پروژه رشته صنایع در مورد طراحی صنعتی – قسمت سوم

فصل اول:

معرفي انواع كمك فنرها

و لرزه گيرها

سيستم تعليق

لرزش‌هاي پي‌درپي بدنه خودرو سبب خستگي راننده و سرنشينان مي‌شود. در پي آن كارايي و بازدهي رانندگي و عمر مفيد خودرو كاهش يافته و سلامتي انسان به خطر مي‌افتد. بنابراين مدل‌سازي مود سواري خودرو و به سازي پاسخ لرزشي آن با بهره‌ از ميراينده‌هاي ارتعاشي از ديدگاه‌هاي مهم در طراحي خودرو بوده، كه آسايش سرنشين، افزايش دوام خودرو، ايمني و افزايش كنترل خودرو را به دنبال دارد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

خاصيت ميرايش ارتعاشات و لرزش‌ها و رفع بعضي از اغتشاشات حركت در خودرو و حفظ بعضي ويژگي‌هاي مناسب جهت ايمني،‌ از ويژگي‌هاي مناسب مكانيكي است كه انجام آن با يك وسيله مكانيكي امكان‌پذير است . مجموعه مشخصي كه فراهم‌گر هدف بالا است، سيستم تعليق نام دارد. اين مجموعه قلمرو وسيعي را با خواص و وظايف متفاوت در بر دارد.

نقش سيستم تعليق در خودرو مهار چرخ در فضا (در سه راستاي Z , Y , X) و فراهم كردن حركات خطي و زاويه‌اي مناسب آن است . نيز چرخ‌ها را به صورت تكيه‌گاهي امن در زير خودرو نگاه مي‌دارد به گونه‌اي كه چرخ‌ها توان مهارسازي نيروهاي اعمالي به خودرو (گرانش، گريز از مركز، نيروهاي رانشي و ترمزي و …) را داشته باشند. ويژگي‌هاي سختي و ميرايي تعليق بايستي چنان برگزيده شوند كه پايداري و آسايش خودرو تامين گردد.

براي پي بردن به جايگاه سيستم تعليق، خودرو را در سه حالت زير در نظر مي‌گيريم :

بي‌تعليق : بدون سيستم تعليق، تاير و بدنه معلق مي‌باشند. در نتيجه هر ناهمواري در سطح جاده ، به سرنشينان خودرو منتقل خواهد شد.

با تعليق و بي‌لرزه‌گير : در اين حالت تاير به زمين چسبيده ولي بدنه معلق مي‌باشد. در نتيجه بدنه خودرو به طور مداوم به بالا و پايين نوسان مي‌كند.

با تعليق و لرزه‌گير : در اين حالت تاير و بدنه به زمين چسبيده است و لرزه‌گير، نوسانات فنر را دفع مي‌نمايد چرخ‌‌ها به راحتي به بالا و پايين حركت كرده و پايداري، اطمينان و راحتي خودرو را در پي خواهد داشت.

شكل 1 ـ مقايسه خودرو بدون تعليق، با تعليق بدون لرزه‌گير و با تعليق كامل

زير بخش‌هاي عمده سيستم تعليق شامل تاير،‌ فنر و لرزه‌گير مي‌باشد كه وظيفه آنها برقراري تماس بين چرخ و زمين، ايمني و راحتي سرنشينان مي‌باشد. نيز براي كاهش و در صورت امكان حذف سر و صدا و ارتعاشات، موادي چون لاستيك، چرم، اسفنج،‌ فنرهاي متفاوت (مارپيچي، شمشي و ميله‌هاي پيچشي) و ضربه‌گيرهاي مختلف (اصطكاكي، هيدروليكي و گازي) به كار مي‌رود.

زيربخش‌هاي سيستم تعليق

فنر

فنر عنصري انرژي دهنده و گيرنده مي‌باشد كه بر اثر تغيير شكل كشسان انرژي پتانسيل آن تغيير مي‌كند. در يك سيستم مكانيكي سختي نمايانگر ويژگي‌هاي فنريت آن است.

در تعيين ويژگي‌هاي فنريت سيستم‌هاي مكانيكي بايد انعطاف‌پذيري قطعات را نيز لحاظ كرد. محاسبه سختي مؤثر يك مجموعه به سادگي و با بهره از قانون برآيند فنرها امكان‌پذير است. اگر دو عضو به صورت سري قرار گرفته باشند، آنگاه فنر معادل به قرار زير است :

(1-1)                                                                                 

اگر دو عضو به صورت موازي قرار گرفته باشند، آنگاه فنر معادل به قرار زير است:

(1-2)                                                                                

شكل 2 ـ روش‌هاي مختلف سرهم‌بندي فنر : روش موازي، روش سري و روش پيچشي

ويژگي‌هاي مكانيكي فنر

فنرها بر پايه رفتار و ويژگي‌هاي نيرويي به دو دسته خطي و ناخطي تقسيم مي‌شوند. در بيشتر فنرها، نيروهاي فنر تابعي از تغيير شكل آن به قرار زير است :

(1-3)                                                                    

از آنجا كه چرخش اين ميدان صفر است، بنابراين يك ميدان نيروي پايستار است. تابع پتانسيل (انرژي پتانسيل) اين ميدان پايستار به قرار زير است :

(1-4)                                                        

(1-5)                                            

دسته‌بندي فنرها

فنرها گونه‌هاي مختلفي دارند، كه انواع پركاربرد آن در صنعت به قرار زير است :

فنر مارپيچ

فنر مارپيچ مفتولي فولادي است كه به صورت حلقه‌اي پيچانده شده است (شكل   ). فنر مارپيچ براي مقاومت در برابر بارهاي كششي، فشاري يا پيچشي ساخته مي‌شود. سختي يك فنر مارپيچ به قرار زير است :

(1-6)                                            

d : قطر مفتول فنر

N : تعداد حلقه‌هاي فنر

R : شعاع ميانگين فنر

G : مدول برشي

شكل 3 ـ ساختار فنر مارپيچ

شكل 4 ـ گونه‌هاي مختلف انتهاي فنر مارپيچ

فنر مارپيچ نرم‌تر از فنر تخت است، يعني داراي سختي كمتري مي‌باشد. اين گونه فنرها كاربرد فراواني در سيستم‌هاي تعليق خودرو دارا مي‌باشند. فنرهاي مارپيچ به كار رفته در سيستم تعليق بيشتر به صورت عمودي نصب مي‌شوند و بنابراين به فضايي مناسب نياز دارند. اصطكاك در اين گونه فنرها ناچيز و تنها در محل تماس فنر با بدنه مطرح است. تنش اصلي ايجاد شده در اين گونه فنرها تنش برشي است، اگر چه كمي‌هم در اثر خمش دچار تنش مي‌گردند.

فنرهاي مارپيچ بهترين خاصيت را براي جذب انرژي ناشي از حركات ارتعاشي خودرو دارا مي‌باشند و از اين نظر بهترين كارايي را دارند. فنرهاي مارپيچ اجازه انحرافهاي بزرگتري را نسبت به فنرهاي تخت مي‌دهند و بنابراين آسايش و نرمي‌بيشتري را نسبت به فنرهاي تخت براي سرنشين خودرو فراهم مي‌آورند. امروزه در سيستم تعليق جلو و پشت سواري‌ها فنر مارپيچ بكار مي‌رود و ديگر از فنرهاي تخت استفاده نمي‌شود.

شكل 5 ـ گونه‌هاي مختلف اتصال و قرارگيري فنر مارپيچ

فنرهاي پيچشي

در فنرهاي پيچشي تغيير شكل زاويه‌اي سبب ايجاد گشتاور پيچشي است. ارتباط نيرو و جابجايي در فنرهاي پيچشي به قرار زير است :

(1-7)                                                        

ميله پيچشي

ميله پيچشي محوري فولادي است كه در برابر گشتاور پيچشي قرار گرفته و تغيير شكل آن زاويه‌اي است.

شكل 6 ـ نماي هندسي فنر پيچشي

ميله پيچشي بيشتر در سيستم‌هاي تعليق جداگانه به كار مي‌روند، كه از يك سو به شاسي متصل بوده و از سوي ديگر توسط يك بازو به چرخ متصل مي‌شود و اين بازو رابطي است ميان لرزش‌هاي خطي چرخ و لرزش‌هاي زاويه‌اي ميله پيچشي . سختي اين گونه فنرها از دو بخش زير شكل يافته است :

سختي پيچشي ميله Kφ

سختي خمشي بازو Kb

اين دو بخش به صورت سري قرار گرفته‌اند و بنابراين سختي كل به قرار زير است :

(1-8)                                                                    

ميله پايدارنده

يكي از زيربخش‌هاي مهم سيستم تعليق ميله‌هاي پايدارنده است، كه براي افزايش پايداري به كار مي‌رود. نمونه‌اي از ميله‌هاي پايدارنده، ميله‌اي است كه ميل موج گير (ميله پادغلت) ناميده مي‌شود. ميل موج گير ميله‌اي فلزي است كه به دو بازوي كنترلي چرخ‌هاي دروني و بيروني متصل مي‌شود. هنگام افت و خيز يكي از چرخ‌ها، ميل موج‌گير حركت را به چرخ ديگر انتقال مي‌دهد. ميل موج گير يك تراز بالا در هنگام رانندگي ايجاد مي‌كند و سبب كاهش حركات لرزشي در هنگام چرخش خودرو است . با توجه به پارامترهاي طراحي ميل موج‌گير مي‌توان تا 15 درصد در برابر حركت غلتشي خودرو در هنگام چرخش ايستادگي كرد. ميله پادغلت در واقع نوعي فنر پيچشي است با اين تفاوت كه در سيستم‌هاي يكپارچه نصب شده و تنها در برابر غلتش نسبي محور و شاسي واكنش نشان مي‌دهد.

