پایان نامه طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای و فرآیند تولید آنها

دانلود پایان نامه

چکیده

مبدلهای حرارتی صفحه ای تجهیزات بسیار مهمی هستند که به صورت گسترده در فرایندهای حرارتی ، حرارت و برق ، تهویه مطبوع و تبرید ، بازیافت حرارت ، صنایع تولیدی و حمل و نقل استفاده می شوند . تحقیقات مداوم برای دستیابی به راندمان بیشتر و قیمت كمتر نهایتاً منجر به توسعه و تكمیل چندین نوع مبدل حرارتی غیر از مبدل پوسته و لوله (كه متداول است) گردید.

یكی از موفق ترین مبدل های حرارتی عبارت است از مبدل حرارتی صفحه ای با واشر سرتاسری كه اولین بار در 1930 عرضه گردید تا بتواند جوابگوی نیازهای بهداشتی صنایع شیر باشد.

این پایان نامه به مبدلهای حرارتی صفحه ای ( PHE ) می پردازد که یکی از مشهورترین انواع مبدل ها در صنعت هستند . هدف کلی این پایان نامه تشریح جامع این نوع از مبدلها اعم از فرایند طراحی و تولید و مزایا و معایب آنهاست .

فصل 1

ساختمان و عملکرد مبدلهای صفحه ای

1-1 مقدمه

فرایند تبادل حرارتی میان دو یا چند سیال با دماهای مختلف در اغلب فرایندهای صنعتی، تجاری و خانگی اتفاق می افتد و معمولا برای این كار از مبدل های حرارتی استفاده می شود. طیف وسیعی از مبدل های حرارتی با شكل، اندازه، نحوه انتقال حرارت و ویژگی های متفاوت دیگر استفاده می‌شوند كه در فرایندهای مختلف، صنایع نفت، نیروگاه ها، حمل و نقل، تهویه، تبرید، و صنایع بیومیدیكال و سرمازای كریوژنیك و غیره مورد بهره برداری قرار می گیرند. مبدل ها را می توان براساس نحوه تماس (مستقیم و غیرمستقیم) دسته بندی كرد. در گذشته گرمای انتقال یافته از طریق سیالات با تماس مستقیم انجام می شد و دیواره سیالات را از هم جدا نمی كرد. در این شیوه به علت فقدان دیواره میان سیالات، دماهای اپروچ یا تقریب دقیق تری به دست می آید و انتقال حرارت غالبا همراه با انتقال جرم نیز می باشد. برج خنك كن نمونه ای از یك مبدل حرارتی از نوع تماس مستقیم است. در مبدل های حرارتی كه از تماس غیرمستقیم یا ترانسمورال استفاده می كنند، یك دیواره (به شكل ورق، لوله یا در مواردی به صورت دیگر اشكال غیر دایره ای جریان سیالات داغ و سرد را از هم جدا می كنند و تبادل حرارت میان آن ها از طریق این سطح اتفاق می افتد. مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله و صفحه ای (یا صفحه

Leave a comment