پایان نامه ارشد:نقش مدیریت تعارض و وفاداری مشتریان در هتل¬های

دانلود پایان نامه

مدل­های بازاریابی رابطه­ای از دیدگاه نظریه­پردازان بازاریابی

مدل بازاریابی رابطه­ای در بخش خرده فروشی

تا به امروز برای طراحی و شکل­بندی مدل بازاریابی رابطه­­ای تلاشهای زیادی صورت گرفته است. دوایر[۱] (۱۹۹۴) مدلی پنج مرحله­ای که شکل­گیری روابط را نشان می دهد ارائه کرد. بیتی و همکاران[۲] (۱۹۹۶)، مراحل تکوین وشکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر می­کشد.  (شکل ۲ – ۱۲) این مدل نشان می­دهد که فرایند شکل­گیری و تکوین روابط از چهار مرحله،

[۱]-Dwyer

[۲]-Beatty and et al

مدل بازاریابی رابطه­ای میان سازمانهای صنعتی

این مدل ریشه­هایش در تئوری بازاریابی رابطه­ای است که نشان می­دهد روابط نزدیک، کمک به نگهداری و توسعه روابط بطور کل در بلند مدت می­نماید. مدل، عوامل تعیین کننده رابطه­ای و فرهنگی روابط میان سازمانهای صنعتی را بررسی می نماید و تأثیرشان را روی نتایج رابطه­ای کلیدی کشف می­کند.

پالماتیر[۱] و همکاران نشان می دهند که تحقیق درباره اینکه کدام ویژگی یک مبادله رابطه­ای، بهترین آن برای تشریح عملکرد است مخالفت کردند. بنابراین مناسب است که از ویژگیهای متعددی برای افزایش درک این بازاریابی استفاده شود. رضایت رابطه­ای، اعتماد و تعهد معمولاً بعنوان بهترین تخمین از استحکام و پایداری رابطه­ای وعامل مشخص­تری از عملکرد مبادله نسبت داده می­شوند هر چند رضایت رابطه­ای و اعتماد ۲ فاکتور با همبستگی بالا می­باشند (دامپرت و کالبرت،

[۱] – Palma tier

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

Leave a comment