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شوفاژ :

جهت تامین گرما در زمستان برای بخش اداری از شوعاژ خانه استفاده می شود كه قیمت آن 2000000 ریال می باشد .

لوازم و تجهیزات شامل صندلی و میز و تلفن ها كه قیمت آن برابر با 10000000 ریال می باشد

لیفتراك :

جهت حمل تانكرها و جعبه های شیر از یك لنتراك استفاده می شود كه قیمت آن 7000000 ریال می باشد .

ژنراتور اضطراری :

برای تامین برق در زمانهایی كه بر اثرز قطعی برق در كارخانه ممكن است از كار بیفتد ژنراتئری در نظر گرفته شده است كه قدرت آن 150 كیلو وات و قیمت آن برابر با 75000000ریال می باشد .

سواری :

جهت انجام كارهای اداری از یك دستگاه سواری استفاده می شود كه قیمت آن رابر 50000000 ریال می باشد .

تجهیزات آب سرد :

برای تامین آب سرد یك سردخانه از یك دستگاه چیلر استفاده می شود كه قیمت آن برابر 1000000 می باشد

تجهیزات آتش نشانی:

برای اتفاع حریق احتمالی در كارخانه از كپسول آتش نشانی استفاده می شود كه قیمت آن برابربا 30000000 ریال می باشد

سیستم شستشو ضد عفونی(CIP) :

جهت شستشو و ضد عفونی كردن كلیه دستگاهها از یك دستگاه CIP استفاده می شود كه قیمت آن برابر با 30000000 می باشد.

كمپر سور هوا:

برای تهویه هوای داخل سالن از یك كپر سور هوا با قدرت 1500 لیتر در دقیقه استفاده می شود كه قیمت آن برابر با 65000000ریال می باشد.

كمپر سور جهت سردخانه:

برای تامین هوای سرد سردخانه چهار سیلندر به قدرت 35000كیلو كالری استفاده می شود كه قیمت آن برابر با 2625000 ریال می باشد.

كندانسور ریسو:

جهت تامین سرمای سردخانه از این دستگاه استفاده می شود كه قیمت آن برابر است با 8000000 ریال می باشد.

اوپراتور:

برای جابجایی هوا در سردخانه از این دستگاه اسافاده می شود كه قیمت آن برابر 490000 ریال می باشد.

 دیگ بخار:

 برای شست و شوی لوله ها به وسیله بخار از دیك بخار 2 تن ای به قیكت 8750000ریال استفاده می ش.د.

حفره چاه:

یك چاه به عمق 100 متر با تمام امتیاز اب برای آب مصرفی در شست و شوی دستگاهها كه هزینه آن برابر با 5000000 ریال می باشد.

منبع ذخیره آب زمینی:

جهت ذخیره آب از یك منبع كه حجم گنجایش آن برابر 300متر مكهب می باشد كه قیمت آن برابر 1800000 می باشد.

پمپ انتقال آب :

برای انتقال آب از چاه به منبع از یك دستگاه پمپ با قدرت آبدهی 15 متر مكعب استفاده می شود كه قیمت آن برابر 7500000 ریال می باشد.

امتیاز برق:

برای كارخانه از یك پست الكتریكی با قدرت 256 كیلو مگاهرز  تامین می شود كه قیكت ان برابر است با 12300000 ریال می باشد.

جدول تاسیسات:

ردیف عنوان شرح مشخصات فنی فیمت هزار ریال
1 دستگاه سختی گیر اب جهت تصفیه آب دیگ بخار ظرفیت 2 متر مكعب 7500
2 لوازم تجهیزات آزمایشگاه برای كنترل تولیدات كارخانه سری كامل 2000
3 شوفاژ جهت تامین گرما بخشی اداری   2000
4 لوازم و تجهیزات اداری رستوران صندلی ، میز ، تلفن   5000
5 لیف تراك جهت حمل تانك بیتر   7000
6 ژنراتور اضطراری برای تامین برق قدرت 150  كیلو وات 75000
7 سواری جهت انجام كارهای اداری   50000
8 تجهیزات آب سرد تامین آب سرد سردخانه چیلر 10000
9 تجهیزات آتش نشانی اتفاع حریق 30 كپسول 30000
10 سیستم شستشو و ضد عفونی( cip) جهت شستشو و ضد عفونی   30000
11 كپر سورها تصویه هوای سالن تولید قدرت 1500 لیر در دقیقه 65000
12 كپر سور جهت سرد خانه برای تامین هوای سردخانه سیلنر با قدرت 3500 كیلو كالری 2625
13 كندانسور و رسیو جهت تامین هوای سرد   8000
14 اوپراتور جهت جابجایی هوا   490
15 دیگ بخار شستشوی لوله به وسیله بخار ظرفیت 2 تن 8750
16 حفر چاه امتیاز آب عمق 100 متر 5000
17 منبع اب زمینی جهت ذخیره آب چاه گنجایش 3000 متر مكعب 1800
18 پمپ انتقال آب انتقال آب از چاه به منبع 15 متر مكعب قدرت 7500
19 امتیاز برق برای تامین برق كارخانه قدرت 256 كیلو مگاهرز 12300
جمع كل       428965

 

مواد اولیه:

تنها مواد اولیه ای كه در این كارخانه مصرف می شود شیر خام می باشد كه از دام دارهای اطراف شهر تامین می شود لازم به ذكر است كه شیر های ورودی به كارخانه باید درصد چربی بیش از 7/3% داشته باشد.

نام مواد اولیه مصرف سالیانه واحد هزینه واحد هزینه كل هزار ریال
شیر خام با چربی 7/3% 9100 تن 165 1501500

بر آورد هزینه آب ، برق و سدخت مصرفی:

برق:

در این كارخانه برای روشنایی سالن ، محوطه و بقیه ساختمانها روزانه 100 كیلو وات انرژی برق مصرف می شود.

خط تولید این شركت روزانه 800 كیلو وات برق مصرف می كند.

برق مصرفی تایسات كارخانه در طول روز 2160 كیلو وات می باشد.

آب:

روزانه در این كارخانه پرسنل 3/5 متر مكعب آب مصرف می كند كه شامل شستشو و مصرف آب رستوران می شود.

آب مصرفی فضای سبز كارخانه روزانه 6 متر مكعب می باشد.

آب مصرفی خط تولید كارخانه و سرخانه های شركت 90 متر مكعب در روز می باشد.

گازوئیل:

روزانه برای راه اندازی لیف تراك 50 لیتر گازوئیل مصرف می شود.

بنزین:

میزان بنزین مصرفی برای انتقال شیر از كارخانه به شهر به وسیله و.انت بار 4500 لیتر در روز می باشد.

شرح واحد مصرف روزانه مصرف سالانه هزینه واحد ریال هزینه كل هزار ریال
اب مصرفی متر مكعب 100 30000 10 300
برق مصرفی كیلو وات ساعت 3060 918000 5/3 213/3
گازوئیل لیتر 50 15000 6 90
بنزین لیتر 4500 1350000 60 100/8
حمع كل         11703

 

 بر آورد هزینه های تعمیرات و نگهداری:

برای نگهداری از كارخانه و وسایل و دستگاههای به كار گرفته شده در كارخانه هزینه بر آورد پیش بینی می شود كه به نسبت هر قسمت تغییر می ند به طور مثال برای قسمت محوطه سازی 2% از ارزش مالی محوطه اختصاص به تعمیرات و نگهداری محوطه دارد كه تمام موارد در جدول زیر ذكر شده است.

شرح ارزش دارائی هزینه ها درصد هزینه تعمیرات سالیانه  هزار ریال
محوطه سازی 118950 2 379
ساختمان 533600 2 10672
ماشین آلات و تجهیزات  و وسایل آزمایشگاه 8/60032 5 62/3001
تاسیسات 428965 10 5/42896
وسایل حمل و نقل 312000 10 31200
جمع كل     14/88149

بر آورد حقوق و دستمزد:

مدیریت:

برای این منصب یك مرد با فوق لیسانس مدیریت نیاز می باشد كه حقوق پایه آن 200000 ریال می باشد.

مهندس:

برای نظارت بر كیفیت محصولات نیاز به دو مهندس موا د غذایی می باشد كه حقوق پایه آن برابر با 150000 ریال می باشد.

تكنیسین:

برای نظارت بر كیفیت دستگاه به سه تكنیسین مكانیك و الكترونیك نیاز می باشد كه حقوق پایه آنها برابر با 1200000 ریال می باشد.

كارگر:

برای راه اندازی دستگاهها و بقیه موارد تولید تا عرضه به بازار محصول نیاز به 32 عدد كارگر می باشد كه حقوق  پایه هر كدام 500000 ریال می باشد.

پرسنل تعمیر گاه و تاسیسات:

برای تعمیر دستگاهها و همچنین تاسیسات برودتی و حرارتی نیاز به 4 كارگر ماهر می باشد كه حقوق هر كدام 60000 ریال می باشد.

پرسنل اداری، مالی ، خدماتی:

برای بخش اداری خدمات نیاز به 8 نفر می باشد كه حقوق آنها برابر است با 600000ریال می باشد.

بیمه:

لازم به ذكر است كه 23% از حقوق هر فرد صرف بیمه می شود.

شرح تعداد زن  تعداد مرد متوسط حقوق ماهینه ریال كل پرداخت سالیانه معادل 12 ماه ( به هزار ریال)
مدیریت 1 2000000 28000
مهندس 2 15000000 42000
تكنیسین 3 12000000 50400
كارگر 32 500000 224000
پرسنل نعمیر گاه و تاسیسات 4 6000000 33600
پرستل اداری، مالی، خدماتی 8 600000 67200
جمع 50 445200
بیمه     23% 8/8776
جمع كل       532968

بر آورد هزینه استهلاك:

هزینه مستهلك شدن دستگاهها، محوطه ، ساختمانها، به صورت نسبی از ارزش مالی آنها بر آورد می شود كه به ترتیب به این صورت می باشد  محوطه سازی، 5%، ساختمان سازی5%، ماشین آلات تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 10% تاسیسات 10%  و وسایل حمل و نقل 10% وسایل دفتری 20% می باشد.

شرح ارزش دارایی درصد مبلغ
محوطه سازی 118950 5 3/5947
ساختمان 533600 5 22680
ماشین آلات و تجهیزات 8/60032 10 28/6003
تاسیسات 428965 10 5/42896
وسایل حمل و نقل 31200 10 31300
وسایل و دفتری 5000 20 1000
پیش بینی نشده   10  
جمع كل     78/436035

هزینه های تولید سالیانه:

تمام هزینه های تولید كه به صورت كامل در قسمت های قبلی توضیح داده شد به صورت كلی در جدول زیر جمع آوری شده است .

شرح مبلغ ( هزار ریال)
هزینه مواد اولیه و بسته بندی 1501500
هزینه حقوق و دستمزد 532968
هزینه انرژی آب ، برق ،و سوخت 11703
هزینه تعمیرات و نگهداری 14/88149
هزینه های پیش بینی نشده 007/106716
هزینه اداری فوش 21950
هزینه بیمه كارخانه 5804/17849
هزینه استهلاك 78/4360435
هزینه استهلاك قبل از بهره برداری 52/1455717
جمع كل 0274/ 8075039

قیمت تمام شده محصول:

به جمع هزینه های  تولید سالیانه و میزان تولید سالانه بستگی دارد به این صورت كه جمع هزینه هابی تولید سالانه بخش بر میزان تولید سالانه:

قیمت تمام شده محصول:

جمع هزینه های تولید سالیانه/ میزان تولید سالیانه

9000/0274/8075039

بنا به محاسبات بالا قیمت تمام شده هر تن شیر برابر است با 2265/897

قیمت فروش محصول:

قیمت فروش محصول بر اساس متوسط قیمت كالاهای مشابه در بازار در نظر گرفته می شود .

بر آورد سرمایه ثابت:

هزینه های سرمایه داری:

شرح مبلغ هزار ریال
زمین 1000000
محوطه سازی 118950
ساختمان سازی 533600
ماشین آلا

ت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

8/32600
تاسیسات 203965
وسایل حمل و نقل 375000
وسایل دفتری 5000
پیش بینی نشده 78/149650
جمع كل 6/16462002

بر آورد سرمایه ثابت:

بر آورد سرمایه ثابت به دو هزینه كل بستگی دارد كه یك هزینه های سرمایه ای می باشد و دومی هزینه های قبل از بهره برداری می باشد.

ههزینه های سرمایه ای شامل: ( زمین، محوطه سازی، ماشین آلات، تجهیزات ووسایل آزمایشگاه ، تاسیسات ، وسایل حمل و نقل ، وسایل دفتری…) می باشد كه هزینه های تمامی این موارد در بخش های قبلی ذكر شده است.

هزینه های قبل از بهره برداری

:برای راه اندازی كارخانه هزینه های بر آورد و مصرف می شود كه شامل( هزینه های تهیه طرح مشاوره اخذ مجوز حق ثبت قرار دادها ی بانكی كه4% هزینه های ثابت می باشد.

هزینه آموزش كاركنان كه 2%ر كل حقوق سالانه می باشد و هزینه تولید راه اندازی تولید آزمایش كه معادل 15 روز آب ، برق، سوخت، مواد اولیه و حقوق می باشد.

شرح هزینه های بر آوردی( هزار ریال)
هزینه های تهیه : طرح، مشاور ، اخذ وجوز، حق ثبت قرار دادها ی بانكی 104/65848
هزینه های آموزش پرسنل 052/32954
هزینه های راه اندازی و تولید آزمایش 7179815
جمع كل

 

6/7278586

بر آورد سرمایه در گردش:

بر آورد سرمایه در گردش

 از سه  بخش تشكیل شده است بخش اول مواد اولیه و بسته بندی، این بخش شامل هزینه 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی می باشد بخش دوم حقوق و دستمزد كاركنان می باشد كه برابر است با هزینه 2 ماه كاركرد آنها و بخش سوم تلخواه گردان می باشد كه شامل 15 روز هزینه های ،آب ، برق، سوخت و تعمیرات می باشد.

 

عنوان مبلغ( هزار ریال)
مواد اولیه بسته بندی 25./250
حقوق و دستمزد 1280
تلخواه گردان 15/4230
جمع كل 4/5760

 

محاسبه مقدار سر به سر در صد و راندمان:

شرح هزینه هزینه متغیر هزینه  ثابت     هزینه كل
  مقدار درصد مقدار درصد  
مواد اولیه و بسته بندی 1501500 100     1501500
حقوق و دستمزد 8/186538 35 2/346429 65 532968
هزینه انرژی 4/9362 80 6/2340 20 11703
تعمیرات نگهداری 312/70519 80 828/17629 20 14/88149
بیمه اداری فروش 21950 100     5804/17849
هزینه تسهیلات     5804/17849 100 5804/17849
بیمه كارخانه     78/4360435 100 78/4360435
هزینه تسهیلات     78/4360435 100 78/4360435
استهلاك قبل از بهره برداری     52/1455717 100 52/1455717
جمع 512/288370   508/6200402 02/6488773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: توجیه اقتصادی/ بازار

الف) تجزیه و تحلیل محیطی:

– محیط كسب و كار:

– فرهنگی:

– ساختار اقتصادی/ بازار:

– تغییرات جمعیتی:

– بررسی رقبا:  

ب) تجزیه و تحلیل بازار:

– شناسایی مواد اولیه و چگونگی تأمین آنها:

– شناخت محصولات تولیدی (همنوع/مشابه) و موارد استفاده آنها:

– بررسی روندهای بازار محصول در سالهای گذشته:

– بررسی وضعیت بازار(محلی، ملی، جهانی):

– اندازه و رشد بازار:

– ارزیابی آینده بازار:

– تخمین سهم بازار و فروش:

– بررسی عرضه و تقاضا و مقایسه آنها:

ج) راهبردهای بازاریابی

– بررسی قیمتها و راهبردهای قیمت‌گذاری:

– قیمت‌گذاری بازار محور:

– قیمت‌گذاری بالاتر از هزینه:

– چگونگی توزیع محصول تولیدی در بازار:

– مشتریان و تحقیقات بازار:

– شیوه تبلیغات:

– شیوه فروش:

– شیوه توزیع:

 

– خدمات پس از فروش (گارانتی):

– بررسی فهرست صادرات و واردات محصول

 

 

فصل سوم: توجیه مالی

 

سود و زیان ویژه:

جمع هزینه های تولید منهای فروش كل در سال برابر با سود سالانه  می باشد.

( جمع هزینه های تولید)- ( فروش كل)=سود و زیان ویژه

0274/8075039-02/6488773=0074/1586266

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن:

( تعمیرات و نگهداری، + انرژی+(مواد اولیه . بسته بندی) –(فروش كل)= ارزش افزوده ناخالص

=02/6488773-15001500+11703+14/88149= ارزش افزوده ناخالص= 88/4887420

( استهلاك قبل از بهره برداری ) + ( استهلاك ) + ( ارزش افزوده ناخالص)= ارزش افزوده خالص=( 32/1455717+78/4360435) + 88/4887420= ارزش افزوده خالص= 18/107035574

753211/0=02/6488773//88/4887420=قروش كل/ ارزش افزوده ناخالص= نسبت افزوده ناخالص به فروش

639552/1=02//6488773//18/10703574= فروش كل/ ارزش افزوده خالص= نسبت افزوده خالص به فروش .

660576/0=8/162206677//18/10703574=سرمایه گذاری كل/ ارزش افزوده خالص = نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری

كل سرمایه گذاری سرانه:

556/324067=50//8/16203377= تعداد پرسنل/ كل سرمایه گذاری= كل سرمایه سرانه

نرخ بازدهی سرمایه

نرخ بازدهی سرمایه=كل سرمایه گذاری/ هزینه تسهیلات مالی – سود و زیان ویژه= 8/16206670//21950-0074/1586266=0060/1586466

دوره بر گشت سرمایه:

دوره برگشت سرمایه= كل سركایه گذاری/ ( استهلاك قبل از بهره برداری )+( استهلاك)+ ( هزینه تسهیلات مالی )+(سود)/ 8/1622377//(0074/1568286)+(950/2+78/4360435+53/1455717=182458/2

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment