برچسب: دانش شناسی

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسی ارتباط بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : بررسی ارتباط بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی ارتباط بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی  دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی ارتباط عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب   در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی   واحد بندرجاسک

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف  در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روان شناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی ارتباط ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرح واره ­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

Read More