دسته: مدیریت

به عنوان منحنی توپر ناپیوسته، تحت فرض S2=S3 . این 3 بخش دارد كه در فرمول 2 توضیح داده شده است، جدا شده با آستانه‌ها. این شكل همچنین توضیح می‌دهد تصمیم 2 آستانه را. آستانه پایین‌تر، نشان می‌دهد گسستگی در PRC، جایی كه 0=()Pr، جایی كه =T2+T3()Pr T2+T3-. آستانه بالاتر، ، نشان می‌دهد، پیچیدگی در…

Read More

مصرف كننده‌ها مبلغی را كه به چگونگی ارزش‌گذاری برای بازیافت محصول بستگی دارد را دریافت خواهند كرد. موارد باقیمانده كه برای بازیافت كننده زیان به بار می‌آورد در زباله قرار می‌گیرند. اگر هزینه‌های معاملاتی ناهمگن باشند، در این صورت دومین پیامد نیز بوجود می‌آید. مصرف كننده‌ها در این كد چگونگی بازیافت كننده متفاوت خواهند بود….

Read More

محاسن سوزاندن زباله: این روش مناسب ترین روش دفع زباله است که در مقایسه با روش دفن کردن به زمین کمتری نیاز دارد. خاکستر به جای مانده از سوزاندن زباله ها به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است. در این روش آب…

Read More

تعریف زباله: پس ماند و باقیمانده حاصل از تولید یا تغییر شکل چیز های دیگر و نیز آنچه قبلاً استفاده شده و دیگر قابل استفاده نیست. زباله انواعی دارد، بخش هایی که تولید کننده زباله هستند، متفاوتند. با توجه به اینکه زباله در چه بخشی تولید می شود، زباله ها به سه دسته قابل تقسیم…

Read More

تشكیل گروه مدیریت بحران گروه های مدیریت بحران در سازمان ها، با گروه های ضربت در نیروهای انتظامی كه برای برخورد با وضعیت های فوق العاده (نظیر گروگانگیری) تشكیل می شوند، شباهت دارند. این گروه ها برحسب نوع بحران هایی كه كه احتمال وقوع دارند، از تخصص های متعدد و متنوعی برخوردار می گردند؛ برای…

Read More

مقدمه نگرش سنتی به «مدیریت بحران» نگرشی منفی بوده، همانند «فرونشانیدن آتش» توسط مدیر تلقی می شده است؛ با این تعبیر كه «مدیر بحران» در انتظار خراب شدن كارها می نشیند و پس از بروز تخریب، سعی می كند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود كند؛ ولی در تطور معانی این واژه، به تازگی…

Read More

آنچنان كه ما مشاهده كردیم زنجیره ای طولانی از علل شخصیت رهبران، كه بر تأثیرگذاری وجود دارد بعنوان نتیجه نهایی این دلیلی است كه چرا شخصیت نزدیك به 50 سال پیش رها شد و چرا رفتار و عمل رهبر مورد توجه قرار گرفت. دنیای مدیریت دنیای عمل است. Elster، بیان كرد كه عمل انفرادی انسان،…

Read More

Gibb در سال 1969 به این نتیجه رسید كه تعداد اندكی از ویژگی های شخصیتی را نمی توان برای تعیین موقعیت رهبری از هم مجزا كرد. خلاصة نظریات Gibb نشان می دهد كه: 1- یافتن یك ویژگی شخصیتی كه توصیف كننده رهبری باشد غیرممكن است. 2- مجزا نمودن تعدادی از ویژگی ها كه با هم…

Read More