دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع پیش تنیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

2-6- افت های در نیروهای پیش تنیدگی

اعضای بتنی پیش تنیده به دلیل استفاده از مصالح با مقاومت بالا و به دلیل  تکنیک خاص طراحی لاغرتر از اعضای بتنی معمولی هستند،  همچنین به دلیل نسبت پایین بار مرده به بار زنده برای طراحی دهانه های بلند تر استفاده می شوند و در برخی از موارد توجه به اصل کلی افت ناشی از اثرات پیش تنیدگی حائز اهمیت است.

افت از عوامل مختلفی ناشی می شود که اکثر آنها به ضعف مصالح بر می گردد،  گروهی از این افت ها آنی شامل افت ناشی از اصطحکاک و افت ناشی از سر خوردگی فولاد در گیره های انتهائی و کوتاه شدن الاستیک بتن است و هنگام تنیدن کابل پیش تنیدگی رخ می دهد؛  دسته دیگر عوامل افت، مربوط به زمان می شود که شامل کوتاه شدگی عضو بر اثر خزش ، انقباض بتن و بخش اندکی از آن وادادگی فولاد  پیش تنیده است که خیز بطرف بالا،  camber حاصل از این عوامل در  اثر کاهش نیروی پیش تنیدگی به مرور زمان کاهش می یابد و از طرف دیگر خزش در بتن ناشی از پیش تنیدگی سبب کاهش سختی در بخش تحت فشار بتن شده و camber را افزایش می دهد به طور کلی camber با زمان افزایش می یابد. بارهای مرده و زنده معمولا افت به طرف پایین ایجاد می کنند،  در حالت که بارهای دائمی آنها وابسته به زمان بوده به جهت بتن ایجاد خزش می کند. در اکثر موارد افت را می توان با انتخاب دقیق طول دهانه به عمق مقطع کنترل کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری