تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن کلید زنی های مختلف در شبکه های توزیع فعال

باسمه تعالیفرم الففرم اطلاعات پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد، دكترای حرفه‌ایاین قسمت توسط سازمان مركزی تكمیل می‌شود     نام واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان كد شناسایی: عنوان پایان‌نامه كارشناسی ارشد یا دكترای حرفه‌ای: تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن کلیدزنی های مختلف در شبکه های توزیع ادامه مطلب…

جلو یاری- قسمت 8

22- خیاوی، سیامک (1376). بررسی تاثیر مشاوره گروهی با تاکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای در کاهش اضطراب دانش‌آموزان دبیرستان‌های مشکین شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم کرج.23- مومنی، مریم (1386). اثربخشی درمان گروهی مادران با رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن بر ادامه مطلب…

اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی

دانشکده مذاهبپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب اسلامیاندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانیاستاد راهنما:حجت الاسلام والسلمین دکتر مهدی فرمانیاناستاد مشاور:حجت الاسلام والسلمین دکتر عزالدین رضا نژادنویسنده:محسن حسنی سعدیتابستان ۱۳۹۱ تقدیر و تشکر از …همه دوستان و همراهان خصوصاًاستاد بزرگوار جناب آقای حجه الاسلام و ادامه مطلب…