دسته: فقه و معارف اسلامی

نفخه صور یكی دیگر از مراحل قبل از قیام قیامت ، مسئله نفخ صور است . ((ثم نفخ فیه نفخه اخری فاذا هم قیام ینظرون )) یعنی : سپس یك بار دیگر در صور دمیده شده و در این هنگام آنان به قیامت می نگرند. ((صور )) عبارت از وسیله ای است كه سلطان در…

Read More

اجاره و بهره طبیعی یكی از مفاهیمی كه متفكرین مسلمان ، تحلیل اقتصادی نافذی در خصوص ماهیت وجودی آن ارائه نكرده اند، مفهوم اجاره است . در این قسمت ؛ نشان میدهیم كه اجاره نیز به عنوان شكلی از اشكال بهره قراردادی ، از بهره طبیعی ریشه میگیرد . از دیر باز ، مسئله اجاره…

Read More

با این همه در مورد بهره طبیعی ممكن است این وهن به ذهن آید كه حرمت ربا، اهمیت و نقش اقتصادی آن را تقلیل می دهد ، زیرا بهره طبیعی هیچ اثری جز فراهم آوردن بستر طبیعی برای رباخواری ندارد ، اما واقع امر به گونه دیگری است ، بهره طبیعی گرچه زمینه ساز تداول…

Read More

پول سرمایه بالقوه است عمده نظریات متفكرین مسلمان در مورد ماهیت پول و بهره قراردادی در قرض پول، مبتنی بر این عقیده است كه در قرض ربوی از پول استفاد‌ه‌ی غیر طبیعی به عمل می آید . ریشه این عقیده به نظریه « سترون بودن پول » بر می گردد. این نظریه را ارسطو در…

Read More

مقدمه : تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به…

Read More

گروه نسبتاً کوچک دیگری از مسلمانان که ممکن است سزاوار توجه فراوان باشد، آن دسته از مسلمانانی هستند که به کشورهای غیر مسلمان اروپای غربی و شمال آمریکا مهاجرت کرده اند. این گروه ها بسیار حائز اهمیت اند، نه به دلیل آنچه در کشورهایی که در آن زندگی می کنند می گذرد، بلکه به دلیل…

Read More

احادیث بسیاری فرمانبرداری شهروندان را به عنوان یک فریضه توصیه می کنند، اما بعضی استثنائات را نیز نشان می دهند. به عنوان مثال یکی از آنها می گوید: “مخلوقی را که مخالف خالق خویش است اطاعت نکنید”، به بیان دیگر فرمان انسانی را که مخالف قانون الهی است اطاعت نکنید. همین طور حدیثی دیگر می…

Read More

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس مقاله “اسلام و لیبرال دموکراسی” برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در ارتباط با این مسأله مورد مناقشه است. ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی…

Read More