كاربرد ميله‌هاي پادغلت در سيستم تعليق

هنگامي‌كه بدنه مي‌غلتد و يا يكي از چرخ‌ها روي دست‌انداز يا درون چاله قرار مي‌گيرد، ميله پادغلت سبب افزايش سختي فنريت تعليق است، يعني فنريت آن را كاهش مي‌دهد. هنگامي‌كه خودرو در راستاي مستقيم حركت مي‌كند، ميله پادغلت، سبب نرمي‌فنريت تعليق شده و بنابراين خوش سواري خودرو را بهبود مي‌بخشد.

ميله پادغلت يك ميله پيچشي مي‌باشد كه به چند بخش تقسيم شده است و به صورت كناري و با ياتاقان و بوش‌هاي لاستيكي به بدنه لولا مي‌شود و همينطور از دو طرف به بازوهاي لنگيده متصل شده است.

كاركرد ميله پادغلت

اگر افت و خيز چرخ‌ها برابر باشد، آنگاه بازوهاي لنگيده همسو بوده و بنابراين ميله پادغلت نقشي در سختي غلتشي محور نخواهد داشت.

اگر افت و خيز چرخ‌ها برابر نباشد ، به طور نمونه چرخ راست روي برآمدگي قرار گرفته و بالا رود، در اين حالت بازوي كنترل سمت راست بالا رفته و سبب گردش بازوي لنگيده چسبيده به آن سوي راست مي‌شود. اما بازوي لنگيده سمت چپ تغيير نكرده و بنابراين تفاوت زاويه گردش بازوهاي لنگيده سبب ايجاد گشتاور در ميله پادغلت مي‌شود و بنابراين نيرويي رو به بالا در سمت چپ بدنه ازطريق ياتاق‌هاي بوش هاي لاستيكي اعمال مي‌شود و بنابراين سمت چپ بدنه به بالا مي‌رود. بنابراين سمت راست چرخ‌ها بالا رفته و بنابراين بدنه بالا مي‌رود و در سمت چپ كشش ميله پادغلت سبب بالا رفتن بدنه مي‌شود. بنابراين بدنه بدون غلتش در موقعيت بالاتري قرار مي‌گيرد. بنابراين وظيفه ميله پادغلت جلوگيري از غلتش و كجي بدنه با تغيير ارتفاع آن است.

فنر تخت

فنر تحت در هر دو سيستم تعليق جلو و پشت به كار مي‌رود. اين فنرها به صورت كناري نيز به كار مي‌روند و با اين طرح وسط فنر به اسكلت متصل شده و هر يك از دو انتهاي آن يك چرخ را نگهداري مي‌كند. طرز عمل اين فنرها مانند تمام فنرهاي تخت است موقعي كه چرخ با يك برآمدگي برخورد مي‌كند فنر به بالا خم مي‌شود ضربه را مستهلك مي‌نمايد و برعكس هنگامي‌كه چرخ در يك گودي مي‌افتد به طرف پايين خم مي‌شود بدين ترتيب فنر تخت در وسايل نقليه مانند فنر مارپيچي عمل مي‌كند فنرها معمولا به طور مكانيكي با وسائلي از قبيل بالشتك و بوش لاستيكي از بدنه عايق‌بندي شده‌اند اين عمل از انتقال لرزشها به اسكلت و بدنه جلوگيري مي‌كند.

در حالت معمول اين فنرها بصورت چند لايه مي‌باشند كه بزرگترين فنر را شاه‌فنر مي‌گويند و لايه‌هاي ديگر فنر نسبت به شاه فنر كوچكتر مي‌باشند و به كمك ميله‌اي در وسط به يكديگر متصل شده‌اند و به وسيله گيره‌هاي مخصوصي از لغزيدن آنها در جهات مختلف جلوگيري مي‌شود. در فنرهاي شمشي شاه فنر به كمك ميله يا بوش در يك طرف به قاب وصل مي‌شود و از طرف ديگر به كمك ميله U شكل كه گوشواره ناميده مي‌شود به رام خودرو متصل مي‌گردد. اين گوشواره تغيير طول فنر را در اثر نوسان آن فراهم مي‌سازد. همچنين بوش به كار رفته در اين فنرها برنجي مي‌باشد كه به كمك گريس از سايش آن جلوگيري مي‌شود. البته در خودروهاي سبك از لاستيك هم استفاده مي‌شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment