بررسی رابطه طرد،پذیرش و کنترل همسر با سبک دلبستگی در بین کارکنان متاهل اداره …

2-1-5-3  بُعد کنترل………………………………………………………………………………………………………….. 16 2-1-6 تاثیرات اداراک طرد در دوران کودکی بر فرد …………………………………………………………………                                       17 2-1-7 نظریه پذیرش طرد والدین در گستره تحقیقات……………………………………………………………….17 2-2- نظریه دلبستگی جان باولبی …………………………………………………………………………………………              19 2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….19 2-2-2نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………  20 2-2-3دلبستگی چیست؟………………………………………………………………………………………………………  21 2-2-4 ویژگی‌های دلبستگی……………………………………………………………………………………………….. 22 2-2-5 مبنای نظری دلبستگی ……………………………………………………………………………………………      23 2-2-6 اساس زیستی ادامه مطلب…

بررسی میزان اثربخشی هیپنوتراپی بردردزایمان واضطراب دوران بارداری در مراجعین به بیمارستان صارم سال …

-مقدمه. 21 – ترس واضطراب.. 24 – علایم اضطراب.. 25 – سهم علوم روانشناختی درمورد تبیین علل اضطراب.. 26 – روشهای غیردارویی  کنترل درد. 29 – آنالژزی وتسکین بخشی درلیبر. 30 -تعاریف هیپنوتیزم. 31 -تاریخچه هیپنوتیزم. 33 – سوءتفاهم ها درمورد هیپنوز. 42 – بی دردی وهیپنوز. 46 -تحقیقات انجام شده درداخل کشور. 52 – تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور. 59 -فصل ادامه مطلب…

بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی …

2-2-2- تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری 18 2-2-3- معایب تعریف آماری نرمال 18 2-2-4- تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت 18 2-2-5- طیف سلامت و بیماری 19 2-2-6- ابعاد سلامتی 19 2-2-7- بهداشت عمومی 22 2-2-8- عوامل مؤثر بر سلامتی (تعیین کننده های سلامتی) 23 2-2-8-1- عوامل ژنتیکی ادامه مطلب…

بررسی نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل شهر …

2-1-5  مهارت های هیجانی :. 13 2-1-6  صمیمیت و خود افشا سازی :. 14 2-1-7 رضایت جنسی :. 14 2-1-8 ویژگی  های شیخصتی :. 15 2-1-9 فردیت  و تمایز خود:. 16 2-1-10 ناراحتی های روانشناختی و پزشکی :. 16 2-1-11 سن:. 16 2-1-12 تحصیلات و جایگاه اجتماعی :. 17 2-1-13 ادامه مطلب…

بررسی نقش واسطه‌گری راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین ادراک فرزندان از تعارضات زناشویی و تاب‌آوری

1-8-3- تعارض زناشویی                       14 1-9- تعریف عملیاتی متغیرها                   14 1-9-1- تاب‌آوری                             14 1-9-2- راهبردهای مقابله‌ای                  14 عنوان                                       صفحه 1-9-3- تعارض زناشویی                       15 1-9-4- عوامل جمعیت شناختی                  15 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق   2-1- مبانی نظری                              16 2-1-1- تاب‌آوری                             16 2-1-2- راهبردهای مقابله‌ای                  19 2-1-2-1- سبک مقابله مساله ادامه مطلب…

بررسی و مقایسه کمال گرایی، احساس تنهایی و حساسیت به اضطراب

  مقدمه. 3   1-1- بیان مسئله. 5   1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش:. 6   1-3- اهداف پژوهش. 7   1-3-1- هدف اصلی. 7   1-3-2- اهداف فرعی. 8   1-4- فرضیه های پژوهش:. 8   1-5- تعریف متغیرها:. 8   1-5-1-  تعاریف مفهومی. 8   1-5-2- تعاریف عملیاتی:. ادامه مطلب…

پیش بینی تحلیل رفتگی آموزشی بر اساس تحریف شناختی و باورهای غیر منطقی در دانشجویان دانشگاه بوعلی …

1-7-2 تفکر دومقوله‌ای:.. 24 2-7-2 فاجعه‌انگیزی:.. 24 3-7-2 تعمیم افراطی:.. 24 4-7-2 انتزاع دل‌بخواهی:.. 24 5-7-2 استنتاج دل‌بخواهی:.. 25 6-7-2 بزرگ جلوه دادن یا کوچک جلوه دادن:.. 25 7-7-2 برچسب زدن:.. 25 8-7-2 شخصی‌سازی:.. 25 8-2ارزیابی اولیه.. 26 9-2 تعریف باورهای غیر منطقی.. 27 10-2 خصوصیات باورهای منطقی.. 28 11-2  ادامه مطلب…

پیش بینی درماندگی‌آموخته‌شده آموخته‌شده براساس ویژگی های شخصیتی

1-7- تعریف مفهومی متغیرها ……………………. 6 1-7-1- پنج عامل بزرگ شخصیت………………………… 7 1-7-2- سبک یادگیری……………………………….. 7 1-8- تعریف عملیاتی متغیرها …………………… 7 1-8-1- پنج عامل بزرگ شخصیت………………………… 7 1-8-2- سبک یادگیری……………………………….. 7 1-8-3- درماندگی آموخته‌شده ………………………………… 7 فصل دوم: ادبیات و پیشنه تحقیق 2-1- مقدمه………………………………….. 9 2-2- درماندگی آموخته‌شده ……………………………… ادامه مطلب…

تاثیر آموزش راهبردهای مدیریت رفتار خود بر بهبود عملکرد انجام تکالیف دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

7-2-3 عملکرد انجام تکلیف…………………………………………………………9 فصل دوم :ادبیات پژوهش 2-1 پیش درآمد…………………………………………………………………10 2-2 اختلال یادگیری…………………………..…………………………………10 2-3 طبقه بندی…………………………………………………………………12 2-4 نظریه های ناتوانی یادگیری……………………………………………………14 2-4-1 نظریه های ادراکی-حرکتی……………………..……………………………14 2-4-2               نظریه های زبان …………………………….……………………………14 2-4-3               نظریه های عصب شناختی………………………….………………………15 2-4-4               نظریه های یادگیری مبتنی بر مغز……………………………………………15 2-4-5               نظریه های رفتاری  ………………………………….……………………16 2-4-6               روانشناسی ادامه مطلب…

تأثیرتقویت مهارت­های ادراک دیداری بر مهارت خواندن دانش­ آموزان کم توان ذهنی آموزش­ پذیر با مشکلات …

2-9 روشهای آموزش خواندن به کودکان کم توان ذهنی 34 2-10 مشکلات خواندن 35 2-11مشکلات اختصاصی خواندن 35 2-12 مشکلات غیر اختصاصی خواندن 36 2-13 پیشینه تجربی پژوهش 36 2-13-1 پژوهشهای داخلی 36 2-13-2 پژوهشهای خارجی 37 2-14 خلاصه فصل 39 فصل سوم: روش­شناسی پژوهش 40 3-1 مقدمه 41 3-2 ادامه مطلب…