دسته: فقه و معارف اسلامی

سپس عمر را مدح و توصیف می كند و شعر را با این حدیث آغاز می كند: انا مدینه الصدق و ابوبكر بابها. بود عدل عمر ز بی مكری   آینه صدق روی بوبكری كان اسلام و زین ایمان بود   صدق او عقل و عد را كان بود از عمر یافت دین بها و…

Read More

چكیده: دوستی با اهل بیت پیامبر اكرم (ص) یكی از موضوعات بسیار مهمی است كه فكر و ذهن اغلب شعرا و نویسندگان را به خود مشغول كرده و این مودت و دوستی در آثار آنها نمود خاصی پیدا كرده است. به نظر می رسد كه اغلب شعرا و نویسندگان به حدیث معروف ثقلین و آیه…

Read More

مفسر معروف، امین الاسلام، طبرسی می نویسد: روزی تنی چند از صحابه پس از رهنمودهای رسول خدا دربارة قیامت در خانه عثمان بن مظعون گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند كه: روزها را روزه دار باشند؛ 2- شبها در تهجد و عبادت به سر برند؛ 3- در رخت خواب جای نگیرند؛ 4- از غذاهای خوب،…

Read More

قرآن كریم نیز از شیوع رهبانیت در میان مسیحیان، به عنوان «بدعتی» كه آنان بدان پرداخته‌اند و ریشه در تعالیم اصیل مسیح مقدس ندارد یاد می كند: «و رهبانیة ابتدعوها؛ رهبانیتی كه پیروان مسیح پس از وی از پیش خود اختراع كرده اند.» رهبانیت گاهی سبب افسردگی روحی، یأس، بدبینی نسبت به دیگران و ضعف…

Read More

معنای زهد ابن أثیر، لغت شناس معروف در كتاب ارزشمندش، النهایة ، می نویسد: «الزهد: قلیل الشیء شیء زهید؛ زهد؛ یعنی، چیز اندك و ناچیز». [ وقتی گفته می شود:] «تزاهدوا الحدّ: احتقروه و أهانوه؛ نسبت به چیزی زهد ورزیدند؛ یعنی، آن را حقیر شمردند و ناچیز انگاشتند». همچنین یكی از معانی زهد، خویشتن داری…

Read More

-مرحوم شیخ كلینی _ رضوان الله علیه _ از امام صادق ( ع) روایت كرده كه فرمودند : در روز قیامت از برای مشركین و كفار ، ترازو نصب نشده و دیوان ها گشوده نمی شود بلكه آنان را دسته دسته و بدون حساب ، به جهنم می برند و نصب میزان و نشر دیوان…

Read More

– شیخ صدوق _ رحمه الله _ از حضرت رضا _ علیه الاف التحیه و النساء _ روایت كرده كه فرموده : هر كس قدرت و توانایی نداشته باشد برچیزی كه گناهش را بر طرف كند پس بسیار صلوات بر محمد و آل او بفرستد كه این باعث خرابی و ویرانی آن گناهان می شود…

Read More

حالت روح روح پس از مفارقت از بدن جسمانی و عنصری ، كاملا” به بدن برزخی و قالب مثالی تعلق میگیرد . تفضیل مطلب این كه سنت الهی چنین است كه در جهان خلقت ، بین مراتب لطیف و ثقیل ، حد وسطی قرار داده شده است . این موجود وسطی ، نه از نظر…

Read More

نكته مخفی نماند كه مردن ملائكه غیر از مرگ آدمیان است . مردن ملك مثل بی هوش شدن است . همان گونه كه انسان گاهی از ضعف و ناتوانی و مرض به حال غش و بی هوشی می افتد و روح ، دیگر به دنیا توجه چندانی ندارد مردن فرشته هم همین طور است و…

Read More

اشكال و حل : ممكن است كسی سئوال كند میت كه روح ندارد تا بخواهد جواب دهد . آیا با این دهان و زبان و كلمه حرف می زند یا طور دیگری است ؟ قبلا” هم ذكر شد كه چون روح از بدن مفارقت كند خیلی قوی و نیرومند می شود . ضعف روح و…

Read More