ارائه و ارزیابی مدل معماری سازمانی مناسب برای بانک­های ایران: مطالعه موردی بانک ملی ایران

دانلود پایان نامه

 

 

ارائه مدل معماری سازمانی برای بانک­های ایران یکی از اولین و اساسی­ترین اقدامات برنامه­ریزان و مجریان به شمار می­رود. مدل معماری سازمانی در حقیقت باید دارای مولفه­های اساسی برای انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همچنین ارکان چشم­انداز، رسالت و اهداف، استراتژی، سیاست­ها و خط مشی­های کلی طرح استقرار و توسعه را شامل ­شود. در این پایان­نامه، دستاوردها و پژوهش­هایی را که به منظور ارائه مدل معماری سازمانی مناسب برای بانک­های ایران است، عرضه می­گردد. بدین ترتیب طی مراحل تحقیق، ابتدا مطالعات گسترده­ای بر مبانی نظری انجام شد و سپس تجربیات معماری سازمانی در بانک­های جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به ارائه مدل معماری سازمانی مناسب برای بانک­های ایران پرداخته می­شود که از تلفیق چارچوب زکمن توسعه یافته که از طریق اضافه شدن ستون سرویس به چارچوب زکمن و چارچوب TOGAF بهره برده شده است. علت به کارگیری چارچوب زکمن در این پایان­نامه این است که چارچوب زکمن مضمونی گسترده برای تشریح لایه­های معماری ارایه می­کند و ما در سطح سازمانی به بزرگی و پیچیدگی بانک­ها نیاز به بررسی همه جانبه و کامل لایه­های مختلف معماری داریم و همچنین به متدولوژیی که تمام این جنبه­ها را پوشش دهد مانند TOGAF نیاز داریم. علت استفاده از چارچوب گسترش یافته زکمن در این پایان­نامه این است که سرویس­گرایی نه تنها بر دیدگاه معمار و طراح سیستم بلکه بر همه دیدگاه­ها اعمال می­شود.

کلمات کلیدی: مدل معماری سازمانی، چارچوب زکمن، چارچوب معماری سازمانی TOGAF، بانک­.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment