دسته بندی علمی – پژوهشی : اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۴

باورت نمیشود که در زمینهر کجا به هر که میرسیخنجری میان مشت خود نهفته استپشت هر شکوفهی تبسّمیخار جانگداز حیلهای شکفته است… (مشیری، ۱۳۸۳: ۳۱)دامنهی اعتراضات شخصی، در حوزهی شعر فارسی بسیار گسترده است. به طوری که هیچ دیوان شعری را نمیتوان یافت که از این نوع اعتراض خالی باشد. ادامه مطلب…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۲

همچوما روزگـــــار مخلوط است گــــله کردن از روزگــار خطاستگــله از هیچ کـــــس نباید کرد کز تــن مـاست آنچه بر تن ماست(همان:۲۴۵)۲-۵-۱-۲- اعتراضات عاشقانه«واژه عشق مأخوذه از عشقه و آن نباتی است که آن را لبلاب گویند. چون بر درختی پیچد آن را خشک کند و همین حالت عشق است. بر ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۱۰۲

حضرت علی (ع) است.[۴۸۱] ایشان در خطبۀ نخست نهج البلاغه میفرمایند: «مَعَ کُلِّ شَى ء لا بِمُقارَنَهٍ، وَ غَیْرُ کُلِّ شَى ء لا بِمُزایَلَهٍ».[۴۸۲]جامی و نظریه وحدت وجودعبدالرّحمن جامی از جمله شارحان آثار محیالدّین ابن عربی است و فصوص الحکم و فتوحات مکیه ابن عربی را همیشه پیش چشم داشت و ادامه مطلب…

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۶۹

البته این‌گونه تفکر جامی که حضرت (ص) به اصحاب و آلش سوگند میدهد در اندیشه و تفکر امامیّه نیز وجود دارد؛ امامیّه برای اینکه بخواهند مورد لطف و کرم یکی از ائمۀ دین واقع شوند آن بزرگواران را به اولاد و اصحاب ایشان قسم میدهند که به سبب مقام آنان ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۵۷

بنابراین طبق قائدۀ لطف و طرح دیدگاههای متفاوت در این زمینه از سوی متکلّمان باید گفت که جامی در این زمینه به مانند معتزله و امامیّه و بر خلاف اشاعره معتقد به وجوب لطف از جانب پروردگار است ولی در اینکه لطف حق شامل همه از جمله گناهکاران میشود با ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان شرکت …

ج) نیازمند اعمال محدودیت هایی بر رفتار اعضا خود می باشند (پسران قادر،۱۳۷۱،۸۵).بررسی پدیده پیچیده ای نظیر سازمان، نیازمند بهره گیری از روش های پیچیده است. با توجه به این که افراد شاغل در سازمان های دارای ساختار مناسب، کارآتر و راضی ترند، اهمیت سازمان و روش های سازماندهی بیشتر ادامه مطلب…

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۱۴

طبق آنچه گذشت علم کلام دارای تعاریف گوناگون و متفاوتی بود بنابراین در همین راستا آراء و نظرهای گوناگون در مورد موضوع آن وجود دارد.ایجی در باب موضوع علم کلام میگوید: «موضوع علم کلام عبارت است از معلوم (آنچه علم به آن تعلق میگیرد خواه موجود باشد یا معدوم) از ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۱۵

قاعدۀ چهارم: در عقل و نقل است و مسائل مربوط به نبوت و شرایط امامت و انتقال آن و در این موضوع میان شیعه، خوارج، معتزله، کرامیه و اشعریه اختلاف است.[۱۳۶]شهرستانی میگوید اگر دیدگاه یکی از بزرگان امّت دریکی از این چهار قاعده با دیگری متفاوت بود میتوان او را ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده» …

۲-۱-۱٫تعریف روایت«بنیادیترین عنصر داستان روایت است. روایت به مفهوم بازگویی پیدرپی واقعه، کاشف توالی، تسلسل و زنجیرهوار بودن گفتاری است که راوی آن را بازگو میکند. واضح است که واقعه لزوماً به حوادث عینی و ماجراهای خارجی اطلاق نمیشود. بازگویی ذهنیات هم اگر با توالی و پیوستگی همراه باشد نوعی ادامه مطلب…

بررسی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر بازاریابان عمر وسرمایه گذاری نمایندگی های بیمه های تجاری …

که درآن:P : برآورد نسبت صفت متغیر; ۵/۰ = PN: حجم جامعه آماری برابر با ۱۶۸ نفر.Z : متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد; ۹۶/۱ =:مقدار اشتباه مجاز که بر اساس بیشترین واریانس بدست آمده از نمونه مقدماتی برابر با هفت صدم در نظر گرفته شد; ۰۷/۰ ادامه مطلب…