دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند . فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه ، اقاله بیع جدید است ؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد م ی – باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه ، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه ، اقاله ، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله ، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد . بر مبنای بیع بودن اقاله ، عقد سلم قابل اقاله نیست . برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است . فقیهان مالکیه و حنفیه اقال ۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه ، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

کلید واژه ها:
اقاله  ماهیت  فسخ  عقد آثار.
فهرست مطالب
فـصـل اول. 7

یک مطلب دیگر :

ماهیت اقاله. 7
مقدمه. 8
گفتار اول: آراء و دیدگاه‌ها در ماهیّت اقاله. 9
1ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه. 9
2ـ ماهیت اقاله از دیدگاه اهل سنت.. 12
گفتار دوم: بررسی دیدگاه‌ها و دلائل. 13
1- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 14
2- عدم وجود آثار بیع در اقاله. 15
3- استناد به جواز اقاله در بیع سلم قبل از قبض…. 15

پایان نامه

4- استناد به جواز اقاله در بیع مبعّض…. 16
5- استناد به عرف.. 16
فـصـل دوم. 18
شرایط اقاله. 18
گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین.. 19
1ـ رضایت طرفین.. 19
2- اهلّیت طرفین.. 21
3-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن.. 25
صورت‌های مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله. 26
بررسی عبارت علامه حلّی.. 28
نظریه ابن جنید و علامه حلی.. 28
دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن. 30
دلیل اول:1-صحیحه حلبی.. 30
5-بررسی فقه الحدیث روایت.. 36

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *