دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آن‌چه به دیگری واگذار می‌گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن‌جا که راه‌کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش‌بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جملة این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل به آن پرداخته شده است
مقدمه. 1
فصل اول.. 2
1-1 مفهوم خیار عیب… 3
1-2  مفهوم ارش…. 3
1-3 ماهیت ارش…. 4
1-4 مبنای ارش…. 6
1-4-1 مبنای جبران ضرر: 6
1-4-2 مبنای حمایت از مشتری در برابر آن‌چه عرف معاملات پذیرای آن نمی‌باشد: 6
1-4-3 مبنای عدالت: 6
1-5 عناصر و ارکان ارش…. 6
1-6 شرایط ناظر به ایجاد ارش…. 7
1-6-1 شرایط مربوط به قرارداد. 7
1-6-2 شرایط مربوط به مورد معامله. 9
1-6-3 عیب موجود باید مؤثر باشد. 9
1-6-4 میزان عیب… 11
1-6-5 نوع مبیع.. 11
1-7   شرایط ناظر به ارش…. 12

یک مطلب دیگر :

1-7-1 زمان استحقاق ارش…. 12
1-7-2  زمان تعیین ارش…. 12
1-7-3  زمان مطالبه ارش…. 13
1-7-4  آیا اجرای ارش الزامی است. 14
1-7-5    شرایط که در آن شرایط فقط می‌توان ارش گرفت… 14
فصل دوم. 15
2-1 چگونگی محاسبة ارش…. 16
2-2 تقلیل ثمن و تفاوت آن با ارش…. 18
2-3  مقدمه. 18

پایان نامه

2-4 شرایط و چگونگی محاسبه تقلیل ثمن.. 18
2-4-1  شرایط تحقق تقلیل ثمن.. 18
2-4-2 چگونگی محاسبة تقلیل ثمن.. 19
2-5 تفاوت ارش با تقلیل ثمن.. 20
2-6 نتیجه گیری: 24
2-7 بیان موضوع. 24
2-8 آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین.. 25
2-9 تقسیم مطالب… 26
2-10 انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی.. 27
2-11 فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع.. 28
2-12 عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع.. 29
2-13 جبران خسارات ناشی از فسخ.. 33
2-14 مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله. 34
2-14 آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته. 35
2-14-1 انحلال عقد و تطبیق آثار آن.. 35
2-14-2 تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن.. 36
2-14-3 همزمانی استرداد عوضین.. 37
2-14-4 تلف یكی از عوضین.. 38
2-14-5 انتقال یكی از عوضین به دیگری.. 39
2-14-6 چگونگی استرداد عوضین در كنوانسیون ۱۹۸۰ وین.. 40
2-14-7 منافع و نمائات حاصله از كالا. 41
2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 43
2-14-9 نتیجه گیری فصل دوم. 45

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *