دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول. 1
بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 1
1-1-موضوع بحث صلاحیت : 2
1-2-جنایات علیه بشریت؛. 4
1-4-تجاوز ارضی؛. 5
. 1-5-صلاحیت زمانی؛. 6
1-6- مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛. 6
1-7-انواع صلاحیت کیفری ؛. 6
1-7-1-صلاحیت سرزمینی؛. 6
1-7-2-اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛. 7
1-8-صلاحیت مبتنی برملیت ؛. 8
1-9- صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛. 8
1-10-صلاحیت جهانی یا همگانی؛. 9
1-11-تعارض صلاحیت ها 10
فصل دوم بررسی جنایت نسل كشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین فصل دوم. 20
2-1جنایت نسل كشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی.. 21
2-2- مصادیق نسل کشی اعمال جنایتکارانه. 27
2-3: تفاوت نسل كشی با جنایت علیه بشریت.. 30
فصل سوم. 36
بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی.. 36
3-2- جرایم علیه بشریت.. 37
.  3-4- جنایت جنگی.. 38
3-5: ساختار اساسنامه دیوان. 45
فصل چهارم. 52

یک مطلب دیگر :

اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی به بیان اصول كلی حقوق كیفری.. 52
4-1- تحلیل عملكرد دیوان كیفری بین‌المللی.. 53
نتیجه. 58
منابع. 60
 

چکیده :

در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :
1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفر

مقالات و پایان نامه ارشد

ی رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .

) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(
دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد .

موضوع بحث صلاحیت :

در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :
1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟
2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و… که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد [1].
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» از جهات مختلف قابل بررسی است ؛
1) صلاحیت موضوعی ؛
براساس بند 1 ماده 5 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» جرائمی که «دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به آن را دارد عبارتند از :
1. نسل کشی ؛
که باید این عمل بقصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ونیازمند سوءنیت خاص است [2].
عنصر مادی نسل کشی براساس ماده 6 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است از یکی از اعمال زیر؛
قتل
ایراد صدمه شدید جسمی
قراردادن عمدی گروه درشرائطی که موجب زوال آنها شود
جلوگیری از توالد وتناسل

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *