انواع دانش:

بسته به اینکه دانش از لحاظ فیزیکی در کجا قرار می گیرد می توان آن را به دو نوع دانش آشکار (رسمی) و دانش ضمنی (غیر رسمی) تقسیم بندی کرد (فتحیان ، 1384). دستاوردهای کارکنان دانشی که به صورت گزارشها، اوراق، طرحها، برنامه ها، یادداشها و غیره ایجاد و نگهداری ادامه مطلب…

تعریف مدیریت دانش:

پيچيدگي نهفته در تعريف مديريت دانش تا حدي به دليل چالشهاي موجود در تعريف خود دانش است. تعاريف بسيار و متنوع از مديريت دانش در متون ارائه شده است که در اين ميان به موارد ذيل اشاره مي کنيم: مائي هوته (1997) معتقد است: مديريت دانش و دانايي شامل فعاليتها ادامه مطلب…

تسهيم دانش

در الگوهاي سنتي، سازمانها و افراد اغلب تمايلي به انتقال و تسهيم دانشي كه از آن برخودارند، ندارند. زيرا به جاي اينكه به دانش به عنوان يك منبع نگاه كنند، به دانش به عنوان منبع قدرت براي منافع شخصي و ارتقاء درجه خود مي‌نگرند. اغلب مديران، دانش را به عنوان ادامه مطلب…

سازمانهای یادگیرنده:

مفاهيم سازمان يادگيرنده و مديريت دانش با هم رابطه نزديکي دارند و به صورت دو طرفه از يكديگر حمايت مي‌كنند، اما در واقع يکي نيستند. سازمان يادگيرنده روي فرآيند يادگيري و سازمان دانش‏محور روي نتايج و محصول فرآيند يادگيري تمرکز مي‌کند. در واقع مي‏توان گفت مديريت دانش وسيله‏اي براي پرورش ادامه مطلب…

مدیریت دانش

2-3-1) تاریخچه دورنمای تاریخی از مدیریت دانایی، به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانایی یک خواسته قدیمی بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن بوسیله فلاسفه غربی به صورت مدون، شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین فلاسفه شرقی یک مشارکت هم اندازه در تدوین دانایی داشته ادامه مطلب…

تئوری های سرمایه اجتماعی

تئوری های سرمایه اجتماعی 2-2-12-1) تئوری پیوندهای ضعیف اولین تئوری برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی ، تئوری پیوندهای ضعیف است. مطابق این تئوری، هرچه شدت و استحکام روابط میان اعضای یک شبکه بیشتر باشد ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و بالعکس هر چه شدت و استحکام این روابط ضعیفتر باشد، نشان ادامه مطلب…

مخاطرات ناشی از سرمایه اجتماعی

با وجود اینکه سرمایه اجتماعی عموما به عنوان یک مزیت افراد، گروهها و سازمانها درنظر گرفته شده است توجه کمی نسبت به جنبه های منفی سرمایه اجتماعی سازمان وجود دارد. با این وجود سرمایه اجتماعی مخاطراتی دارد که گاهی اوقات می تواند مهمتر از مزایا باشند. (Hansen et al , ادامه مطلب…

ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال:

در یک دسته بندی دیگر سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می شود. (Nahapiet and Ghoshal , 1998). 1 – عنصر ساختاری عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.(Burt,1992) مهمترین جنبه های ادامه مطلب…

سرماية اجتماعي گسسته[1] و پيوسته[2]

دوگانگي درون‌نگري و برون‌نگري ارتباط نزديکي با محورهاي گسستگي و پيوستگي دارد اما از نظر مفهومي با آنها متفاوتند. سرمايه اجتماعي پيوسته افرادي را گرد هم جمع مي‌کند که از جنبه‌هاي مهمي شبيه هم هستند (نژاد، سن، جنسيت، طبقه اجتماعي و مانند آن)، در حاليکه سرمايه اجتماعي گسسته به شبکه‌هاي ادامه مطلب…

تعاريف سرمايه اجتماعي

تعاريف سرمايه اجتماعي يكي از مشكلاتي كه دانشمندان علوم مديريت و علوم اجتماعي با آن مواجه مي باشند، ارائه تعريفي جامع از سرمايه اجتماعي است. تعريف رابرت پاتنم در علوم سياسي، جيمز كلمن در علوم اجتماعي، فرانسيس فوكوياما در تاريخ اقتصادي اجتماعي و تحقيقات بانك جهاني از جمله اولين اقدامات ادامه مطلب…