دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
Contents
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول بیان موضوع. 3
بخش اول  تعریف ابراء در اصطلاح حقوق.. 5
بخش دوم تعریف ابراء در اصطلاح فقه. 6
بخش سوم  تعریف اصطلاحی ذ مه. 9
فصل دوم. 10
کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء. 10
1بخش اول بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان. 11
بخش دوم – بیان نظریه حقوق دانان. 12
بخش سوم  ادله ایقاع بودن ابراء. 12
بخش چهارم – ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک… 13
بخش پنجم – آثار فرق اسقاط و تملیک… 15
بخش ششم – صیغه یا لفظ ابراء. 18
بخش هفتم  انحلال تضمین های طلب.. 19
بخش نهم  رجوع از ابراء. 21
بخش دهم – معوض یا مجانی بودن ابراء. 21
بخش یازدهم  اثر اقرار مدیون بعد از ابراء. 23
بخش دوازدهم – مسائل مبحث ابراء. 24
فصل سوم. 27
مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر. 27
3بخش اول – ابراء و هبه دین. 28
بخش دوم – ابراء و اعراض…. 29

یک مطلب دیگر :

بخش سوم  ابراء و ایفاء تعهد. 30
فصل چهارم. 31
ابراء در عقود و ایقاعات مختلف.. 31
بخش اول – ابراء در رهن. 32
بخش دوم – ابراء در عد ضمان. 34
بخش سوم  آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد. 35
بخش چهارم ابراء در عقد حواله. 36
بخش پنجم  ابراء در صلح. 38
بخش ششم  ابراء در ودیعه. 39

مقالات و پایان نامه ارشد

بخش هفتم  ابراء در وکالت.. 40
بخش هشتم  ابراء در غصب.. 41
بخش نهم  ابراء ذمه میت.. 44
بخش دهم – بررسی قاعده ابراء مالم یجب.. 44
بخش یازدهم خیار شرط در ابراء. 46
بخش دوازدهم  بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد. 47
بخش سیزدهم  بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه و حقوق موضوعه ایران. 48
بخش چهاردهم  ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد. 52
فصل پنجم مشابهات ابراء. 53
بخش اول مالکیت ما فی الذمه. 54
بخش دوم  اقسام و موارد مالکیت ما فی الذمه. 55
بخش سوم شرایط مالکیت ما فی الذمه. 55
بخش چهارم  تأدیه دیون مورث.. 56
بخش پنجم  اثر مالکیت ما فی الذمه. 56
بخش ششم  تبدیل تعهد. 57
بخش هفتم موارد تبدیل تعهد. 57
بخش هشتم  شرایط تبدیل تعهد. 58
بخش نهم بلخ شرایط عمومی.. 58
بخش دهم  تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان. 59
بخش یازدهم  تهاتر. 60
بخش دوازدهم تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن. 61
بخش سیزدهم   زمان تأدیه دو دین یکی باشد. 62
بخش چهاردهم دعوی هر دو دین قابل استماع باشد. 63

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *