دسته: دسته‌بندی نشده

  بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه  هاو مدارس مناطق  مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها  و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل…

Read More

خنك كردن قالب : درهر سیكل تزریقی گرما به قالب دایكاست انتقال می یابد برای بدست اوردن قطعه تزریقی بایستی فلز مذاب منجمد ، تا دمای انجماد سرد گردد. برای اینكه بتوان قطعه تزریقی را از قالب گرفت و یا به بیرون پرتاب نمود ، بایستی آنرا تا دمای باز هم پایینتر خنك نمود ….

Read More

ورزش و بازی در اواخر سده‌های میانه بیش از آن كه محصول موسسات رسمی آموزش باشد با زندگی اجتماعی مردم عجین و درآمیخته شده بود. توجه و اهمیتی كه به امور نظامی و سپاهیگری داده می‌‌شد موجب شده بود كه در زمان صلح نیز جوانان به ورزشهای سخت و خشن بپردازند. برای آنكه تصویر روشنتری…

Read More

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی 9- مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ابزار و تجهیزات یكی دیگر از مقررات ورزشی موضوع وسایل و اسباب و آلات آن است كه مورد استفاده ورزشكاران قرار می گیرد. این وسایل و ابزار همان طوری كه مقررات مقرر داشته بایستی مجاز و قانونی بوده و مطابق استاندارد و…

Read More

امروزه در بازارهای مالی و رقابتی اهمیت دسترسی به اطلاعات برای آگاهی از رویدادهای بازار در بازه های زمانی گوناگون، انکار ناپذیر است، داشتن اطلاعات و یافتن تصویر ذهنی حقیقی از شرایط بازار بر اساس این اطلاعات، می‌تواند سرمایه‌گذار را در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری رساند. با توجه به این شرایط نوین، در سال های…

Read More