دسته: دسته‌بندی نشده

در فصل سوم گزارش اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس منتخب کشور درسال تحصیلی 83-82 ضمن اشاره به همایش ناظران علمی طرح در استان ها که در روزهای سوم و چهارم اسفندماه 1382در استان یزد با شركت 29 ناظر علمی ،5 نفر از كارشناسان مسؤول استانهای برگزار كننده كارگاههای آموزشی ارزشیابی توصیفی ، مدیر…

Read More

با كاهش گرایش دانش‌آموزان و والدین به نمره 20 و افزایش گرایش معلمان به توسعه مهارتهای حرفه‌ای شواهدی دال بر ضعف دانش‌آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی پیدا نشده است.پژوهشگاه آموزش و پرورش در خصوص نتایج مثبت طرح ارزشیابی توصیفی در پیشرفت دانش‌آموزان به قطعیت نرسید. تحقیقات پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش همچنین نشان…

Read More

3  قسمت  اصلی آزمون های عملکردی: 1-  تکلیف  عمومی:  فعالیّتی  است که معلم طراحی می کند تا فراگیر درگیر شود. 2- برگه ارزشیابی: فراگیر  راه  حل،  شیوه کار، نقشه کار….. را روی  برگه ارزشیابی منعکس  می کند. 3-  نمره گذاری: معلم با توجّه به هدفهای آزمون عملکردی که از قبل مشخص است معیار ارزشیابی را…

Read More

  پروژه برای آنکه یک  آموخته  در ذهن فراگیر ثبت شود بایدآن آموخته درموقعیّت های مناسب به کار گیرد، فعالیّت هایی تحت عنوان پروژه که فرصت های  یادگیری متنوعی برای فراگیران ایجاد می کند اگر به درستی هدایت شوند از مؤثرین شیوه ها در  سهیم کردن فراگیران    در فرآیند آموزش و پایدار کردن آموخته های…

Read More

  ارزشیابی توصیفی امروزه نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزیابی هستیم که به هر دانش آموزبه  دیده ی  حرمت نگاه کند.  موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمونهای سنتی نشان دهد.پس آن نوع سنجش که بتواند تصویری واضح و سه بعدی از رشد  مهارت ها، تواناییها و  دانش و نگرش …

Read More

  به  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به  دانش آموز اعتماد…

Read More

محافظه کاری تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به استفاده دارد . بر طبق مدل دیدگاه محافظه کارانه آموزشی در مقایسه با دیدگاه اصولگرایانه میانه روتر به نظر می رسد . همانطور که اسکولینک (1998) بیان می کند از زمانی که کامپیوتر برای اولین بار ظاهر شد پیش گوییهایی در مورد اینکه چگونه آنها آموزش را…

Read More

Path analysis : بررسی مسیر در این تحقیق از 8.30 lisrel برای ویندوز با زبان دستورهای simplis به کار برده شد تلا اطلاعات را برای بررسی مسیر با تفاوت پنهانی تجزیه و تحلیل کند . درتمام تحلیلهایی که توسط lisrel صورت گرفته از شیوه تخمین بیشترین احتمال استفاده شده است . در این تحقیق به…

Read More

  بخش ایدئولوژی آموزشی با بررسی ساختار عامل همانطور که در جدول بیان شده است ، ایدئولوژی های آموزشی و تغییرات بعدی را برای بررسی مدل مسیر شکل می دهیم . در این فرایند دو مشخصه به کار برده می شود ابتدا ما سعی می کنیم که تعداد تغییرات مشاهده شده را تا کمتر از…

Read More

  در اصول آزادی خواهی آموزش ، دانش یک ابزار لازم برای حل مشکل واقعی است . فرد یک شخصیت واحدی است که بیشترین رضایت خود را در خود عمل کردن برای تغییر شرایط می بیند . این شیوه موثر فکر کردن (آگاهی سودمند) است و همچنین توانایی حلمشکلات شخصی به طور موثر می باشد…

Read More