ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی …

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………….……………۱۰۱-۱۱-۱) جاذبه گردشگری……………………………..……….……….………………..۱۰۱-۱۱-۲) برنامه ریزی…………………………………….…….………………………..۱۱۱-۱۱-۳) استراتژی………………………………..……….……………………………..۱۲۱-۱۱-۴) برنامه ریزی استراتژی…………………………….……..………………………۱۲۱-۱۱-۵) جیرفت…………………………………………………………………………………..۱۴فصل دوم) مبانی نظری۲-۱) مقدمه………………………………….….……………………………………………………..۱۷۲-۲) سیر و سفر از دیدگاه قر……………………….………………..…………………………..۱۸۲-۳) سخنان بزرگان دین در مورد سفر…………………………………………………..…….……………۲۰۲-۴) تعریف و مفهوم نظام گردشگری………………………….………..……………………..…………۲۰۲-۴-۱) تعریف گردشگری…………………………………..……………………………..۲۰۲-۵) پیشینه جهانگردی ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- …

رابطه (۳۳-۳) نیز رابطه تنش – کرنش نانولوله تک جداره زیگزاگ تحت بار کششی تک محوری میباشد. در قسمت نتایج با رسم نمودارهای تنش – کرنش بر اساس روابط (۳۲-۳) و (۳۳-۳) به بررسی نتایج روش تحلیلی خواهیم پرداخت.۴-۳ نتایج ادامه مطلب…

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری …

با استفاده از رابطه (۲۲-۳)، رابطه (۷-۳) را میتوان چنین نوشت:Psinθ = nDeβ۲δb (2 – 3βδb + ) (23-3)حال با استفاده از روابط (۳۵-۲) ، (۸-۳) ، (۹-۳) ، (۱۰-۳)، (۲۳-۳) و قرار دادن θ = π/۳ و با ساده ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- …

Psinθ = nDeβ۲δb (2 – 3βδb) (7-3)برای یافتن روابط تنش – کرنش ما می توانیم از تئوری پوستهای برای نانولوله استفاده نمائیم که مطابقت خوبی با ساختار نانولوله تک جداره داشته و در کارهای مختلف نتایج مطلوبی را ارائه داده ادامه مطلب…

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری …

۲-۲ تحلیل ساختاریدر این بخش ابتدا به تحلیل ساختاری یک صفحهی گرافیتی با چیدمانهای اتمی زیگزاگ و آرمچیر پرداخته و سپس با وارد نمودن اثر انحنا برای هر یک از دو ساختار مذکور، روابط را برای نانولولههای کربن تک دیواره ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- قسمت ۹

P نیروی کل وارد شده بر یک انتهای نانولوله میباشد. این رابطه در این تحقیق به عنوان یک فرمول مرجع جهت استخراج مدول الاستیک در نظر گرفته میشود. در حقیقت با استفاده از رابطه (۸-۲) و مقایسهی آن با نتایج ادامه مطلب…

کار در ارتفاع با دسترسی طناب و پیچ و رولپلاک نما

شما در مواجه با یک ساختمان، اولین چیزی که می بینید نمای ساختمان است و اگر نمای ساختمانی که دارید مشاهده می کنید، تمیز باشد لذت می برید و اگر کثیف باشد، آن چنان که باید به دل نمی نشیند. نماشویی ادامه مطلب…

ساخت و خرید و فروش رگال لباس (رگال آهنی و چوبی)

گروه تولیدی رگال ساز با مدیریتی ارزش محور، متعهد و مشتری مدار فعالیت خود را در زمینه  تولید تجهیزات فروشگاهی و دکوراسیون منازل آغاز نمود. ابن مجموعه با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب و با تلفیق هنر، دانش و ادامه مطلب…