پایان نامه و مقاله

 


یک مطلب دیگر :


دانلود پایان نامه درمورد صورتهای مالی، رشد شرکت، تأمین مالی خارجی، عدم اطمینان


عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه 2
1-1- مشخصات گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیک توت ‌فرنگی 3
1-2- روش تکثیر، فرآیند کاشت و برداشت توت ‌فرنگی 3
1-3- خواص تغذیه‌ای توت ‌فرنگی و اثر آن در سلامتی انسان 4
1-4- اهمیت اقتصادی 4
1-5- اهمیت نانوکلات‌ آهن در تولید محصولات کشاورزی 4
1-6- بیان مسئله و هدف تحقیق 4
فصل دوم: بررسی منابع 6
2-1- ترکیبات کودی حاوی تنظیم کننده های رشد گیاهی 7
2-2- تاثیر نانو‌کلات ‌آهن بر کمیت و کیفیت رشد 9
فصل سوم: مواد و روش‌ها 11
3-1- منبع گیاهی مورد استفاده 12
3-2- بستر کشت آماده کردن نمونه گیاهی 12
3-3- آماده کردن مواد 12
3-4- استقرار نمونه ها 13
3-5- شرایط نگهداری بوته‌های کشت شده 13
3-6- تیمارهای آزمایش 13
3-7- شرایط نگهداری نمونه‌ها و اندازه‌گیری صفات 13
3-8- ارزیابی صفات 13
3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها 13
فصل چهارم: نتایج و بحث 14
4-1- ارزیابی صفات 15
4-1-1- وزن تر 15
4-1-2- وزن خشک 25
4-1-3- وزن میوه 25
4-1-4- تعداد برگ 26
4-1-5- طول برگ 27
4-1-6- تعداد گل 27
4-1-7- قطر گل 28
4-1-8- تعداد شاخه 28
عنوان                                                                                                                 صفحه
4-1-9- طول شاخه 29
4-1-10- تعداد میوه 30
4-1-11- ارتفاع گیاه 31
4-1-12- تعداد ریشه 31
نتیجه گیری کلی 33
پیشنهاد‌ها 34
منابع 35
چکیده انگلیسی 42
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *