پایان نامه کارشناسیی ارشد:تاثیر شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از کشور

نمایندگی ها بعنوان  عوامل ایجاد ارتباطات  شرکت  با مشتریان خارجی نقش مهمی ایفا می کنند .نمایندگی برای مشتری خارجی به منزله خود شرکت است و آنها اطلاعات  بسیار ارزشمند  و مورد نیاز از مشتری را به شرکت ارائه می دهند .ضمنا نمایندگی ها مسئول انجام خدمات ویژه به مشتریان و بسیاری از فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی هستند .نداشتن نمایندگی های فعال در بازار خارجی موجب عدم  امکان برقراری ارتباطات مناسب و آگاهی از بازار و مشتریان است .

بیلکی و تزار مجموعه عوامل فوق را به عنوان عمده ترین مشکلات بر سر راه صادر کنندگان مطرح نموده اند . Bilkey and tesar, 1971))

در پژوهش دیگری توسط الکساندریس موانع عمده بر سر راه صادرات تحت ۴ عنوان  زیر خلاصه شد:

۱-وجود رقابت شدید خارجی

۲-فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات

۳-درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی

۴-مشکلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی ((Alexondirdes,1971

در مقابل تحقیقات قبلی که عمدتا بر مبنای شناسایی موانع صادرات از طریق تفحص از صادر کنندگان بود، بعضی از محققین  ایراد گرفته اند و متذکر شده اند که باید دیدگاه بعضی از شرکتهایی که صادر کننده نیستند نیز  مورد توجه قرار گیرد،  شناسایی موانع صرفا با اتکا  به نظریات  صادرکنندگان بالفعل کافی نیست. اهمیت این موضوع به این دلیل است که دولت برای حل موانع صادرات باید سیاست های مختلفی را برای هر دو گروه پیش بگیرد و سیاستهای حمایتی دولت از دو گروه صادرکنندگان و غیر صادرکنندگان متفاوت است. شرکتها و سازمان ها برای ورود به صادرات مراحل ویژه ای را طی می کنندکه دولت باید در هر کدام برنامه ریزی خاصی را  مطرح سازد.

یاپارک   در سال۲۰۰۵  با بررسی شرکتهای غیر صادرکننده موانع صادرات آنها  به شرح زیر می داند:

۱ -کمبود اطلاعات درباره صادرات

۲-تماسهای محدود با بازارهای خارجی

۳-مسائل و مشکلات فردی ( اعتقاد نداشتن به صادرات) (Yaprak”,۲۰۰۵)

 

چیونگ و چانگ  با انجام تحقیقی در سال ۱۹۹۸ موانع غیر صادرکنندگان را به شرح زیر می دانند:

۱-عدم تامین نیازهای اطلاعاتی شرکتها

۲-عدم موفقیت در برقراری تماس های خارجی

۳-عدم تنظیم خط مشی های مدیریتی مناسب  Chong,1998) , Cheong and  (

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

Leave a comment