پایان نامه های دفاع شده : قسمت اول

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

PR-2070 كنترل كیفیت در سایپا  290 ص

PR-2071 مبانی و تكنیك های روابط عمومی  143 ص

PR-2072 مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان 93 ص

PR-2073 مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص

PR-2074 انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص

PR-2075 خروج صغیر از حجر 60 ص

PR-2076 شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد 130 ص

PR-2077 قانون نحوه محكومیت های مالی 175 ص

PR-2078 کارتحقیقی مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری 100 ص

PR-2079 گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه 260 ص

PR-2080 گزارشات كیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) 520 ص

PR-2081 مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)  70 ص

PR-2082 ناســیونالیسـم 170 ص

PR-2083 اشتباه از نظر حقوقی 160 ص

PR-2084 اشتباهات ثبتی 120 ص

PR-2085 امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان 65 ص

PR-2086 بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران 63 ص

PR-2087 بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص

PR-2088 پایان نامه حقوق – بزهکاری اطفال 450 ص

PR-2089 پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 60 ص

PR-2090 تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص

PR-2091 جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص

PR-2092 راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص

PR-2093 كار تحقیقی كارآموزی وكالت معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل 68 ص

PR-2094 موقعیت نفت و گاز كشور در بازارهای نفت و گاز جهان 106 ص

PR-2095 موسیقی كلاسیك 100 ص

PR-2096 تحقیق درس تاریخ هنر -کوبیسم 98 ص

PR-2097 بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران 170 ص

PR-2098 بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید  85 ص

PR-2099 بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره  60 ص

PR-2100 بررسی تولید وپرورش قارچ خوراکی ( صدفی و دکمه ای) 65 ص

PR-2101 بیماری های گیاهان زراعی 110  ص

PR-2102 تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان 120 ص

PR-2103 سد بیدواز اسفراین  و تأثیر آن بر اشتغال و اقتصاد منطقه 120 ص

PR-2104 طرح مكانیزه سد شهید یعقوبی  105 ص

PR-2105 فرسایش خاک 110 ص

PR-2106 میكروبیولوژی مواد غذایی 160 ص

PR-2107 اثر سطوح مختلف سبوس  برنج فراوری شده با  حرارت  بر روی مصرف خوراک ، ترکیب 75 ص

PR-2108 اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ  97 ص

PR-2109 اثرات شوری در کشاورزی 96 ص

PR-2110 اصول کشت خیار گلخانه ای 80 ص

PR-2111 آفات درختان میوه 107 ص

PR-2112 اكولوژی گیاهان زراعی 104 ص

PR-2113 آیش بندی و تناوب زمین 89 ص

PR-2114 تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی 93 ص

PR-2115 ارتباط بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی  110 ص

PR-2116 زراعت برنج در استان گیلان 88 ص

PR-2117 زراعت غلات 104 ص

PR-2118 طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ 87 ص

PR-2119 قارچ های خوراکی 114 ص

PR-2120 مواد و مصالح سامانه های زهكشی زیرزمینی 359 ص

PR-2121 بهداشت کشاورزی در روستای قلعه خواجهشهرستان ورامین 125 ص

PR-2122 ارتباط سیگار و بیماریها 110 ص

PR-2123 راهها و روشهای‌ كاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و كمر بوسیله‌ كاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیه-0ZR25YWY

PR-2124 كالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان 106 ص

PR-2125 مدلسازی سیستم گردش خون در شریانها با استفاده از متد المان محدود 57 ص

PR-2126 بــررسـی علل افــزایش نـا هـنجــاری هـای اجتمـاعــی در روستـای ساقــی بیــک 45 ص

PR-2127 ازدواج موقت 180 ص

PR-2128 بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس  105 ص

PR-2129 بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان 77 ص

PR-2130 بررسی ارتباط بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان  100 ص

PR-2131 بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی( 75-74)  52 ص

PR-2132 بررسی شیوهها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشكی 50 ص

PR-2133 بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد 47 ص

PR-2134 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 45 ص

PR-2135 بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاكید بر مثنوی معنوی  41 ص

PR-2136 بررسی مقایسة هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان  54 ص

PR-2137 بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل 90 ص

PR-2138 بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B 88 ص

PR-2139 بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی 63 ص

PR-2140 بررسی هوش هیجان در ارتباط با سلامت روانی 108 ص

PR-2141 بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی 62 ص

PR-2142 بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان  62 ص

PR-2143 بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر متوسطه 75 ص

PR-2144 بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی  75 ص

PR-2145 بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI 145 ص

PR-2146 بزهكاری 165 ص

PR-2147 بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی  70 ص

PR-2148 پروژه تحقیقاتی بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلا

PR-2149 تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی 65 ص

PR-2150 تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی 31 ص

PR-2151 رابطة افسردگی با عوامل خانوادگی دانشجویان دختر رشته حسابداری 97 ص

PR-2152 ارتباط عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال  77 ص

PR-2153 ارتباط نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 45 ص

PR-2154 راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق 145 ص

PR-2155 رضایت زناشویی  115ص

PR-2156 زنان خیابانی 83 ص

PR-2157 بررسی میزان تاثیر گذاری کتاب های موجود در کتاب خانه به علم و دانش دانش آموزان شهرستان ورامین 50 ص

PR-2158 بررسی محیطهای صحرایی و بیابانی – دریایی و دریاچه ای –  دلتایی و مصب ها  50 ص

PR-2159 توپوگرافی وفیزیوگرافی حوضه آبریزفریزی 160 ص

PR-2160 جغرافیا ی شهر گلوگاه 130 ص

PR-2161 شهرستان فریمان – بخش مرکزی(فریمان) -توپوگرافی – روستا 65 ص + عکسهای کامل

PR-2162 عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران 100 ص

PR-2163 مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز كوهرنگ 60 ص

PR-2164 اهداف كلان شهر جدید بینالود 85 ص

PR-2165 تحلیل ژئوپلتیكی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاور میانه 73 ص

PR-2166 جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور 327 ص

PR-2167 جغرافیایی استان تهران  110 ص

PR-2168 شناسایی مناطق ویژه اكولوژیك به منظور بررسی ناهنجاریهای محیطی و تدوین راهكارهای مناسب  80 ص

PR-2169 علل سیل گیری روستای فرطان 176 ص

PR-2170 مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز (در 138 ص

PR-2171 افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک 65 ص

PR-2172 بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان  104 ص

PR-2173 عوامل آنتروپوژنیك درقلمره های كارستی باتاكیدبرمدیریت كارست 110 ص

Leave a comment