پروژه با موضوع کلکتور های خورشیدی و کاربرد آنها در صنعت

دانلود پایان نامه

چکیده

در این فصل ابتدا مشخصات تابش خورشید در خارج از جو زمین، سپس مقدار آن با روش ریاضی در روی سطح زمین تشریح می­گردد. آنگاه روشی که با کمک آن براحتی می­توان مقدار انرژی رسیده به یک محل دلخواه را محاسبه نمود. ملاحظه خواهد شد در صو رتیکه اطلاعات هواشناسی موجود باشد، بهتر است از آن برای بهینه نمودن طراحی سیستم خورشیدی استفاده نمود.

برای آنکه طراح سیستم خورشیدی شدت تابش رسیده به دهانه ورودی کلکتور را پیش­بینی نماید باید بداند که چه مقدار تابش خورشید به واحد سطح در آن نقطه می رسد و امتداد این تابش چگونه است. لذا ابتدا محل خورشید در آسمان باید مشخص شود سپس از ترکیب شدت تابش و امتداد کلکتور نسبت به خورشید، طراح مقدار انرژی رسیده به کلکتور را برآورد می­نماید.
مقدمه

خورشید تنها منبع انرژی تجدید پذیر، در مرکز منظومه­ی شمسی است. انرژی خورشید در 24 ساعت شبانه­روز و در 365 روز سال به صورت امواج الکترومگنتیک به زمین می­تابد.

درجه حرارت سطح خارجی خورشید حدود 6000 درجه کلوین است. قسمت کوچکی از انرژی خورشید به ما در زمین می رسد زیرا، اولا ً: این انرژی در تمام جهات منتشر شده و یک قسمت جزئی از آن بعد از طی فاصله بین زمین و خورشید به سطح خارج اتمسفر زمین می رسد. ثانیا ً: با گردش زمین حول محورش، هر وسیله برای دریافت انرژی خورشید در روی زمین صرفا ً در روز ( تقریبا ً نصف شبانه روز ) انرژی خورشید را دریافت می­کند. ثالثاً: از امواج رسیده به خارج جو زمین، تا رسیدن آنها به سطح زمین حدود 30 % دیگر از آن تلف می­شود. بعلاوه شرایط آب و هوا می تواند انرژی رسیده به زمین را بیش از درصد فوق باز هم کاهش دهد.

مقدار انرژی که به واحد سطح زمین در واحد زمان می­رسد، بنام شدت تابش خورشید نامیده می­شود. واحد اندازه­گیری شدت تابش خورشید وات بر متر مربع ( 12Wm2′>  ) است. شدت تابش مقداری لحظه­ای است و با زمان می­تواند تغییر نماید. ماکزیمم شدت تابش برای تعیین شرایط پیک انرژی دریافتی سیستم بکار می­رود. اگر مکانیزم ذخیره­سازی در طراحی سیستم مورد نظر باشد، طراح می­بایست از تغییرات شدت تابش خورشید نسبت به زمان آگاه باشد، تا بتواند طراحی سیستم را بهینه کند.

بعلاوه، طراح سیستم خورشبدی

Leave a comment